ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 Next
 1. ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคา รพ.เวียงแหง         view : 37
      ณ วันที่ : 19 เมย. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. ราคากลางงานสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) จำนวน 1 คัน         view : 35
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและระบบประปาภายนอก,ระบบส่งน้ำดิบพร้อมโรงสูบ โรงพยาบาลสันป่าตอง         view : 44
      ณ วันที่ : 16 มีค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. ราคากลางงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง         view : 36
      ณ วันที่ : 10 มีค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ส้นทราย         view : 78
      ณ วันที่ : 25 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.สันทราย         view : 78
      ณ วันที่ : 25 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.เชียงดาว         view : 58
      ณ วันที่ : 24 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง รพ.เชียงดาว         view : 54
      ณ วันที่ : 24 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ฝาง         view : 61
      ณ วันที่ : 24 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอสะเมิง         view : 56
      ณ วันที่ : 03 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอแม่ออน         view : 59
      ณ วันที่ : 03 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านปง         view : 52
      ณ วันที่ : 22 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.แม่ตื่น         view : 60
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง          view : 51
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 71
      ณ วันที่ : 21 พย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 16. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 64
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 17. ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 51
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 18. ราคากลาง เช่าสัญญาณประชุมทางไกล VDO Conference ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 48
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 19. ราคากลาง เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 60
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 20. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารและห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 58
      ณ วันที่ : 19 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 21. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย (ครั้งที่2)         view : 121
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 22. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอกรพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น         view : 111
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 23. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนและรั้ว สสจ.ชม         view : 114
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558)         view : 123
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 25. ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี58)         view : 118
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 26. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558)         view : 112
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 27. ราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด         view : 111
      ณ วันที่ : 26 ธค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 28. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 8 ชั้น รพ.สันทราย         view : 131
      ณ วันที่ : 17 พย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 29. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสสอ.สันป่าตอง         view : 108
      ณ วันที่ : 20 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 30. ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสสอ.แม่อาย         view : 104
      ณ วันที่ : 17 ตค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740