ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 1. อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่         view : 490
      ณ วันที่ : 19 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 มีค. 61   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 2. ข้อมูลประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2552-2560         view : 1,843
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 61   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 3. ข้อมูล รพช./รพท./รพศ.จังหวัดเชียงใหม่         view : 691
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 กพ. 61   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 4. ข้อมูลโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดและสังกัดกระทรวงฯ อื่น จังหวัดเชียงใหม่         view : 459
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มค. 61   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 5. ข้อมูลโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่         view : 499
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มค. 61   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 6. ข้อมูลประชากรกลางปี 2546-2559 จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,076
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 ธค. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 7. ข้อมูล รพ.สต. แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 937
      ณ วันที่ : 13 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 พย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 8. ข้อมูล สถานีอนามัย แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 547
      ณ วันที่ : 13 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 กย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 9. ข้อมูล สสจ. และ สสอ. จังหวัดเชียงใหม่         view : 623
      ณ วันที่ : 16 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 พค. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 10. ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับโรค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559         view : 537
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 11. ข้อมูลสาเหตุการป่วย ผู้ป่วยนอก 10 อันดับโรค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556-2558         view : 420
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 เมย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 12. ข้อมูลสาเหตุการป่วย ผู้ป่วยใน 10 อันดับโรค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556-2558         view : 346
      ณ วันที่ : 21 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 เมย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 13. จำนวนตำบล หมู่บ้าน แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 405
      ณ วันที่ : 22 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 เมย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 14. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งปอด ปี พ.ศ 2555-2559 ในจังหวัดเชียงใหม่         view : 206
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 เมย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 15. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งตับ ปี พ.ศ 2555-2559 ในจังหวัดเชียงใหม่         view : 218
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 เมย. 60   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 16. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งตับ รายปีงบประมาณ 2555-2559 จังหวัดเชียงใหม่         view : 185
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 ตค. 59   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 17. ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งปอด รายปีงบประมาณ 2555-2559 จังหวัดเชียงใหม่         view : 185
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 ตค. 59   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 18. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดเชียงใหม่         view : 446
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 กย. 59   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 19. โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556_2558         view : 356
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 20. จำนวน รพ.สต. และ สอ. แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 415
      ณ วันที่ : 22 มค. 59   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]

  Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740