ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 1. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 10         view : 25
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 2. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 10         view : 10
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 3. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 09         view : 56
      ณ วันที่ : 12 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 4. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 09         view : 42
      ณ วันที่ : 12 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 5. แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากโรคระบาดในมนุษย์ จ.เชียงใหม่         view : 57
      ณ วันที่ : 08 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 6. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 08         view : 95
      ณ วันที่ : 05 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 7. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 08         view : 71
      ณ วันที่ : 05 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 8. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 07         view : 108
      ณ วันที่ : 26 กพ. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 9. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 6/2561         view : 121
      ณ วันที่ : 19 กพ. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 10. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 05/61         view : 127
      ณ วันที่ : 12 กพ. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 11. เอกสารประกอบการอบรม BRFSS         view : 145
      ณ วันที่ : 07 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 กพ. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 12. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 4/61         view : 152
      ณ วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 13. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 3/61         view : 139
      ณ วันที่ : 29 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 14. เอกสารประกอบขอแจ้งปรับตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลการวัดความดันโลหิตที่บ้าน         view : 250
      ณ วันที่ : 23 มค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 15. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2/61         view : 154
      ณ วันที่ : 22 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 16. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 01/61         view : 150
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 17. แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561         view : 450
      ณ วันที่ : 12 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 18. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 53         view : 185
      ณ วันที่ : 09 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 19. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2561         view : 188
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 20. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52         view : 145
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 21. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51         view : 128
      ณ วันที่ : 25 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50         view : 134
      ณ วันที่ : 18 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 23. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49         view : 138
      ณ วันที่ : 12 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 24. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48         view : 148
      ณ วันที่ : 04 ธค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 25. เอกสารการประชุม DARRT วันที่ 28 พ.ย. 60         view : 181
      ณ วันที่ : 28 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 26. แบบฟอร์มรายงานคัดกรองวัณโรค ปี 2561         view : 180
      ณ วันที่ : 28 พย. 60   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 27. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47         view : 147
      ณ วันที่ : 27 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 28. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46         view : 139
      ณ วันที่ : 20 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 29. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45         view : 151
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 30. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 179
      ณ วันที่ : 07 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740