นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ของขวัญปีใหม่ ปี 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ปฏิทินกิจกรรมจัดเก็บและส่งข้อมูล
     (43 แฟ้มมาตรฐาน ปี 2559 )
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   รายงานวัคซีน dT
   รายงานวัคซีน MR,MMR
   รายงานข้อมูลสุขภาพชายแดน
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
   รายงาน Airpolutionreport
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2559
     (ประกาศ ณ วันที่ 11 มี.ค. 59)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
296
 
 Yesterday
284
 
 This Month
10,904
 
 Last Month
10,618
 
 This Year
10,904
 
 Last Year
129,970
 
 All
140,874
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณส....        ทรัพยากรบุคคล  :18 มค. 60  [ view : 3,674 ]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทา....        ผู้ดูแลระบบ  :15 ธค. 59  [ view : 245 ]
  ขอเชิญร่วมมหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและขอเชิญส่ง....        ยุทธศาสตร์  :12 มค. 60  [ view : 78 ]
  ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        ทรัพยากรบุคคล  :05 มค. 60  [ view : 7,536 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก....        ทรัพยากรบุคคล  :06 มค. 60  [ view : 747 ]
  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเพื่....        ทรัพยากรบุคคล  :28 ธค. 59  [ view : 435 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  แบบประเมินตนเอง และคู่มือ NCD CLINIC PLUS ปี 2560....        ควบคุมโรค :20 มค. 60  [ view : 59 ]
  แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมา....        ยุทธศาสตร์ :04 มค. 60  [ view : 401 ]
  แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ....        EMS :19 มค. 60  [ view : 41 ]
  แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560....        งานแพทย์แผนไทย :18 มค. 60  [ view : 79 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2....        ควบคุมโรค :17 มค. 60  [ view : 44 ]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประขาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภา....        บริหารทั่วไป :17 มค. 60  [ view : 15 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :22 ธค. 59  [ view : 70 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 14....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :07 ธค. 59  [ view : 92 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 10....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :01 ธค. 59  [ view : 79 ]
  ร่างประกาศฯงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :30 พย. 59  [ view : 64 ]
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รา....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :30 พย. 59  [ view : 80 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ  :30 พย. 59  [ view : 65 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ  :17 มค. 60  [ view : 42 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข  :28 ตค. 59  [ view : 173 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข  :03 ตค. 59  [ view : 156 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข  :03 ตค. 59  [ view : 102 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข  :28 กค. 59  [ view : 255 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข  :21 มิย. 59  [ view : 260 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข  :31 พค. 59  [ view : 214 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 421 ]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประขาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเค....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 มค. 60  [ view : 15 ]
  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลธัญ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 มค. 60  [ view : 21 ]
  การประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางมาเ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 มค. 60  [ view : 17 ]
  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกวาระ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 มค. 60  [ view : 15 ]
  ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินแก่ผู้ประสบอัคคีภัย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 มค. 60  [ view : 21 ]
  ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 มค. 60  [ view : 19 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :09 มค. 60  [ view : 18 ]
  โครงการบรรพชาอุปสมบท บวชแม่ชี และศิลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :09 มค. 60  [ view : 19 ]
  การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรากรณ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :29 ธค. 59  [ view : 47 ]
  ขอความอนุเคราะห์กิจกรรมพิเศษของสมาคมทหารตำรวจนอกราชการแห่งปร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 ธค. 59  [ view : 27 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :24 พย. 59  [ view : 102 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :05 กย. 59  [ view : 222 ]
  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโปรแกรม JHCIS 4 รุ่น (การบันทึกข้อมูลต....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :28 มิย. 59  [ view : 621 ]
  [ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการปรับฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาต....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 กค. 59  [ view : 382 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        ผู้ดูแลระบบ  :30 มิย. 59  [ view : 232 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        ผู้ดูแลระบบ  :30 มิย. 59  [ view : 215 ]
  คู่มือโปรแกรม JHCIS        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 มิย. 59  [ view : 296 ]
  ขอเชิญประชุม Web Conference วันที่ 24 มิถุนายน 2559....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :14 มิย. 59  [ view : 222 ]
  แจ้งผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 พค. 59  [ view : 258 ]
  [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม Web Conference....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 พค. 59  [ view : 233 ]
  แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :18 มค. 60  [ view : 79 ]
  รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :14 ตค. 59  [ view : 230 ]
  การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 141 ]
  โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3เดือน) รุ่นที่ 32....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 161 ]
  ประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 103 ]
  งบ สปสช.ที่โอนลงCUPตามศักยภาพ/ตามผลงานบริการ ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :06 ตค. 59  [ view : 198 ]
  แบบสำรวจความต้องการใช้และผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 กย. 59  [ view : 156 ]
  เชิญประชุมวิชาการ        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :22 มิย. 59  [ view : 220 ]
  ข้อมูลบริการแยกตามหัตถการ ของงวด 3-4/2557 และ งวด 1-2/2558....        ผู้ดูแลระบบ  :02 พย. 58  [ view : 217 ]
  ข้อมูลงบ สปสช.รายหน่วยบริการไตรมาส 3-4/2557 โอน 25กย2558....        ผู้ดูแลระบบ  :29 กย. 58  [ view : 208 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี2559....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 59  [ view : 537 ]
  การสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัส....        ผู้ดูแลระบบ  :11 ธค. 58  [ view : 235 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี 2559....        ผู้ดูแลระบบ  :18 พย. 58  [ view : 236 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2559....        ผู้ดูแลระบบ  :10 พย. 58  [ view : 221 ]
  คุณลักษณะเฉพาะของยา(เพิ่มเติม4รายการ)....        ผู้ดูแลระบบ  :30 กย. 58  [ view : 210 ]
  รายงานบริหารเวชภัณฑ์ปี2558และรหัสยา+TMT....        ผู้ดูแลระบบ  :28 กย. 58  [ view : 196 ]
  ทำเนียบร้านยาประเภทต่างๆจังหวัดเชียงใหม่....        ผู้ดูแลระบบ  :18 กย. 58  [ view : 301 ]
  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจ....        ผู้ดูแลระบบ  :20 กค. 58  [ view : 210 ]
  ขอให้ส่งข้อมูลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาด้วยวิธีต่างๆ....        ผู้ดูแลระบบ  :08 พค. 58  [ view : 194 ]
  แนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติ....        ผู้ดูแลระบบ  :30 เมย. 58  [ view : 186 ]
  รายงานข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์กรณีการตรวจ CT M....        งานประกันสุขภาพ  :30 ธค. 59  [ view : 80 ]
  หนังสือส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลมหาราช ฉบับปรับปรุง....        งานประกันสุขภาพ  :13 ธค. 59  [ view : 102 ]
  ข้อมูล Claim opd งวดที่ 3/2559        งานประกันสุขภาพ  :21 พย. 59  [ view : 121 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :16 พย. 59  [ view : 135 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :09 กย. 59  [ view : 245 ]
  การใช้งานโปรแกรมร้องเรียนกระทรวง....        งานประกันสุขภาพ  :08 พย. 59  [ view : 84 ]
  ข้อมูลโอนเงินต่างด้าว ปีงบ 59....        งานประกันสุขภาพ  :04 พย. 59  [ view : 187 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :01 พย. 59  [ view : 143 ]
  รายงานข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์กรณีตรวจ CT-scan....        งานประกันสุขภาพ  :28 ตค. 59  [ view : 136 ]
  ข้อมูล CT-MRI เดือน ตค58-พ.ค59        งานประกันสุขภาพ  :23 กย. 59  [ view : 172 ]
  แบบประเมินตนเอง และคู่มือ NCD CLINIC PLUS ปี 2560....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :20 มค. 60  [ view : 59 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :17 มค. 60  [ view : 44 ]
  คู่มือบริหารกองทุน เล่ม 4 โรคเรื้อรัง ปี 2560 และ ประกาศ กระ....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :11 มค. 60  [ view : 47 ]
  ตัวชี้วัด งาน NCD ปี 2560        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :10 มค. 60  [ view : 133 ]
  แบบฟอร์ม small success ปี 2560        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :10 มค. 60  [ view : 105 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 1....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :09 มค. 60  [ view : 50 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบค....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 มค. 60  [ view : 83 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :09 มค. 60  [ view : 42 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :27 ธค. 59  [ view : 65 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :19 ธค. 59  [ view : 65 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :13 มค. 60  [ view : 49 ]
  ประกาศผลการพิจารณารับย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัด....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 มค. 60  [ view : 97 ]
  ประกาศการสัมภาษณ์โยกย้ายทันตแพทย์ระหว่างจังหวัด....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 ธค. 59  [ view : 170 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร 6/12/59....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 ธค. 59  [ view : 107 ]
  แผนยุทธศาสตร์ ปี 60        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 พย. 59  [ view : 142 ]
  ตัวชี้วัด (KPI Template) งานทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ป....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 พย. 59  [ view : 141 ]
  Template KPI ปี 2560        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 กย. 59  [ view : 519 ]
  แบบรายงานผลการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน ระดับจังหวั....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 กย. 59  [ view : 168 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงาน....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :25 สค. 59  [ view : 216 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุข เพื่อดำเนินงานในการจัดบ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 สค. 59  [ view : 184 ]
  โปรแกรม Thai Cancer Based พร้อมเอกสารการติดตั้งโปรแกรมฯ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :11 มค. 60  [ view : 32 ]
  ICD-O เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 20 มกราคม 2560....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :11 มค. 60  [ view : 39 ]
  การยืนยันและเพิ่มเติมข้อมูลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง....        นางสาวกุลรัศมิ์ นามแก้ว  :10 มค. 60  [ view : 37 ]
  สมุดบันทึกการตรวจเต้านมตนเอง โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :09 มค. 60  [ view : 26 ]
  เอกสารประกอบการประชุมโครงการผู้สูงอายุพึ่งพิง สปสช.+สสจ. ....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :28 ธค. 59  [ view : 77 ]
  แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกา....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :13 ธค. 59  [ view : 56 ]
  แนวทางการดำเนินงานคลินิกฝากครรภ์และห้องคลอด....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :13 ธค. 59  [ view : 71 ]
  เอกสารประกอบการประชุม Video Conference โครงการสืบสานพระราชป....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :02 พย. 59  [ view : 98 ]
  ไฟล์ประกอบโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น T....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :26 ตค. 59  [ view : 87 ]
  ไฟล์ประกอบการประชุมเวทีถอดบทเรียนการช่วยเหลือรายกรณีวัยรุ่นว....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :26 ตค. 59  [ view : 77 ]
  แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256....        MissPhraeophan Punchaidee  :04 มค. 60  [ view : 401 ]
  เอกสารเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานด้านสาธารณสุข....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :13 มค. 60  [ view : 140 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 มค. 60  [ view : 74 ]
  (ด่วน) รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Perf....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :12 มค. 60  [ view : 107 ]
  Download เอกสารการประชุมชี้แจงการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประจ....        MissPhraeophan Punchaidee  :29 ธค. 59  [ view : 198 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการและคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังห....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :27 ธค. 59  [ view : 93 ]
  ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ....        MissPhraeophan Punchaidee  :26 ธค. 59  [ view : 59 ]
  (เพิ่มเติม) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบาย ย....        MissPhraeophan Punchaidee  :21 ธค. 59  [ view : 159 ]
  แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560....        MissPhraeophan Punchaidee  :15 ธค. 59  [ view : 189 ]
  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท....        MissPhraeophan Punchaidee  :19 ธค. 59  [ view : 87 ]
  เอกสารการประชุม การจัดอำเอกสารและประเมินผลงาน....        -ทรัพยากร -  :28 ธค. 59  [ view : 173 ]
  เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารผลการปฏิบ....        -ทรัพยากร -  :07 พย. 59  [ view : 220 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ชำนาญการ)....        -ทรัพยากร -  :19 ตค. 59  [ view : 599 ]
  แบบฟอร์มสำรวจ ลคช./พรก/พกส.....        -ทรัพยากร -  :08 ตค. 59  [ view : 428 ]
  บันทึกมอบหมายงาน        -ทรัพยากร -  :27 กย. 59  [ view : 274 ]
  แบบประเมินพนักงานราชการ....        -ทรัพยากร -  :22 กย. 59  [ view : 215 ]
  การนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ....        -ทรัพยากร -  :07 กย. 59  [ view : 363 ]
  ใบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งกองทุน....        -ทรัพยากร -  :11 สค. 59  [ view : 251 ]
  การแต่งตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน....        -ทรัพยากร -  :28 กค. 59  [ view : 260 ]
  ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน....        -ทรัพยากร -  :08 กค. 59  [ view : 425 ]
  แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :19 มค. 60  [ view : 41 ]
  หลักสูตรฝึกอบรมอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน (2วัน)....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :13 มค. 60  [ view : 39 ]
  คู่มืออสค. CKD        งานสุขภาพภาคประชาชน  :13 มค. 60  [ view : 45 ]
  หลักสูตรฝึกอบรมอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :13 มค. 60  [ view : 21 ]
  คู่มืออสค.NCD        งานสุขภาพภาคประชาชน  :13 มค. 60  [ view : 30 ]
  คู่มืออสค. LTC        งานสุขภาพภาคประชาชน  :13 มค. 60  [ view : 28 ]
  แบบประเมินคุณภาพการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :16 พย. 59  [ view : 73 ]
  การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2559....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 59  [ view : 95 ]
  การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี2559....         :08 พย. 59  [ view : 93 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :06 ตค. 59  [ view : 173 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 244 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 198 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 188 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 196 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 185 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 178 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 185 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 207 ]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบ....        ผู้ดูแลระบบ  :20 กพ. 57  [ view : 252 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 274 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 251 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 192 ]
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไท....        ผู้ดูแลระบบ  :19 มิย. 58  [ view : 213 ]
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นท....        ผู้ดูแลระบบ  :18 มิย. 58  [ view : 187 ]
  ประกาศรับสมัครสอบผู้ดำเนินการสปาและโครงการอบรมผู้ดำเนินการสป....        ผู้ดูแลระบบ  :12 กพ. 58  [ view : 224 ]
  รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับ....        ผู้ดูแลระบบ  :04 กพ. 58  [ view : 198 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก....        ผู้ดูแลระบบ  :28 มค. 58  [ view : 191 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์....        ผู้ดูแลระบบ  :26 มค. 58  [ view : 205 ]
  ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งานธุรกิจสุขภาพ....        ผู้ดูแลระบบ  :09 มค. 58  [ view : 185 ]
  แบบประเมินตนเอง GREEN&CLEAN Hospital....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :05 มค. 60  [ view : 59 ]
  แนวทางการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :05 มค. 60  [ view : 49 ]
  แนวทางแผนดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ชุดที่ 2....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 ธค. 59  [ view : 75 ]
  แนวทางแผนดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ชุดที่ 1....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 ธค. 59  [ view : 66 ]
  ปัญหาและสาเหตุหลักของการเผา-ความเชื่อ ชุดที่ 2....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 ธค. 59  [ view : 69 ]
  ปัญหาและสาเหตุหลักของการเผา-ความเชื่อ ชุดที่ 1....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 ธค. 59  [ view : 65 ]
  แบบรายชื่อผู้ได้รับการเยี่ยมบ้าน จาก อสม.....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 ธค. 59  [ view : 70 ]
  แบบเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควัน....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 ธค. 59  [ view : 65 ]
  หมอกควันและผลกระทบต่อสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 ธค. 59  [ view : 61 ]
  ความรู้เบื้องต้นหมอกควัน....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 ธค. 59  [ view : 78 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 10-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 124 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 9-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 109 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 8-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 93 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 7-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 100 ]
  ศูนย์สุขภาพจิตที่1 แจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 106 ]
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน....        กลุ่มงาน นิติการ  :14 กค. 59  [ view : 217 ]
  ITA+ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)....        กลุ่มงาน นิติการ  :14 กค. 59  [ view : 228 ]
  การกระทำผิดวินัย        กลุ่มงาน นิติการ  :14 กค. 59  [ view : 193 ]
  เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย....        กลุ่มงาน นิติการ  :24 พค. 59  [ view : 189 ]
  ตัวอย่างกรณีศึกษา คดี แพทย์ถูกลงโทษ....        ผู้ดูแลระบบ  :28 กค. 58  [ view : 227 ]
  เอกสารประกอบการประชุม Web conference ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :11 พย. 59  [ view : 85 ]
  แบบคัดกรอง V2        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 พย. 59  [ view : 652 ]
  การอบรม "การคัดกรองและการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเเสพติดด้วยการป....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 พค. 59  [ view : 287 ]
  รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :18 มีค. 58  [ view : 214 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 240 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 235 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 238 ]
  ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 196 ]
  เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเรียงความเข้าประกวด "....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 201 ]
  ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเรียงความเข้าประกวด"สิ่ง....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 216 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740