ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 Next
 1. แจ้งผลการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขต ปีงบประมาณ 2562          view : 48
      ณ วันที่ : 01 พย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561         view : 45
      ณ วันที่ : 30 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. แบบฟอร์มประเมินตนเอง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม” Thai Dental Safety Goals & Guidelines 2015         view : 46
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพภาพรวม ปี 2562 ภายใต้แผนงานสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2565 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี         view : 50
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562         view : 64
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. ข้อเสนอแนะเชิงป้องกันแก้ไขสำหรับการให้บริการทางทันตกรรมกรณีผู้ป่วยมีประวัติตับแข็ง         view : 75
      ณ วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. หนังสือขอความร่วมมือจัดบริการในโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"ตุลาคม 2561 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ         view : 84
      ณ วันที่ : 03 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 10 ก.ย. 2561         view : 184
      ณ วันที่ : 07 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. เอกสารประกอบการประชุมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มเด็กวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพช่องปาก ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561         view : 182
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. หนังสือ การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10         view : 194
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561         view : 179
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. Spec วัสดุทันตกรรมรายการจัดซื้อร่วมเขต ปี 2561 จำนวน 17 รายการ และราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561         view : 283
      ณ วันที่ : 16 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว ปี 2561         view : 177
      ณ วันที่ : 12 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. ยูนิตทำฟัน ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงบลงทุน ปี 2562 จำนวน 15 ชุด สำหรับ รพ.สต.         view : 158
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 2 ก.ค. 2561         view : 218
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16.  ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่         view : 141
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. สังคมไทยไร้ฟันผุ         view : 133
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในโรงเรียนดารา โรงเรียนพระหฤทัย ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2561         view : 93
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2561         view : 75
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. ข้อมูล PCC จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 - 2561         view : 223
      ณ วันที่ : 13 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. วิธีการแปรงแห้ง         view : 158
      ณ วันที่ : 12 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่         view : 147
      ณ วันที่ : 06 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (องค์ประกอบที่ 5)ในตำบล LTC         view : 262
      ณ วันที่ : 09 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. RF รอบ 3         view : 181
      ณ วันที่ : 07 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Thai Health Literacy 66)         view : 272
      ณ วันที่ : 06 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. ตารางตรวจสอบภายใน และแบบตรวจสอบภายใน ปี 2561         view : 167
      ณ วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. ไฟล์นำเสนอสรุปสถานการณ์ตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข รอบ 6 เดือน (ต.ค.60 – มี.ค.61)         view : 178
      ณ วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่         view : 148
      ณ วันที่ : 28 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. แบบฟอร์มงานอนามัยโรงเรียน ปี 2561         view : 402
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่         view : 109
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740