นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียดภาวะหมอกควัน
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ของขวัญปีใหม่ ปี 2560
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ปฏิทินกิจกรรมจัดเก็บและส่งข้อมูล
     (43 แฟ้มมาตรฐาน ปี 2559 )
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2559
     (ประกาศ ณ วันที่ 11 มี.ค. 59)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
648
 
 Yesterday
698
 
 This Month
11,514
 
 Last Month
16,091
 
 This Year
56,137
 
 Last Year
129,970
 
 All
186,107
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทา....        ผู้ดูแลระบบ15 ธค. 59  [ view : 518 ]
  ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ....        ทรัพยากรบุคคล11 เมย. 60  [ view : 792 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร....        ทรัพยากรบุคคล10 เมย. 60  [ view : 872 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค....        ทรัพยากรบุคคล05 เมย. 60  [ view : 1,281 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯในตำ....        ทรัพยากรบุคคล24 มีค. 60  [ view : 923 ]
  ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป....        ทรัพยากรบุคคล21 มีค. 60  [ view : 3,353 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุขรอบที่ 1 ....        ยุทธศาสตร์ : 24 เมย. 60  [ view : 23 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16....        ควบคุมโรค : 24 เมย. 60  [ view : 21 ]
  เอกสารบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        ทรัพยากรบุคคล : 30 มค. 60  [ view : 1,067 ]
  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.....        ยุทธศาสตร์ : 23 เมย. 60  [ view : 28 ]
  แบบรายงานข้อมูล ตก.3        ยุทธศาสตร์ : 21 เมย. 60  [ view : 37 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั....        ยุทธศาสตร์ : 21 เมย. 60  [ view : 24 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินแบบมีห....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ19 เมย. 60  [ view : 36 ]
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ19 เมย. 60  [ view : 33 ]
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ19 เมย. 60  [ view : 31 ]
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ04 ตค. 59  [ view : 38 ]
  ประกาศผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาฯ รพ.ส....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ10 เมย. 60  [ view : 36 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเบื้....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ10 เมย. 60  [ view : 72 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 11 เมย. 60  [ view : 36 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 07 มีค. 60  [ view : 148 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 27 กพ. 60  [ view : 117 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 17 มค. 60  [ view : 316 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 361 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 249 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 194 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 350 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 337 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 311 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มีค.60        ปวีณา ปาลี21 เมย. 60  [ view : 21 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอส่งผลตรวจการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :21 เมย. 60  [ view : 11 ]
  ขอความอนุเคระห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้านพัก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :21 เมย. 60  [ view : 28 ]
  การเตรียมความพรัอมรองรับมาตราการสำคัญ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :21 เมย. 60  [ view : 13 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 เมย. 60  [ view : 23 ]
  การทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 เมย. 60  [ view : 15 ]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 เมย. 60  [ view : 19 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 เมย. 60  [ view : 17 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 เมย. 60  [ view : 32 ]
  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ส่งเสริมคุณค่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 เมย. 60  [ view : 26 ]
  ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาต....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 เมย. 60  [ view : 30 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 609 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนันสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 35 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 30 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :21 มีค. 60  [ view : 102 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่3/2560....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 มีค. 60  [ view : 59 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :10 มีค. 60  [ view : 78 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 1/2560 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :07 มีค. 60  [ view : 84 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :09 กพ. 60  [ view : 117 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :24 พย. 59  [ view : 204 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :05 กย. 59  [ view : 325 ]
  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโปรแกรม JHCIS 4 รุ่น (การบันทึกข้อมูลต....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :28 มิย. 59  [ view : 744 ]
  การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :03 กพ. 60  [ view : 151 ]
  แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :18 มค. 60  [ view : 337 ]
  รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :14 ตค. 59  [ view : 349 ]
  การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 271 ]
  โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3เดือน) รุ่นที่ 32....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 322 ]
  ประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 190 ]
  งบ สปสช.ที่โอนลงCUPตามศักยภาพ/ตามผลงานบริการ ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :06 ตค. 59  [ view : 291 ]
  แบบสำรวจความต้องการใช้และผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 กย. 59  [ view : 253 ]
  เชิญประชุมวิชาการ        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :22 มิย. 59  [ view : 319 ]
  ข้อมูลบริการแยกตามหัตถการ ของงวด 3-4/2557 และ งวด 1-2/2558....        ผู้ดูแลระบบ  :02 พย. 58  [ view : 306 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 209 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 54 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 146 ]
  การสืบราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :07 มีค. 60  [ view : 791 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี2559....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 59  [ view : 891 ]
  การสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัส....        ผู้ดูแลระบบ  :11 ธค. 58  [ view : 354 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี 2559....        ผู้ดูแลระบบ  :18 พย. 58  [ view : 355 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2559....        ผู้ดูแลระบบ  :10 พย. 58  [ view : 338 ]
  คุณลักษณะเฉพาะของยา(เพิ่มเติม4รายการ)....        ผู้ดูแลระบบ  :30 กย. 58  [ view : 311 ]
  รายงานบริหารเวชภัณฑ์ปี2558และรหัสยา+TMT....        ผู้ดูแลระบบ  :28 กย. 58  [ view : 302 ]
  แจ้งโอนเงินต่างด้าวงวดที่ 2-2560....        งานประกันสุขภาพ  :30 มีค. 60  [ view : 121 ]
  การโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใ....        งานประกันสุขภาพ  :05 เมย. 60  [ view : 130 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :30 มีค. 60  [ view : 95 ]
  แนวทางส่งข้อมูลและการส่งเงินค่าบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แร....        งานประกันสุขภาพ  :29 มีค. 60  [ view : 54 ]
  รายงานข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์กรณีตรวจ CT-scan....        งานประกันสุขภาพ  :08 มีค. 60  [ view : 98 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :06 มีค. 60  [ view : 131 ]
  โอนเงินต่างด้าวงวดที่1/2560 ....        งานประกันสุขภาพ  :27 กพ. 60  [ view : 199 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :24 กพ. 60  [ view : 152 ]
  รายการเวชระเบียนสุ่มตรวจ MRA ปีงบ 60....        งานประกันสุขภาพ  :09 กพ. 60  [ view : 132 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บบริการทางการแพทย์กรณีส่งต่อป่วย ตามมาตรา 7....        งานประกันสุขภาพ  :07 กพ. 60  [ view : 143 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :24 เมย. 60  [ view : 21 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 15....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :18 เมย. 60  [ view : 71 ]
  ประชุมเครือข่าย COPD จังหวัดเชียงใหม่....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :04 เมย. 60  [ view : 110 ]
  การประกวดออกแบบ Infographic การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มีค. 60  [ view : 82 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 14....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :10 เมย. 60  [ view : 51 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 13....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :03 เมย. 60  [ view : 79 ]
  เอกสารการประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรคดื้อยา ....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :29 มีค. 60  [ view : 86 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 12....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :26 มีค. 60  [ view : 77 ]
  แบบฟอร์ม small success ปี 2560 ไตรมาส 2....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :10 มค. 60  [ view : 351 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 11....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :20 มีค. 60  [ view : 68 ]
  เอกสารการประชุมการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ วันที่ 15-16 มี....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :11 เมย. 60  [ view : 45 ]
  เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ วันที่ 15....         :11 เมย. 60  [ view : 39 ]
  เกณฑ์ประเมินคุณภาพชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :03 เมย. 60  [ view : 69 ]
  แบบประเมิน รพ.สต. ติดดาว ปี 2560 (งานทันตกรรม)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 กพ. 60  [ view : 328 ]
  รายชื่อตำบลนำร่อง LTC ปี 2559 - ปี 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 191 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 60  [ view : 228 ]
  ผลการจัดซื้อรวมวัสดุทันตกรรม จ.เชียงใหม่ ปี 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 152 ]
  รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 135 ]
  การเข้าถึงบริการทันตกรรม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 183 ]
  สถานการณ์ฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี , ป.1, ป.6 แยกรายอำเภอ ปี 2559....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :31 มค. 60  [ view : 138 ]
  ไฟล์บรรยายประชุมวัยรุ่นวันที่ 27 มีค2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 เมย. 60  [ view : 58 ]
  แบบรายงานที่ใช้ในการทำงานศูนย์พึ่งได้....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 เมย. 60  [ view : 40 ]
  ไฟล์ประกอบการทำงานศูนย์พึ่งได้ปี 2560....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 เมย. 60  [ view : 35 ]
  ไฟล์บรรยายประชุมพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของแรงงานต่างด้าวแล....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 เมย. 60  [ view : 32 ]
  ขอความอนุเคราะห์อุปการะค่าฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กปัญญาอ่อน....        นางสาวพรรณี แซ่จัง  :31 มีค. 60  [ view : 39 ]
  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่แ....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :24 มีค. 60  [ view : 83 ]
  เอกสารประกอบการประชุมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ และโครงการพ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :06 มีค. 60  [ view : 137 ]
  เอกสารประกอบการประชุมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ และโครงการพ....         :06 มีค. 60  [ view : 89 ]
  (ร่าง) โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์ Mammog....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :20 กพ. 60  [ view : 113 ]
  ประชุมทำแผน DPAC ตามบริบทพื้นที่ วันที่ 25 มกราคม 2560 ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :30 มค. 60  [ view : 229 ]
  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุขรอบที่ 1 ประจำ....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :24 เมย. 60  [ view : 23 ]
  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.256....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :23 เมย. 60  [ view : 28 ]
  แบบรายงานข้อมูล ตก.3        MissPhraeophan Punchaidee  :21 เมย. 60  [ view : 37 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่....        MissPhraeophan Punchaidee  :21 เมย. 60  [ view : 24 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/25....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :18 เมย. 60  [ view : 49 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่....        MissPhraeophan Punchaidee  :29 มีค. 60  [ view : 90 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่และคณะอนุกรรมก....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :31 มีค. 60  [ view : 79 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและ....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :29 มีค. 60  [ view : 56 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์สาธารณสุขจ....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :29 มีค. 60  [ view : 68 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ Chiangmai Provider Board คร....        MissPhraeophan Punchaidee  :27 มีค. 60  [ view : 70 ]
  เอกสารบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 60  [ view : 1067 ]
  การใช้งานเครื่องมือ Happinomet และ Happy Public Organization....        -ทรัพยากร -  :11 เมย. 60  [ view : 405 ]
  แบบฟอร์มข้าราชการลาศึกษาต่อ....        -ทรัพยากร -  :27 มีค. 60  [ view : 167 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :02 มีค. 60  [ view : 656 ]
  ตรวจข้อมูลการขอย้าย        -ทรัพยากร -  :01 มีค. 60  [ view : 536 ]
  สำรวจผู้มีคุณสมบัติครบส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานสายงานทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :01 กพ. 60  [ view : 348 ]
  สำรวจผู้มีคุณสมบัติครบส่งเอกสารคัดเลือกบุคคล....        -ทรัพยากร -  :01 กพ. 60  [ view : 437 ]
  Template ของโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 60  [ view : 500 ]
  เอกสารการประชุม การจัดอำเอกสารและประเมินผลงาน....        -ทรัพยากร -  :28 ธค. 59  [ view : 394 ]
  เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารผลการปฏิบ....        -ทรัพยากร -  :07 พย. 59  [ view : 348 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 12 ]
  เอกสาร SP การรับบริจาคและปลุกถ่ายอวัยวะ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :26 มีค. 60  [ view : 46 ]
  Trauma Record Form (โรงพยาบาลนครพิงค์)....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 กพ. 60  [ view : 109 ]
  หลักสูตรครู ข.การใช้ค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 168 ]
  เกณฑ์ประเมินศักยภาพชุมชน....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 151 ]
  การบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 107 ]
  เครื่องมือ SRM และค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 174 ]
  รายชื่อผู้ได้รับเข็มที่ระลึก พอ.สว.ประจำปี 2560....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :03 กพ. 60  [ view : 465 ]
  แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :19 มค. 60  [ view : 195 ]
  หลักสูตรฝึกอบรมอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน (2วัน)....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :13 มค. 60  [ view : 183 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 356 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 306 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 280 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 291 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 280 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 271 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 282 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 304 ]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบ....        ผู้ดูแลระบบ  :20 กพ. 57  [ view : 351 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 67 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 63 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 77 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 157 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 134 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 392 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 343 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 290 ]
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไท....        ผู้ดูแลระบบ  :19 มิย. 58  [ view : 314 ]
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นท....        ผู้ดูแลระบบ  :18 มิย. 58  [ view : 292 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 43 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 129 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 117 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 149 ]
  เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐาน (EHA) ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 378 ]
  การขอรับบริจาค"เก้าอี้สุขา"....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :27 กค. 59  [ view : 225 ]
  แผ่นพับปชส.สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 278 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ ....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 279 ]
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 195 ]
  ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เทศบาล....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 200 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 เมย. 60  [ view : 17 ]
  แผนผัง (Flow Chat) การรับเรื่องร้องเรียน และรายชื่อผู้รับผิด....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 20 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 17 ]
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 16 ]
  โครงการและแผนการปฏิบัติงาน จัดประชุมและออกนิเทศแผนป้องกันและ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :02 กพ. 60  [ view : 18 ]
  นโยบายและมาตราการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณ....        นายธนวัฒน์ ทาปัน  :23 มค. 60  [ view : 169 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 10-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 213 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 9-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 196 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 8-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 164 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 7-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 194 ]
  เอกสารประกอบการประชุม Web conference ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :11 พย. 59  [ view : 187 ]
  แบบคัดกรอง V2        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 พย. 59  [ view : 2211 ]
  การอบรม "การคัดกรองและการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเเสพติดด้วยการป....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 พค. 59  [ view : 424 ]
  รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :18 มีค. 58  [ view : 302 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 359 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 334 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 334 ]
  ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 292 ]
  เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเรียงความเข้าประกวด "....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 296 ]
  ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเรียงความเข้าประกวด"สิ่ง....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 314 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740