ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/60         view : 37
      ณ วันที่ : 04 กค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2/60         view : 94
      ณ วันที่ : 29 มีค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 งบโอนเปลี่ยนแปลง         view : 59
      ณ วันที่ : 14 มีค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. ผลการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560         view : 92
      ณ วันที่ : 22 ธค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 กพ. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 5. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560         view : 103
      ณ วันที่ : 21 ธค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 6. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/60         view : 97
      ณ วันที่ : 30 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 7. ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560         view : 54
      ณ วันที่ : 31 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 8. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2559)         view : 104
      ณ วันที่ : 11 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4         view : 101
      ณ วันที่ : 28 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 10. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         view : 104
      ณ วันที่ : 23 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 11. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2559 ไตรมาสที่ 3         view : 160
      ณ วันที่ : 14 มิย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 12. รายชื่อผู้เสนอราคาและผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก         view : 156
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 13. ข้อมูลการจัดจ้างก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         view : 131
      ณ วันที่ : 15 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 14. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2559 ไตรมาสที่ 2         view : 148
      ณ วันที่ : 23 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 15. ตารางสรุปรายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี58         view : 142
      ณ วันที่ : 23 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 16. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี58         view : 146
      ณ วันที่ : 08 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 17. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.58         view : 131
      ณ วันที่ : 07 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 18. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.57         view : 126
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 19. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.56         view : 134
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 20. ตารางสรุปรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างงปม.55(เหลือจ่าย)         view : 126
      ณ วันที่ : 12 กย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 21. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 137
      ณ วันที่ : 19 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 22. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557         view : 136
      ณ วันที่ : 19 สค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 23. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557         view : 127
      ณ วันที่ : 30 มิย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 24. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557         view : 129
      ณ วันที่ : 20 พค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 25. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 29 เมษายน 2557         view : 133
      ณ วันที่ : 29 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 26. สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2557         view : 129
      ณ วันที่ : 02 เมย. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 27. สรุปข้อมูลจัดซื้อจ้าง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557         view : 139
      ณ วันที่ : 25 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 28. ข้อมูลสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557         view : 134
      ณ วันที่ : 11 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 29. ข้อมูลสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557         view : 134
      ณ วันที่ : 05 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740