ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

1 2 3 4 5 6 7 Next
 1. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 67
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 2. กิจกรรมการประกวดของ TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI         view : 15
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 3. เอกสารการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2018 และTO BE NUMBER ONE IDOL         view : 49
      ณ วันที่ : 10 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 4. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 137
      ณ วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 5. เอกสารการประชุมการพัฒนาการเขียนรายงานสอบสวนโรค Flu DARRT         view : 65
      ณ วันที่ : 07 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 6. แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ2560         view : 62
      ณ วันที่ : 06 กค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 7. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 139
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 8. ไฟล์นำเสนอสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ 2560         view : 115
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 9. เอกสารประชุม DARRT 170629         view : 52
      ณ วันที่ : 29 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 10. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 148
      ณ วันที่ : 26 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 11. เอกสารการประชุมวิเคราะห์เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (Flu-DARRT)         view : 106
      ณ วันที่ : 23 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 12. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 139
      ณ วันที่ : 19 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 13. เอกสารการประชุม IAP วันที่ 8 มิ.ย. 60         view : 97
      ณ วันที่ : 12 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 14. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 140
      ณ วันที่ : 11 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 15. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 147
      ณ วันที่ : 05 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 16. แนวทางการให้บริการวัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนป.5         view : 121
      ณ วันที่ : 31 พค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 17. แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน         view : 104
      ณ วันที่ : 31 พค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 18. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 136
      ณ วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 19. การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล Satit CMU TO BE NUMBER ONE ต้านยาเสพติด         view : 91
      ณ วันที่ : 26 พค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 20. แบบฟอร์ม small success ปี 2560 ไตรมาส 3         view : 566
      ณ วันที่ : 10 มค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พค. 60   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 21. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20         view : 157
      ณ วันที่ : 20 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19         view : 97
      ณ วันที่ : 20 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 23. ไฟล์ประชุม DREAM TEAM DHF CHIANGMAI 2560         view : 202
      ณ วันที่ : 16 พค. 60   โดย : นางณัฐฎ์นวดี ปัญญาทิพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 24. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18         view : 149
      ณ วันที่ : 08 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 25. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17         view : 123
      ณ วันที่ : 01 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 26. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16         view : 135
      ณ วันที่ : 24 เมย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 27. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 15         view : 153
      ณ วันที่ : 18 เมย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 28. ประชุมเครือข่าย COPD จังหวัดเชียงใหม่         view : 228
      ณ วันที่ : 04 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 60   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 29. การประกวดออกแบบ Infographic การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)         view : 176
      ณ วันที่ : 10 มีค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 30. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 14         view : 127
      ณ วันที่ : 10 เมย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740