ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 Next
 1. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 10 ก.ย. 2561         view : 86
      ณ วันที่ : 07 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 กย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. เอกสารประกอบการประชุมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มเด็กวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพช่องปาก ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561         view : 121
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. หนังสือ การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10         view : 113
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561         view : 122
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. Spec วัสดุทันตกรรมรายการจัดซื้อร่วมเขต ปี 2561 จำนวน 17 รายการ และราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561         view : 167
      ณ วันที่ : 16 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว ปี 2561         view : 120
      ณ วันที่ : 12 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. ยูนิตทำฟัน ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงบลงทุน ปี 2562 จำนวน 15 ชุด สำหรับ รพ.สต.         view : 107
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 2 ก.ค. 2561         view : 185
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9.  ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่         view : 111
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. สังคมไทยไร้ฟันผุ         view : 105
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในโรงเรียนดารา โรงเรียนพระหฤทัย ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2561         view : 72
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2561         view : 54
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. ข้อมูล PCC จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 - 2561         view : 186
      ณ วันที่ : 13 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. วิธีการแปรงแห้ง         view : 136
      ณ วันที่ : 12 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่         view : 128
      ณ วันที่ : 06 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (องค์ประกอบที่ 5)ในตำบล LTC         view : 230
      ณ วันที่ : 09 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. RF รอบ 3         view : 162
      ณ วันที่ : 07 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Thai Health Literacy 66)         view : 232
      ณ วันที่ : 06 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. ตารางตรวจสอบภายใน และแบบตรวจสอบภายใน ปี 2561         view : 139
      ณ วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. ไฟล์นำเสนอสรุปสถานการณ์ตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข รอบ 6 เดือน (ต.ค.60 – มี.ค.61)         view : 152
      ณ วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่         view : 124
      ณ วันที่ : 28 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. แบบฟอร์มงานอนามัยโรงเรียน ปี 2561         view : 355
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่         view : 94
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. รายละเอียดค่าบริการตามข้อตกลงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2561         view : 112
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. KPI งานทันตสาธารณสุข ปี 2557 - 2561 จ.เชียงใหม่         view : 163
      ณ วันที่ : 10 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. แบบตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก สำหรับทันตบุคลากรใน PCC จังหวัดเชียงใหม่         view : 352
      ณ วันที่ : 15 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกเเข็งแรง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561         view : 148
      ณ วันที่ : 08 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. หนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์         view : 103
      ณ วันที่ : 07 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. ข้อมูล PCC          view : 135
      ณ วันที่ : 03 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. เอกสารประกอบการประชุมทัันตบุคลากร ครั้งที่ 4 ปี 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561          view : 155
      ณ วันที่ : 02 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740