นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่
คลิกดูรายละเอียดภาวะหมอกควัน
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ของขวัญปีใหม่ ปี 2560
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล 
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2560  
     (ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
16
 
 Yesterday
588
 
 This Month
10,485
 
 Last Month
14,356
 
 This Year
69,464
 
 Last Year
129,970
 
 All
199,434
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร....        ทรัพยากรบุคคล23 พค. 60  [ view : 280 ]
  เอกสารการบรรยาย ตามโครงการอบรมการดำเนินการเกี่....        งานก่อสร้างและพัสดุ19 พค. 60  [ view : 69 ]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทา....        งานไอที19 พค. 60  [ view : 28 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค....        ทรัพยากรบุคคล18 พค. 60  [ view : 294 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เครือข่ายการ....        ยุทธศาสตร์09 พค. 60  [ view : 85 ]
  ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีสิทธิสอบ....        ทรัพยากรบุคคล03 พค. 60  [ view : 608 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        EMS : 24 พค. 60  [ view : 5 ]
  ไฟล์บรรยายประชุมศูนย์พึ่งได้ วันที่่ 19พค60ณ โรงแรมฮอลิ....        ส่งเสริมสุขภาพ : 24 พค. 60  [ view : 4 ]
  แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประม....        ยุทธศาสตร์ : 23 พค. 60  [ view : 28 ]
  แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเ....        ยุทธศาสตร์ : 23 พค. 60  [ view : 16 ]
  ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่....        บริหารทั่วไป : 23 พค. 60  [ view : 26 ]
  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระพุทธรูปศิลปะสมัยทราวดี....        บริหารทั่วไป : 23 พค. 60  [ view : 10 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  (ร่าง)ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ23 พค. 60  [ view : 16 ]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ19 พค. 60  [ view : 18 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 พค. 60  [ view : 39 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 พค. 60  [ view : 27 ]
  ประกาศจ้างเหมาพนักงานบริการทำความสะอาดด้านนอก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 พค. 60  [ view : 30 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 พค. 60  [ view : 25 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 15 พค. 60  [ view : 54 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 11 เมย. 60  [ view : 125 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 07 มีค. 60  [ view : 203 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 27 กพ. 60  [ view : 161 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 17 มค. 60  [ view : 356 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 429 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 277 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 228 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 377 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 372 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 354 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง เม.ย.60        ปวีณา ปาลี19 พค. 60  [ view : 21 ]
  งบทดลอง มีค.60        ปวีณา ปาลี21 เมย. 60  [ view : 78 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 พค. 60  [ view : 26 ]
  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระพุทธรูปศิลปะสมัยทราวดี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 พค. 60  [ view : 10 ]
  ขอการสนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลของแพทยสมาคม....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 พค. 60  [ view : 8 ]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่าวสารของสภาขับเค....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 พค. 60  [ view : 18 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิกก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 พค. 60  [ view : 71 ]
  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :04 พค. 60  [ view : 39 ]
  การจัดกิจกรรม"ตามรอยครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ ๒ ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :04 พค. 60  [ view : 37 ]
  การดำเนินโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 พค. 60  [ view : 34 ]
  ประชาสัมพันธ์วารสารทางวิชาการกรมขนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 พค. 60  [ view : 35 ]
  โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 พค. 60  [ view : 56 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 650 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 พค. 60  [ view : 46 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 80 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนันสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 77 ]
  แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :21 มีค. 60  [ view : 142 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่3/2560....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 มีค. 60  [ view : 93 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :10 มีค. 60  [ view : 116 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 1/2560 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :07 มีค. 60  [ view : 128 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :09 กพ. 60  [ view : 155 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :24 พย. 59  [ view : 244 ]
  รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดั....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :05 กย. 59  [ view : 361 ]
  การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :03 กพ. 60  [ view : 197 ]
  แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :18 มค. 60  [ view : 387 ]
  รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :14 ตค. 59  [ view : 382 ]
  การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 327 ]
  โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3เดือน) รุ่นที่ 32....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 426 ]
  ประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 ตค. 59  [ view : 218 ]
  งบ สปสช.ที่โอนลงCUPตามศักยภาพ/ตามผลงานบริการ ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :06 ตค. 59  [ view : 351 ]
  แบบสำรวจความต้องการใช้และผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 กย. 59  [ view : 291 ]
  เชิญประชุมวิชาการ        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :22 มิย. 59  [ view : 353 ]
  ข้อมูลบริการแยกตามหัตถการ ของงวด 3-4/2557 และ งวด 1-2/2558....        ผู้ดูแลระบบ  :02 พย. 58  [ view : 338 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 80 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 418 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 120 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 286 ]
  การสืบราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :07 มีค. 60  [ view : 887 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี2559....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 59  [ view : 1022 ]
  การสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัส....        ผู้ดูแลระบบ  :11 ธค. 58  [ view : 386 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี 2559....        ผู้ดูแลระบบ  :18 พย. 58  [ view : 385 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2559....        ผู้ดูแลระบบ  :10 พย. 58  [ view : 378 ]
  คุณลักษณะเฉพาะของยา(เพิ่มเติม4รายการ)....        ผู้ดูแลระบบ  :30 กย. 58  [ view : 348 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินและกรณีการรั....        งานประกันสุขภาพ  :19 พค. 60  [ view : 37 ]
  การใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบ....        งานประกันสุขภาพ  :17 พค. 60  [ view : 35 ]
  ข้อมูล การเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณี opd re....        งานประกันสุขภาพ  :02 พค. 60  [ view : 131 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :01 พย. 59  [ view : 329 ]
  แจ้งโอนเงินต่างด้าวงวดที่ 2-2560....        งานประกันสุขภาพ  :30 มีค. 60  [ view : 180 ]
  การโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใ....        งานประกันสุขภาพ  :05 เมย. 60  [ view : 196 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :30 มีค. 60  [ view : 150 ]
  แนวทางส่งข้อมูลและการส่งเงินค่าบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แร....        งานประกันสุขภาพ  :29 มีค. 60  [ view : 97 ]
  รายงานข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์กรณีตรวจ CT-scan....        งานประกันสุขภาพ  :08 มีค. 60  [ view : 145 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ปร....        งานประกันสุขภาพ  :06 มีค. 60  [ view : 181 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :20 พค. 60  [ view : 55 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :20 พค. 60  [ view : 16 ]
  ไฟล์ประชุม DREAM TEAM DHF CHIANGMAI 2560        นางณัฐฎ์นวดี ปัญญาทิพย์  :16 พค. 60  [ view : 59 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :08 พค. 60  [ view : 91 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :01 พค. 60  [ view : 70 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :24 เมย. 60  [ view : 99 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 15....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :18 เมย. 60  [ view : 115 ]
  ประชุมเครือข่าย COPD จังหวัดเชียงใหม่....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :04 เมย. 60  [ view : 164 ]
  การประกวดออกแบบ Infographic การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มีค. 60  [ view : 128 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 14....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :10 เมย. 60  [ view : 92 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ประจำ โรงพยาบาล/รพ.สต. (ผู้สูงอาย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 35 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental (กลุ่มวัยเรียน/วัยก่อนเรียน)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 60  [ view : 299 ]
  แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพใน ศพด./โรงเรียนอนุบาล....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 29 ]
  แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 27 ]
  แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 60....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 28 ]
  แบบฟอร์มข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน เฉพาะการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 33 ]
  ใบเซ็นต์ยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม ปี 25....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 24 ]
  แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปากและผลการตรวจประเมินการยึดติดของสา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 25 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงจัดเตรียมแนวทางและติดตามการดำเนินงา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 พค. 60  [ view : 26 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทันตาภิบาลมืออาชีพ วันที่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :16 พค. 60  [ view : 46 ]
  ไฟล์บรรยายประชุมศูนย์พึ่งได้ วันที่่ 19พค60ณ โรงแรมฮอลิเดย์ก....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :24 พค. 60  [ view : 4 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการดำเนินงานส่งเสริมป้....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :18 พค. 60  [ view : 26 ]
  ไฟล์บรรยายการประชุมพัฒนาการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับป....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :09 พค. 60  [ view : 73 ]
  ลิงค์ส่งข้อมูลรายงานDPAC....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :09 พค. 60  [ view : 54 ]
  ไฟล์บรรยายจากประชุมพัฒนาระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าวและเหยื่อค้า....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :08 พค. 60  [ view : 29 ]
  ไฟล์บรรยายประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าวและเหยื่อ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :08 พค. 60  [ view : 25 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :04 พค. 60  [ view : 65 ]
  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชี....        นางสาวพรรณี แซ่จัง  :04 พค. 60  [ view : 31 ]
  กำหนดการประชุม        นางอารีรัศมิ์ แสนจิตต์  :03 พค. 60  [ view : 65 ]
  กำหนดการประชุม        นางอารีรัศมิ์ แสนจิตต์  :03 พค. 60  [ view : 44 ]
  แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.....        MissPhraeophan Punchaidee  :23 พค. 60  [ view : 28 ]
  แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนร....        นางณิชาพร อัศวโชควิเศษ  :23 พค. 60  [ view : 16 ]
  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติขออนุมัติการจัดตั้ง และการปรับระดับศั....        นางณิชาพร อัศวโชควิเศษ  :23 พค. 60  [ view : 26 ]
  การนำเสนอนิเทศฯ พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่....        MissPhraeophan Punchaidee  :19 พค. 60  [ view : 55 ]
  Download เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลตรวจตรวจราชการกระทรวงสาธ....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 พค. 60  [ view : 49 ]
  Power Point นำเสนอการสรุุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบปร....        MissPhraeophan Punchaidee  :01 พค. 60  [ view : 116 ]
  แบบรายงานข้อมูล ตก.3        MissPhraeophan Punchaidee  :21 เมย. 60  [ view : 115 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตาม....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :01 พค. 60  [ view : 215 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/25....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :18 เมย. 60  [ view : 130 ]
  การประชุมคณะอนุกรมการด้านบริการ (Chiang Mai Provincial Provi....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :26 เมย. 60  [ view : 90 ]
  แบบฟอร์มข้าราชการลาศึกษาต่อ....        -ทรัพยากร -  :27 มีค. 60  [ view : 286 ]
  เอกสารบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 60  [ view : 1278 ]
  การใช้งานเครื่องมือ Happinomet และ Happy Public Organization....        -ทรัพยากร -  :11 เมย. 60  [ view : 1403 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :02 มีค. 60  [ view : 838 ]
  ตรวจข้อมูลการขอย้าย        -ทรัพยากร -  :01 มีค. 60  [ view : 671 ]
  สำรวจผู้มีคุณสมบัติครบส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานสายงานทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :01 กพ. 60  [ view : 412 ]
  สำรวจผู้มีคุณสมบัติครบส่งเอกสารคัดเลือกบุคคล....        -ทรัพยากร -  :01 กพ. 60  [ view : 515 ]
  Template ของโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 60  [ view : 537 ]
  เอกสารการประชุม การจัดอำเอกสารและประเมินผลงาน....        -ทรัพยากร -  :28 ธค. 59  [ view : 455 ]
  เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารผลการปฏิบ....        -ทรัพยากร -  :07 พย. 59  [ view : 384 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 5 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 37 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 120 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 60 ]
  เอกสาร SP การรับบริจาคและปลุกถ่ายอวัยวะ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :26 มีค. 60  [ view : 79 ]
  Trauma Record Form (โรงพยาบาลนครพิงค์)....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 กพ. 60  [ view : 148 ]
  หลักสูตรครู ข.การใช้ค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 206 ]
  เกณฑ์ประเมินศักยภาพชุมชน....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 192 ]
  การบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 146 ]
  เครื่องมือ SRM และค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 219 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 398 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 342 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 317 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 329 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 313 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 302 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 322 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 346 ]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบ....        ผู้ดูแลระบบ  :20 กพ. 57  [ view : 391 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 34 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 108 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 98 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 121 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 196 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 175 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 440 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 382 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 337 ]
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไท....        ผู้ดูแลระบบ  :19 มิย. 58  [ view : 346 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 95 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 177 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 160 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 202 ]
  เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐาน (EHA) ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 671 ]
  การขอรับบริจาค"เก้าอี้สุขา"....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :27 กค. 59  [ view : 256 ]
  แผ่นพับปชส.สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 310 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ ....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 319 ]
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 233 ]
  ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เทศบาล....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 232 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 เมย. 60  [ view : 70 ]
  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :10 มีค. 60  [ view : 51 ]
  แผนผัง (Flow Chat) การรับเรื่องร้องเรียน และรายชื่อผู้รับผิด....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 66 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 65 ]
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 65 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยา....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :06 กพ. 60  [ view : 49 ]
  โครงการและแผนการปฏิบัติงาน จัดประชุมและออกนิเทศแผนป้องกันและ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :02 กพ. 60  [ view : 60 ]
  นโยบายและมาตราการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณ....        นายธนวัฒน์ ทาปัน  :23 มค. 60  [ view : 209 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 10-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 250 ]
  ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 9-59....        กลุ่มงาน นิติการ  :12 ตค. 59  [ view : 227 ]
  เอกสารประกอบการประชุม Web conference ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :11 พย. 59  [ view : 221 ]
  แบบคัดกรอง V2        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 พย. 59  [ view : 2743 ]
  การอบรม "การคัดกรองและการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเเสพติดด้วยการป....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 พค. 59  [ view : 480 ]
  รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :18 มีค. 58  [ view : 340 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 392 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 364 ]
  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)กา....        ผู้ดูแลระบบ  :19 กพ. 58  [ view : 365 ]
  ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 329 ]
  เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเรียงความเข้าประกวด "....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 336 ]
  ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเรียงความเข้าประกวด"สิ่ง....        ผู้ดูแลระบบ  :10 มีค. 57  [ view : 349 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740