ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 Next
 1. แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว ปี 2561         view : 30
      ณ วันที่ : 12 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. ยูนิตทำฟัน ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงบลงทุน ปี 2562 จำนวน 15 ชุด สำหรับ รพ.สต.         view : 17
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 2 ก.ค. 2561         view : 104
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4.  ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่         view : 49
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. สังคมไทยไร้ฟันผุ         view : 37
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในโรงเรียนดารา โรงเรียนพระหฤทัย ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2561         view : 31
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2561         view : 18
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. ข้อมูล PCC จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 - 2561         view : 136
      ณ วันที่ : 13 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. วิธีการแปรงแห้ง         view : 82
      ณ วันที่ : 12 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่         view : 93
      ณ วันที่ : 06 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (องค์ประกอบที่ 5)ในตำบล LTC         view : 185
      ณ วันที่ : 09 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. RF รอบ 3         view : 133
      ณ วันที่ : 07 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Thai Health Literacy 66)         view : 150
      ณ วันที่ : 06 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. ตารางตรวจสอบภายใน และแบบตรวจสอบภายใน ปี 2561         view : 95
      ณ วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. ไฟล์นำเสนอสรุปสถานการณ์ตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข รอบ 6 เดือน (ต.ค.60 – มี.ค.61)         view : 106
      ณ วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่         view : 89
      ณ วันที่ : 28 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. แบบฟอร์มงานอนามัยโรงเรียน ปี 2561         view : 258
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่         view : 70
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. รายละเอียดค่าบริการตามข้อตกลงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2561         view : 82
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. KPI งานทันตสาธารณสุข ปี 2557 - 2561 จ.เชียงใหม่         view : 118
      ณ วันที่ : 10 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. แบบตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก สำหรับทันตบุคลากรใน PCC จังหวัดเชียงใหม่         view : 321
      ณ วันที่ : 15 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกเเข็งแรง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561         view : 115
      ณ วันที่ : 08 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. หนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์         view : 78
      ณ วันที่ : 07 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. ข้อมูล PCC          view : 113
      ณ วันที่ : 03 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. เอกสารประกอบการประชุมทัันตบุคลากร ครั้งที่ 4 ปี 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561          view : 122
      ณ วันที่ : 02 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. เอกสารประกอบการประชุมอบรมโครงการ /อบรม CUP Manager วันที่ 26-27 เมษายน 2561          view : 97
      ณ วันที่ : 27 เมย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. แบบฟอร์มประกวดผู้สูงอายุฟันดี จังหวัด ปี 2561         view : 113
      ณ วันที่ : 30 มีค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. เอกสารประกอบการบรรยาย การปรับพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวก วันศุกร์ ที่ 9 มี.ค. 2561         view : 280
      ณ วันที่ : 07 มีค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. ไฟล์นำเสนอการประชุมกลุ่มวัยเรียน วันที่ 15 ก.พ.61         view : 269
      ณ วันที่ : 14 กพ. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. การบันทึกข้อมูลทันตกรรม (JHCIS)          view : 358
      ณ วันที่ : 14 กพ. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740