นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ฯ 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2560
     (ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
126
 
 Yesterday
413
 
 This Month
4,966
 
 Last Month
11,635
 
 This Year
160,585
 
 Last Year
129,970
 
 All
290,555
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชก....        ทรัพยากรบุคคล16 ธค. 60  [ view : 8 ]
  ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ ....        ยุทธศาสตร์15 ธค. 60  [ view : 7 ]
  ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ "พัฒนาผ....        ยุทธศาสตร์15 ธค. 60  [ view : 6 ]
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์....        งานก่อสร้างและพัสดุ13 ธค. 60  [ view : 68 ]
  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็น....        บริหารทั่วไป07 ธค. 60  [ view : 30 ]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยสภา-ปธพ.ครั....        บริหารทั่วไป17 พย. 60  [ view : 132 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 18 ธันวาคม 2560....        ทันตสาธารณสุข : 16 ธค. 60  [ view : 1 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการการแพทย์แผนจีน....        งานแพทย์แผนไทย : 16 ธค. 60  [ view : 3 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ คร....        ยุทธศาสตร์ : 15 ธค. 60  [ view : 11 ]
  ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาปทุมสังฆวิสูทธิ์....        บริหารทั่วไป : 15 ธค. 60  [ view : 8 ]
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงขาติตามพระราชบัญญัต....        บริหารทั่วไป : 15 ธค. 60  [ view : 8 ]
  ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๑....        บริหารทั่วไป : 15 ธค. 60  [ view : 10 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกอาคารรพ.สต.....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 พย. 60  [ view : 14 ]
  ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโรงครัวโรงอ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 พย. 60  [ view : 6 ]
  ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกระบบบำบัดน้....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ07 พย. 60  [ view : 9 ]
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 ธค. 60  [ view : 18 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนว....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 ธค. 60  [ view : 26 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารรพ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 พย. 60  [ view : 98 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 14 ธค. 60  [ view : 15 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 13 พย. 60  [ view : 134 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เดือนกันยายน 25....        งานประกันสุขภาพ 30 ตค. 60  [ view : 160 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 08 กย. 60  [ view : 225 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 04 กย. 60  [ view : 173 ]
  ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 25 กค. 60  [ view : 290 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 830 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 517 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 456 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 612 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 611 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 590 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง ตค.60        ปวีณา ปาลี20 พย. 60  [ view : 65 ]
  งบทดลอง กย.60        ปวีณา ปาลี18 ตค. 60  [ view : 111 ]
  งบทดลอง ส.ค.60        ปวีณา ปาลี22 กย. 60  [ view : 143 ]
  งบทดลอง ก.ค.60        ปวีณา ปาลี17 สค. 60  [ view : 156 ]
  งบทดลอง มิ.ย.60        ปวีณา ปาลี14 กค. 60  [ view : 208 ]
  งบทดลอง พ.ค.60        ปวีณา ปาลี23 มิย. 60  [ view : 263 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาปทุมสังฆวิสูทธิ์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 ธค. 60  [ view : 8 ]
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงขาติตามพระราชบัญญัติธง ๒....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 ธค. 60  [ view : 8 ]
  ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๑....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 ธค. 60  [ view : 10 ]
  ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่น คร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :29 พย. 60  [ view : 48 ]
  ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 พย. 60  [ view : 53 ]
  ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 พย. 60  [ view : 35 ]
  เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 พย. 60  [ view : 58 ]
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอัคคีภัย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 พย. 60  [ view : 57 ]
  เชิญร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 พย. 60  [ view : 57 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 พย. 60  [ view : 54 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 928 ]
  สมัคร e-Mail ส่วนภูมิภาค (สำหรับใช้จัดซื้อจัดจ้าง)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 60  [ view : 191 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 ตค. 60  [ view : 123 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 4/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :02 ตค. 60  [ view : 144 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ( Suppor....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กย. 60  [ view : 149 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 3/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :08 กย. 60  [ view : 158 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :23 สค. 60  [ view : 184 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กค. 60  [ view : 231 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 2/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :07 กค. 60  [ view : 218 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 พค. 60  [ view : 278 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :11 เมย. 60  [ view : 337 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการการแพทย์แผนจีน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :16 ธค. 60  [ view : 3 ]
  รับสมัครบุคคลเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการแพท....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :14 ธค. 60  [ view : 11 ]
  แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :19 กค. 60  [ view : 384 ]
  การอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :04 ธค. 60  [ view : 40 ]
  ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกเเละการเลือกตั้งกรรมการสภากา....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :14 พย. 60  [ view : 106 ]
  ประชาสัมพันธ์: การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการนวดไทยสำหรับแม่ก....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :16 พย. 60  [ view : 97 ]
  แบบรายงานข้อมูลศักยภาพบริการแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :01 พย. 60  [ view : 180 ]
  การจัดสรรงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มิย. 60  [ view : 474 ]
  การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :03 กพ. 60  [ view : 482 ]
  แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :18 มค. 60  [ view : 751 ]
  แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561....        นายพิรุณ อินตา  :02 ตค. 60  [ view : 238 ]
  ตัวอย่างแนวทางการให้บริการผู้ป่วย....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 60  [ view : 219 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :02 มิย. 60  [ view : 560 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 516 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 866 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 381 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 620 ]
  การสืบราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :07 มีค. 60  [ view : 1270 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี2559....        นายพิรุณ อินตา  :23 กพ. 59  [ view : 1465 ]
  การสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัส....        ผู้ดูแลระบบ  :11 ธค. 58  [ view : 629 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิ....        งานประกันสุขภาพ  :14 ธค. 60  [ view : 15 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :30 พย. 60  [ view : 115 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO ....        งานประกันสุขภาพ  :01 ธค. 60  [ view : 65 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิ....        งานประกันสุขภาพ  :30 พย. 60  [ view : 47 ]
  แจ้งตรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธ....        งานประกันสุขภาพ  :29 พย. 60  [ view : 65 ]
  ข้อมูล claim_fo งวดที่ 1-8        งานประกันสุขภาพ  :10 สค. 60  [ view : 383 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์คนต่างด้าว/แร....        งานประกันสุขภาพ  :14 พย. 60  [ view : 174 ]
  แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก ภาย....        งานประกันสุขภาพ  :03 พย. 60  [ view : 252 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลา....        งานประกันสุขภาพ  :10 พย. 60  [ view : 93 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลา....        งานประกันสุขภาพ  :25 ตค. 60  [ view : 158 ]
  แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :12 ธค. 60  [ view : 69 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :12 ธค. 60  [ view : 26 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :04 ธค. 60  [ view : 55 ]
  เอกสารการประชุม DARRT วันที่ 28 พ.ย. 60....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :28 พย. 60  [ view : 76 ]
  แบบฟอร์มรายงานคัดกรองวัณโรค ปี 2561....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :28 พย. 60  [ view : 55 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :27 พย. 60  [ view : 76 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :20 พย. 60  [ view : 81 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :14 พย. 60  [ view : 82 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :07 พย. 60  [ view : 128 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :30 ตค. 60  [ view : 122 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 18 ธันวาคม 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :16 ธค. 60  [ view : 1 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental (กลุ่มวัยเรียน/วัยก่อนเรียน)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กพ. 60  [ view : 720 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพ (ภาคปฎิบัติ) ครั้งที....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 มิย. 60  [ view : 351 ]
  แนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปี 2560....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มิย. 60  [ view : 425 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ประจำ โรงพยาบาล/รพ.สต. (ผู้สูงอาย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 446 ]
  แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพใน ศพด./โรงเรียนอนุบาล....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 363 ]
  แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 360 ]
  แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 60....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 599 ]
  แบบฟอร์มข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน เฉพาะการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 454 ]
  ใบเซ็นต์ยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม ปี 25....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 พค. 60  [ view : 350 ]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :10 ตค. 60  [ view : 127 ]
  ฟอร์มรายงานบริการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :06 ตค. 60  [ view : 160 ]
  ประชุม LTC 4 กันยายน 2560        นางคณิตา กาวงศ์  :07 กย. 60  [ view : 333 ]
  เอกการประกอบการประชุมฯ PC และ COC วันที่ 25 สิงหาคม 2560....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :31 สค. 60  [ view : 293 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคัดกร....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :24 สค. 60  [ view : 187 ]
  ไฟล์ประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพ 21สค60....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :23 สค. 60  [ view : 209 ]
  ไฟล์เยี่ยมเสริมพลังงานวัยรุ่นปี2560....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :23 สค. 60  [ view : 175 ]
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการและผลการตรวจคัดกรองฯ CCA และ CA Colon....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :18 สค. 60  [ view : 198 ]
  ไฟล์บรรยายการอบรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงจังหวัดเชีย....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :11 กค. 60  [ view : 237 ]
  เอกสารการประชุมทำคลอดฉุกเฉิน 19 มิ.ย.60....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :03 กค. 60  [ view : 254 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :15 ธค. 60  [ view : 11 ]
  เอกสารแนบ เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข รอ....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :13 ธค. 60  [ view : 137 ]
  หนังสือเชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใ....        MissPhraeophan Punchaidee  :14 ธค. 60  [ view : 14 ]
  SAB        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :13 ธค. 60  [ view : 43 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 ธค. 60  [ view : 54 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :04 ธค. 60  [ view : 157 ]
  เผยแพร่ดัชนีการวิจัยบันไดสู่การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2560....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :01 ธค. 60  [ view : 36 ]
  Down Load เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวง....        MissPhraeophan Punchaidee  :27 พย. 60  [ view : 116 ]
  เอกสารเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข(RF)....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :01 ธค. 60  [ view : 108 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการฯ....        MissPhraeophan Punchaidee  :23 พย. 60  [ view : 64 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 60  [ view : 182 ]
  การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์....        -ทรัพยากร -  :28 พย. 60  [ view : 65 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ....        -ทรัพยากร -  :19 ตค. 60  [ view : 299 ]
  โครงสร้างใหม่ 18 พฤษภาคม 2560....        -ทรัพยากร -  :08 กย. 60  [ view : 703 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :22 สค. 60  [ view : 908 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับ....        -ทรัพยากร -  :17 สค. 60  [ view : 311 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :08 สค. 60  [ view : 714 ]
  ตำแหน่งว่างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณวันที่ 1 ส.ค.60....        -ทรัพยากร -  :07 สค. 60  [ view : 503 ]
  ตรวจสอบข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง ต....        -ทรัพยากร -  :24 กค. 60  [ view : 743 ]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง....        -ทรัพยากร -  :21 กค. 60  [ view : 329 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 25 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 97 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 108 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 268 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 295 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 354 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 291 ]
  เอกสาร SP การรับบริจาคและปลุกถ่ายอวัยวะ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :26 มีค. 60  [ view : 304 ]
  Trauma Record Form (โรงพยาบาลนครพิงค์)....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 กพ. 60  [ view : 414 ]
  หลักสูตรครู ข.การใช้ค่ากลาง....        งานสุขภาพภาคประชาชน  :16 กพ. 60  [ view : 435 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 655 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 560 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 527 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 528 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 538 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 509 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 574 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 589 ]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบ....        ผู้ดูแลระบบ  :20 กพ. 57  [ view : 645 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 721 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 361 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 354 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 350 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 442 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 412 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 390 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 710 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 616 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 643 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 340 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 442 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 367 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 447 ]
  เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐาน (EHA) ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1666 ]
  การขอรับบริจาค"เก้าอี้สุขา"....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :27 กค. 59  [ view : 474 ]
  แผ่นพับปชส.สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 561 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ ....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :29 เมย. 59  [ view : 581 ]
  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 470 ]
  ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เทศบาล....        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 499 ]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :10 พย. 60  [ view : 92 ]
  การดำเนินงานป้องกันและปราบปรมการทุจริต....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มิย. 60  [ view : 217 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 เมย. 60  [ view : 305 ]
  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :10 มีค. 60  [ view : 274 ]
  แผนผัง (Flow Chat) การรับเรื่องร้องเรียน และรายชื่อผู้รับผิด....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 294 ]
  สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 282 ]
  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :03 มีค. 60  [ view : 273 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยา....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :06 กพ. 60  [ view : 263 ]
  โครงการและแผนการปฏิบัติงาน จัดประชุมและออกนิเทศแผนป้องกันและ....        นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา  :02 กพ. 60  [ view : 284 ]
  นโยบายและมาตราการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณ....        นายธนวัฒน์ ทาปัน  :23 มค. 60  [ view : 433 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ(Service Plan ) สาขายาและส....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :13 ธค. 60  [ view : 23 ]
  หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู(บ.108-2557-6)....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 27 ]
  แบบแสดงตัวเพื่อเข้ารับการคัดกรองและนัดหมายให้เข้ารับการบำบัด....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 25 ]
  หนังสือรายงานผลการไม่มาแสดงตัวเข้าสู่กระบวนการตราประกาศ คสช.....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 23 ]
  หนังสือรายงานผลการไม่มาแสดงตัวเข้าสู่กระบวนการตราประกาศ คสช.....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 26 ]
  แบบการยินยอมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู.ใบนัดให้ไปเข้ารับการคัดกรอ....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 26 ]
  แบบบันทึกผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น (บ.108-2557-1)....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 20 ]
  รายงานผลการตรวจปัสสาวะ ขั้นที่ 2 ตาม พรบ.ยาเสพติด พ.ศ.2545....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :06 ธค. 60  [ view : 40 ]
  เอกสารนำเสนอประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :24 พย. 60  [ view : 70 ]
  เอกสารนำเสนอประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำห....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 พย. 60  [ view : 77 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740