ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 1. PPA          view : 42
      ณ วันที่ : 09 กค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 2. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 77
      ณ วันที่ : 08 กค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26         view : 109
      ณ วันที่ : 08 กค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 4. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 25         view : 106
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 5.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 35
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 6. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 69
      ณ วันที่ : 22 มิย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 7. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 24         view : 70
      ณ วันที่ : 22 มิย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 8. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 94
      ณ วันที่ : 16 มิย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 9. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 23         view : 103
      ณ วันที่ : 16 มิย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 10. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 22         view : 120
      ณ วันที่ : 10 มิย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 11. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 67
      ณ วันที่ : 10 มิย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 12. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 21         view : 120
      ณ วันที่ : 03 มิย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 13. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 65
      ณ วันที่ : 03 มิย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 14. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 20         view : 79
      ณ วันที่ : 27 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 15.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20         view : 52
      ณ วันที่ : 27 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 16.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19         view : 120
      ณ วันที่ : 21 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 17. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 19         view : 118
      ณ วันที่ : 21 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 18. แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2561         view : 117
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 19. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 18         view : 97
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 20. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18         view : 42
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 21. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 17         view : 96
      ณ วันที่ : 06 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17         view : 57
      ณ วันที่ : 06 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 23. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 16         view : 103
      ณ วันที่ : 30 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 24. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16         view : 73
      ณ วันที่ : 30 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 25. เอกสารซ้อมแผน ตอบโต้สาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561         view : 93
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 26. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 15         view : 89
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 27. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 15         view : 61
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 28. แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย         view : 81
      ณ วันที่ : 18 เมย. 61   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน         view : 164
      ณ วันที่ : 18 เมย. 61   โดย : นางสาวพัณณิตา ทาเงิน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 30. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 14         view : 83
      ณ วันที่ : 17 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740