ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]

 1. ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560         view : 391
      ณ วันที่ : 07 เมย. 60   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 2. การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)         view : 501
      ณ วันที่ : 10 กพ. 60   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 3. การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)         view : 415
      ณ วันที่ : 10 กพ. 60   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 4. การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)         view : 497
      ณ วันที่ : 10 กพ. 60   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 5. เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐาน (EHA) ปี 2560         view : 1,819
      ณ วันที่ : 10 กพ. 60   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 6. การขอรับบริจาค"เก้าอี้สุขา"         view : 513
      ณ วันที่ : 27 กค. 59   โดย : นางปริศนา สุวรรณโชติ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 7. แผ่นพับปชส.สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข         view : 611
      ณ วันที่ : 29 เมย. 59   โดย : นางปริศนา สุวรรณโชติ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 8. เอกสารการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข         view : 625
      ณ วันที่ : 29 เมย. 59   โดย : นางปริศนา สุวรรณโชติ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 9. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.2558         view : 524
      ณ วันที่ : 18 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 10. ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เทศบาล         view : 570
      ณ วันที่ : 18 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 11. ตัวอย่างยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น อบต         view : 245
      ณ วันที่ : 18 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 12. แบบประเมินและใบสมัคร EHA         view : 478
      ณ วันที่ : 05 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 13. เอกสารประชุมศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 มี.ค. 58         view : 204
      ณ วันที่ : 11 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 14. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ และข้อแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะหมอกควัน         view : 223
      ณ วันที่ : 05 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 15. การรายงานผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบสุขภาพจากหมอกควันและไฟป่า และการประมาณค่าการมองเห็น         view : 213
      ณ วันที่ : 05 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 16. รายชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวที่ได้รับป้ายก๋วยเตี๋ยวอนามัย จังหวัดเชียงใหม่ 2554-2557         view : 192
      ณ วันที่ : 23 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 17. ทะเบียนรายชื่อร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ CFGT ประจำปี 2557         view : 201
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 18. ทะเบียนตลาดสดน่าซื้อประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557         view : 220
      ณ วันที่ : 11 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 19. เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ฉบับปรับปรุงใหม่         view : 503
      ณ วันที่ : 22 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 20. ประชาชนทั่วไป สามารถ การตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ ด้วยตาของตนเอง         view : 133
      ณ วันที่ : 02 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 21. ดาวน์โหลดเอกสาร VDO Conference งานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 141
      ณ วันที่ : 28 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 22. Dowload เอกสารองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตพืชอาหารปลอดภัย         view : 134
      ณ วันที่ : 10 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 23. ส่งแผนการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยและประมาณการการใช้SI๒ ปี ๒๕๕๗         view : 128
      ณ วันที่ : 25 กพ. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 24. ขอความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟป่า         view : 140
      ณ วันที่ : 22 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 25. ทะเบียนร้านอาหารและแผงลอย ที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556         view : 148
      ณ วันที่ : 14 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 26. รวมเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อมรับมือภาวะหมอกควันและไฟป่า ปี 2556-2557         view : 136
      ณ วันที่ : 14 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 27. ดาวโหลด เอกสารเผยแพร่การลดสารเคมีตกค้างในพืชผัก         view : 142
      ณ วันที่ : 14 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม
 28. แบบฟอร์มบันทึกรายงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี2557         view : 124
      ณ วันที่ : 10 มค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740