รายงานการโอนเงิน

1 2 3 4 5 6 Next
 1. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน สิงหาคม 60 รอบที่ 2         view : 6
      ณ วันที่ : 21 กย. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน สิงหาคม 60 รอบที่ 1          view : 25
      ณ วันที่ : 19 กย. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. การโอนเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 14 ก.ย. 60         view : 24
      ณ วันที่ : 19 กย. 60   โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ ปันสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. รายการโอนเงินระหว่างกัน เดือน ส.ค. 2560         view : 49
      ณ วันที่ : 15 กย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 กย. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. การโอนเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 25 ส.ค. 60         view : 76
      ณ วันที่ : 31 สค. 60   โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ ปันสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. การโอนเงินค่าสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน 23 ส.ค. 60         view : 55
      ณ วันที่ : 31 สค. 60   โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ ปันสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. การโอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานออกหน่วยปฐมพยาบาล งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 25 ส.ค. 60         view : 30
      ณ วันที่ : 31 สค. 60   โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ ปันสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. การโอนเงินค่าสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน 11 ก.ค. 60         view : 41
      ณ วันที่ : 31 สค. 60   โดย : นางสาวลัดดาวัลย์ ปันสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน ก.ค. 60รอบที่ 2         view : 74
      ณ วันที่ : 21 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน ก.ค. 60 รอบที่ 1         view : 38
      ณ วันที่ : 16 สค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กค 60 (แก้ไข)         view : 56
      ณ วันที่ : 16 สค. 60   โดย : น.ส.ชุติมา ฉัตรชัย [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน กค 60         view : 30
      ณ วันที่ : 15 สค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2560 31 กค 60         view : 87
      ณ วันที่ : 31 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน มิถุนายน 60รอบที่ 1         view : 89
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 15. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน มิย 60         view : 85
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 16. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน พฤษภาคม 60รอบที่ 2         view : 58
      ณ วันที่ : 05 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 17. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน พฤษภาคม 60รอบที่ 1         view : 87
      ณ วันที่ : 22 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 18. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 15-6-60         view : 156
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 19. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 15 มิย 60         view : 84
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 20. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน พค 60         view : 98
      ณ วันที่ : 08 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 21. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 3         view : 105
      ณ วันที่ : 30 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 22. รายงานการโอนเงินระหว่างกัน เม.ย.60 (30พ.ค.60)         view : 86
      ณ วันที่ : 30 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 23. รายงานการโอนเงินระหว่างกัน เม.ย.60 (แก้ไข)         view : 77
      ณ วันที่ : 29 พค. 60   โดย : นางปวีณา ปาลี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 24. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 2         view : 88
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 25. รายงานการเงินระหว่างกัน เดือน เมย 60         view : 70
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 26. การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 22พค 60         view : 101
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 27. การโอนเงินบัญชีผุู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 19-5-60         view : 96
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 28. รายการข้อทักท้วงเดือน เมย 60 รอบที่ 2         view : 51
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 29. การโอนเงินค่าตอบแทนในการเก็บข้อมูล โครงการ CASCAP 8 พค 60         view : 70
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 30. ข้อทักท้วงการบัญชี รพท/รพช เดือน เมษายน 60รอบที่ 1         view : 60
      ณ วันที่ : 16 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740