รายงานการโอนเงิน

1 2 3 4 5 6 Next
 1. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน มิถุนายน 60รอบที่ 1         view : 41
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มิย 60         view : 33
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน พฤษภาคม 60รอบที่ 2         view : 42
      ณ วันที่ : 05 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน พฤษภาคม 60รอบที่ 1         view : 73
      ณ วันที่ : 22 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 15-6-60         view : 101
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 15 มิย 60         view : 59
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน พค 60         view : 81
      ณ วันที่ : 08 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 3         view : 84
      ณ วันที่ : 30 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. รายงานการโอนเงินระหว่างกัน เม.ย.60 (30พ.ค.60)         view : 72
      ณ วันที่ : 30 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. รายงานการโอนเงินระหว่างกัน เม.ย.60 (แก้ไข)         view : 53
      ณ วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 2         view : 73
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน เมย 60         view : 55
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22พค 60         view : 81
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 19-5-60         view : 74
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 15. รายการข้อทักท้วงเดือน เมย 60 รอบที่ 2         view : 41
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 16. การโอนเงินค่าตอบแทนในการเก็บข้อมูล โครงการ CASCAP 8 พค 60         view : 60
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 17. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 1         view : 50
      ณ วันที่ : 16 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 18. การตรวจสอบงบการเงินเดือนมีค 60 รอบที่สอง         view : 80
      ณ วันที่ : 27 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 19. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 31 มีค 60         view : 129
      ณ วันที่ : 11 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 20. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มค-มีค 60         view : 81
      ณ วันที่ : 07 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 21. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 28-3-60         view : 117
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 22. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 27 มีค 60         view : 85
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 23. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22 มีค 60         view : 73
      ณ วันที่ : 30 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 24. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 22-3-60         view : 117
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 25. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22 มีค 60         view : 99
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 26. รายงานการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 20 มีค 60         view : 78
      ณ วันที่ : 23 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 27. รายงานการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 1 มีค 60         view : 125
      ณ วันที่ : 07 มีค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 28. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 60(ข้อมูล ณ 20ิ กพ 60)         view : 125
      ณ วันที่ : 22 กพ. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 29. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 60(ข้อมูล ณ 25 มค 60)         view : 134
      ณ วันที่ : 25 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 30. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน ธค59         view : 116
      ณ วันที่ : 25 มค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740