ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรค]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 1. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 20         view : 3
      ณ วันที่ : 27 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 2.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20         view : 3
      ณ วันที่ : 27 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 3.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19         view : 84
      ณ วันที่ : 21 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 4. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 19         view : 72
      ณ วันที่ : 21 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 5. แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2561         view : 36
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 6. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 18         view : 63
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 7. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18         view : 18
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 8. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 17         view : 73
      ณ วันที่ : 06 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 9. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17         view : 39
      ณ วันที่ : 06 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 10. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 16         view : 81
      ณ วันที่ : 30 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 11. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16         view : 53
      ณ วันที่ : 30 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 12. เอกสารซ้อมแผน ตอบโต้สาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561         view : 59
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 13. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 15         view : 68
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 14. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 15         view : 46
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 15. แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย         view : 60
      ณ วันที่ : 18 เมย. 61   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน         view : 129
      ณ วันที่ : 18 เมย. 61   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 17. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 14         view : 64
      ณ วันที่ : 17 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 18. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 14         view : 41
      ณ วันที่ : 17 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 19. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 13         view : 64
      ณ วันที่ : 09 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 20. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 13         view : 45
      ณ วันที่ : 09 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 21. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 12         view : 74
      ณ วันที่ : 02 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 12         view : 54
      ณ วันที่ : 02 เมย. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 23. เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค         view : 211
      ณ วันที่ : 27 มีค. 61   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 11         view : 93
      ณ วันที่ : 26 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 25. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 11         view : 82
      ณ วันที่ : 26 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 26. เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561         view : 291
      ณ วันที่ : 23 มีค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 27. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 10         view : 105
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 28. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 10         view : 85
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 29. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 09         view : 123
      ณ วันที่ : 12 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 30. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 09         view : 105
      ณ วันที่ : 12 มีค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740