นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ของขวัญปีใหม่ ปี 2560
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล 
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2560  
     (ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
14
 
 Yesterday
473
 
 This Month
7,268
 
 Last Month
14,181
 
 This Year
139,244
 
 Last Year
129,970
 
 All
269,214
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  เรื่อง การรับย้ายข้าราชการ....        ทรัพยากรบุคคล05 ตค. 60  [ view : 408 ]
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รั....        ทรัพยากรบุคคล22 กย. 60  [ view : 1,041 ]
  ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน....        ทรัพยากรบุคคล08 กย. 60  [ view : 803 ]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทา....        งานไอที08 กย. 60  [ view : 95 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา....        ทรัพยากรบุคคล31 สค. 60  [ view : 1,177 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบร....        ทรัพยากรบุคคล25 สค. 60  [ view : 1,839 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุ....        ประกันสุขภาพ : 29 กย. 60  [ view : 113 ]
  ข้อมูล claim_fo งวดที่ 1-8        ประกันสุขภาพ : 10 สค. 60  [ view : 184 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        EMS : 17 ตค. 60  [ view : 15 ]
  Six Auditing Blocks        ยุทธศาสตร์ : 17 ตค. 60  [ view : 29 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        ควบคุมโรค : 16 ตค. 60  [ view : 28 ]
  นำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ....        ยุทธศาสตร์ : 12 ตค. 60  [ view : 48 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัวโรงอา....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 ตค. 60  [ view : 20 ]
  ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารรพ.สต.บ้านยา....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 ตค. 60  [ view : 14 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 ตค. 60  [ view : 20 ]
  ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 ตค. 60  [ view : 31 ]
  ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 ตค. 60  [ view : 32 ]
  ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 ตค. 60  [ view : 25 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 08 กย. 60  [ view : 112 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 04 กย. 60  [ view : 88 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 25 กค. 60  [ view : 214 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 23 มิย. 60  [ view : 251 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 15 พค. 60  [ view : 313 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 11 เมย. 60  [ view : 308 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 718 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 450 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 386 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 542 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 549 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 520 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง กย.60        ปวีณา ปาลี18 ตค. 60  [ view : 3 ]
  งบทดลอง ส.ค.60        ปวีณา ปาลี22 กย. 60  [ view : 46 ]
  งบทดลอง ก.ค.60        ปวีณา ปาลี17 สค. 60  [ view : 89 ]
  งบทดลอง มิ.ย.60        ปวีณา ปาลี14 กค. 60  [ view : 129 ]
  งบทดลอง พ.ค.60        ปวีณา ปาลี23 มิย. 60  [ view : 185 ]
  งบทดลอง เม.ย.60        ปวีณา ปาลี19 พค. 60  [ view : 222 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเค....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 ตค. 60  [ view : 35 ]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อย่อของกองบริหารการสาธารณสุขใหม่ เป็น กบ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 ตค. 60  [ view : 32 ]
  ขอส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :06 ตค. 60  [ view : 40 ]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์การกุศล เพื่อเฉลิมฉลอง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :06 ตค. 60  [ view : 31 ]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคิ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 ตค. 60  [ view : 30 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๐....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :04 ตค. 60  [ view : 28 ]
  โครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร." รุ่น ร่วมจิต....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กย. 60  [ view : 54 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :14 กย. 60  [ view : 50 ]
  ขอเชิญร่วมโครงการวิ่ง NURSE CMU RUN 2017....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 กย. 60  [ view : 94 ]
  ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 กย. 60  [ view : 42 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 849 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 4/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :02 ตค. 60  [ view : 52 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ( Suppor....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กย. 60  [ view : 61 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 3/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :08 กย. 60  [ view : 68 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :23 สค. 60  [ view : 94 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กค. 60  [ view : 142 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 2/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :07 กค. 60  [ view : 147 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 พค. 60  [ view : 204 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 258 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนันสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 240 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :21 มีค. 60  [ view : 297 ]
  แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :19 กค. 60  [ view : 269 ]
  การจัดสรรงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มิย. 60  [ view : 374 ]
  การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :03 กพ. 60  [ view : 400 ]
  แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :18 มค. 60  [ view : 642 ]
  รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :14 ตค. 59  [ view : 589 ]
  การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 673 ]
  โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3เดือน) รุ่นที่ 32....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 1280 ]
  ประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 377 ]
  งบ สปสช.ที่โอนลงCUPตามศักยภาพ/ตามผลงานบริการ ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :06 ตค. 59  [ view : 520 ]
  แบบสำรวจความต้องการใช้และผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 กย. 59  [ view : 473 ]
  แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561....        นายพิรุณ อินตา  :02 ตค. 60  [ view : 58 ]
  ตัวอย่างแนวทางการให้บริการผู้ป่วย....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 60  [ view : 138 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :02 มิย. 60  [ view : 450 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 414 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 752 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 301 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 504 ]
  การสืบราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :07 มีค. 60  [ view : 1164 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี2559....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 59  [ view : 1368 ]
  การสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัส....        ผู้ดูแลระบบ  :11 ธค. 58  [ view : 552 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพค....        งานประกันสุขภาพ  :29 กย. 60  [ view : 113 ]
  ข้อมูล claim_fo งวดที่ 1-8        งานประกันสุขภาพ  :10 สค. 60  [ view : 184 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO ....        งานประกันสุขภาพ  :02 ตค. 60  [ view : 77 ]
  ส่งข้อมูลการ Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ก....        งานประกันสุขภาพ  :29 กย. 60  [ view : 51 ]
  Slide การประชุม แนวทางการขึ้นทะเบียน และ ส่งเงินค่าตรวจสุขภา....        งานประกันสุขภาพ  :27 กย. 60  [ view : 73 ]
  แจ้งการโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธ....        งานประกันสุขภาพ  :21 กย. 60  [ view : 114 ]
  ตัวอย่างหนังสือส่งตัวร่วมปฏิบัติงานตรวจสุขภาพ ศูนย์ตรวจสัญชา....        งานประกันสุขภาพ  :15 กย. 60  [ view : 84 ]
  คำสั่ง สสจ.เชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ ศูน....        งานประกันสุขภาพ  :15 กย. 60  [ view : 91 ]
  แจ้งให้โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งที่จะออก OSS ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอนุ....        งานประกันสุขภาพ  :14 กย. 60  [ view : 85 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันย....        งานประกันสุขภาพ  :12 กย. 60  [ view : 75 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :16 ตค. 60  [ view : 28 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :09 ตค. 60  [ view : 47 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :02 ตค. 60  [ view : 70 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :25 กย. 60  [ view : 92 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :18 กย. 60  [ view : 100 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :11 กย. 60  [ view : 112 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :04 กย. 60  [ view : 114 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :28 สค. 60  [ view : 129 ]
  เอกสารการประชุมพัฒนาการสอบสวนและการเขียนรายงานสอบสวนโรค DARR....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :24 สค. 60  [ view : 124 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :21 สค. 60  [ view : 143 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental (กลุ่มวัยเรียน/วัยก่อนเรียน)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 60  [ view : 618 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพ (ภาคปฎิบัติ) ครั้งที....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 มิย. 60  [ view : 262 ]
  แนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปี 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มิย. 60  [ view : 341 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ประจำ โรงพยาบาล/รพ.สต. (ผู้สูงอาย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 364 ]
  แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพใน ศพด./โรงเรียนอนุบาล....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 290 ]
  แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 274 ]
  แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 60....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 392 ]
  แบบฟอร์มข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน เฉพาะการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 370 ]
  ใบเซ็นต์ยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม ปี 25....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 269 ]
  แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปากและผลการตรวจประเมินการยึดติดของสา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 262 ]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :10 ตค. 60  [ view : 20 ]
  ฟอร์มรายงานบริการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :06 ตค. 60  [ view : 50 ]
  ประชุม LTC 4 กันยายน 2560        นางคณิตา กาวงศ์  :07 กย. 60  [ view : 177 ]
  เอกการประกอบการประชุมฯ PC และ COC วันที่ 25 สิงหาคม 2560....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :31 สค. 60  [ view : 173 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคัดกร....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :24 สค. 60  [ view : 88 ]
  ไฟล์ประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพ 21สค60....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :23 สค. 60  [ view : 96 ]
  ไฟล์เยี่ยมเสริมพลังงานวัยรุ่นปี2560....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :23 สค. 60  [ view : 84 ]
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการและผลการตรวจคัดกรองฯ CCA และ CA Colon....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :18 สค. 60  [ view : 112 ]
  ไฟล์บรรยายการอบรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงจังหวัดเชีย....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :11 กค. 60  [ view : 161 ]
  เอกสารการประชุมทำคลอดฉุกเฉิน 19 มิ.ย.60....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :03 กค. 60  [ view : 167 ]
  Six Auditing Blocks        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :17 ตค. 60  [ view : 29 ]
  นำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 1 (นา....        MissPhraeophan Punchaidee  :12 ตค. 60  [ view : 48 ]
  รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำ....        MissPhraeophan Punchaidee  :10 ตค. 60  [ view : 36 ]
  สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560....        MissPhraeophan Punchaidee  :10 ตค. 60  [ view : 49 ]
  ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 61....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :05 ตค. 60  [ view : 157 ]
  แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of cond....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :03 ตค. 60  [ view : 122 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและ....        MissPhraeophan Punchaidee  :02 ตค. 60  [ view : 55 ]
  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Function KPIs) และประเด็นที่เน้นหนัก....        MissPhraeophan Punchaidee  :22 กย. 60  [ view : 159 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการครั้งที่ 9/2560....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :28 กย. 60  [ view : 58 ]
  เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้า....        MissPhraeophan Punchaidee  :18 กย. 60  [ view : 223 ]
  โครงสร้างใหม่ 18 พฤษภาคม 2560....        -ทรัพยากร -  :08 กย. 60  [ view : 359 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :22 สค. 60  [ view : 717 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับ....        -ทรัพยากร -  :17 สค. 60  [ view : 196 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :08 สค. 60  [ view : 498 ]
  ตำแหน่งว่างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณวันที่ 1 ส.ค.60....        -ทรัพยากร -  :07 สค. 60  [ view : 340 ]
  ตรวจสอบข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง ต....        -ทรัพยากร -  :24 กค. 60  [ view : 598 ]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง....        -ทรัพยากร -  :21 กค. 60  [ view : 237 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :20 กค. 60  [ view : 568 ]
  เช็คข้อมูลพนักงานของรัฐ ปี46....        -ทรัพยากร -  :15 มิย. 60  [ view : 331 ]
  ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว/พกส./พนักงานราชการ....        -ทรัพยากร -  :05 มิย. 60  [ view : 727 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 15 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 191 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 216 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 279 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 215 ]
  เอกสาร SP การรับบริจาคและปลุกถ่ายอวัยวะ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :26 มีค. 60  [ view : 225 ]
  Trauma Record Form (โรงพยาบาลนครพิงค์)....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 กพ. 60  [ view : 319 ]
  หลักสูตรครู ข.การใช้ค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 365 ]
  เกณฑ์ประเมินศักยภาพชุมชน....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 347 ]
  การบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 284 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 584 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 491 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 463 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 465 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 457 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 442 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 498 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 515 ]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบ....        ผู้ดูแลระบบ  :20 กพ. 57  [ view : 569 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 561 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 269 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 273 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 268 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 352 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 333 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 319 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 629 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 542 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 558 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 257 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 370 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 294 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 370 ]
  เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐาน (EHA) ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1496 ]
  การขอรับบริจาค"เก้าอี้สุขา"....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :27 กค. 59  [ view : 402 ]
  แผ่นพับปชส.สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 496 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ ....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 512 ]
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 398 ]
  ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เทศบาล....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 406 ]
  การดำเนินงานป้องกันและปราบปรมการทุจริต....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มิย. 60  [ view : 143 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 เมย. 60  [ view : 230 ]
  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :10 มีค. 60  [ view : 204 ]
  แผนผัง (Flow Chat) การรับเรื่องร้องเรียน และรายชื่อผู้รับผิด....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 222 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 209 ]
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 205 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยา....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :06 กพ. 60  [ view : 189 ]
  โครงการและแผนการปฏิบัติงาน จัดประชุมและออกนิเทศแผนป้องกันและ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :02 กพ. 60  [ view : 212 ]
  นโยบายและมาตราการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณ....        นายธนวัฒน์ ทาปัน  :23 มค. 60  [ view : 361 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 10-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 414 ]
  เอกสารประกอบการประชุม Web conference ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :11 พย. 59  [ view : 382 ]
  แบบคัดกรอง V2        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 พย. 59  [ view : 4891 ]
  การอบรม "การคัดกรองและการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเเสพติดด้วยการป....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 พค. 59  [ view : 760 ]
  รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :18 มีค. 58  [ view : 491 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 571 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 510 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 521 ]
  ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 477 ]
  เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเรียงความเข้าประกวด "....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 545 ]
  ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเรียงความเข้าประกวด"สิ่ง....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 498 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740