ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 1. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37         view : 39
      ณ วันที่ : 18 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 2. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36         view : 77
      ณ วันที่ : 11 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 3. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35         view : 87
      ณ วันที่ : 04 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 4. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34         view : 101
      ณ วันที่ : 28 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 5. เอกสารการประชุมพัฒนาการสอบสวนและการเขียนรายงานสอบสวนโรค DARRT 23-24 สค, 60         view : 95
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 6. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33         view : 113
      ณ วันที่ : 21 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 7. แบบฟอร์มสรุปผลบริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2560 (Data Set)         view : 203
      ณ วันที่ : 21 สค. 60   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 8. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32         view : 165
      ณ วันที่ : 14 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 9. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31         view : 163
      ณ วันที่ : 06 สค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 10. การแข่งขัน CMU TO BE NUMBER ONE Cover Dance Contest วันที่ 14 กันยายน 2560         view : 121
      ณ วันที่ : 04 สค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 11. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30         view : 148
      ณ วันที่ : 31 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 12. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29         view : 170
      ณ วันที่ : 22 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 13. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 149
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 14. กิจกรรมการประกวดของ TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI         view : 83
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 15. เอกสารการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2018 และTO BE NUMBER ONE IDOL         view : 295
      ณ วันที่ : 10 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 16. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 190
      ณ วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 17. เอกสารการประชุมการพัฒนาการเขียนรายงานสอบสวนโรค Flu DARRT         view : 139
      ณ วันที่ : 07 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 18. แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ2560         view : 120
      ณ วันที่ : 06 กค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 19. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 186
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 20. ไฟล์นำเสนอสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ 2560         view : 163
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 21. เอกสารประชุม DARRT 170629         view : 91
      ณ วันที่ : 29 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25         view : 186
      ณ วันที่ : 26 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 23. เอกสารการประชุมวิเคราะห์เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (Flu-DARRT)         view : 152
      ณ วันที่ : 23 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 24. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24         view : 171
      ณ วันที่ : 19 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 25. เอกสารการประชุม IAP วันที่ 8 มิ.ย. 60         view : 124
      ณ วันที่ : 12 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 26. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23         view : 175
      ณ วันที่ : 11 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 27. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22         view : 176
      ณ วันที่ : 05 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 28. แนวทางการให้บริการวัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนป.5         view : 300
      ณ วันที่ : 31 พค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 29. แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน         view : 137
      ณ วันที่ : 31 พค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 30. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21         view : 167
      ณ วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740