ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 Next
 1. สรุปผลการพิจารณาการโยกย้ายทันตแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ2561         view : 79
      ณ วันที่ : 19 มค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. ประกาศการสัมภาษณ์โยกย้ายทันตแพทย์ระหว่างจังหวัด ปีงบประมาณ 2561         view : 181
      ณ วันที่ : 08 มค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. เอกสารประกอบการประฃุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในทุกกลุ่มวัย         view : 72
      ณ วันที่ : 05 มค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 18 ธันวาคม 2560         view : 177
      ณ วันที่ : 19 ธค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental (กลุ่มวัยเรียน/วัยก่อนเรียน)         view : 794
      ณ วันที่ : 02 กพ. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. เอกสารประกอบการประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพ (ภาคปฎิบัติ) ครั้งที่ 2         view : 425
      ณ วันที่ : 07 มิย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. แนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ปี 2560         view : 474
      ณ วันที่ : 01 มิย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ประจำ โรงพยาบาล/รพ.สต. (ผู้สูงอายุ)         view : 515
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพใน ศพด./โรงเรียนอนุบาล         view : 424
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. แบบสำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน         view : 423
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 60         view : 721
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. แบบฟอร์มข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน เฉพาะการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2560         view : 498
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. ใบเซ็นต์ยินยอมให้ตรวจสุขภาพช่องปากและรับบริการทันตกรรม ปี 2560         view : 387
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปากและผลการตรวจประเมินการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน (CM. Dent Status)         view : 369
      ณ วันที่ : 19 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. เอกสารประกอบการประชุมเชิงจัดเตรียมแนวทางและติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน         view : 192
      ณ วันที่ : 18 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทันตาภิบาลมืออาชีพ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560         view : 218
      ณ วันที่ : 16 พค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. เอกสารการประชุมการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ วันที่ 15-16 มีนาคม 2560         view : 212
      ณ วันที่ : 11 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 เมย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. เกณฑ์ประเมินคุณภาพชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก         view : 207
      ณ วันที่ : 03 เมย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. แบบประเมิน รพ.สต. ติดดาว ปี 2560 (งานทันตกรรม)         view : 1,909
      ณ วันที่ : 10 กพ. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. รายชื่อตำบลนำร่อง LTC ปี 2559 - ปี 2560         view : 314
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 กพ. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. ผลการจัดซื้อรวมวัสดุทันตกรรม จ.เชียงใหม่ ปี 2560         view : 338
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         view : 263
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. การเข้าถึงบริการทันตกรรม         view : 363
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. สถานการณ์ฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี , ป.1, ป.6 แยกรายอำเภอ ปี 2559         view : 272
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน การบริหารงานทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่          view : 251
      ณ วันที่ : 31 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560         view : 304
      ณ วันที่ : 13 มค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. ประกาศผลการพิจารณารับย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัด         view : 367
      ณ วันที่ : 12 มค. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. ประกาศการสัมภาษณ์โยกย้ายทันตแพทย์ระหว่างจังหวัด         view : 349
      ณ วันที่ : 08 ธค. 59   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร 6/12/59         view : 271
      ณ วันที่ : 08 ธค. 59   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. แผนยุทธศาสตร์ ปี 60         view : 308
      ณ วันที่ : 15 พย. 59   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740