รายงานสถานการณ์การเงิน/คลัง ประจำเดือน

1 2 3 4 5 Next
 1. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน พค 60 ณ 3 กค.60         view : 56
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนพฤษภาคม 60         view : 54
      ณ วันที่ : 21 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนเมษายน 60         view : 38
      ณ วันที่ : 06 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน เมย.60 ณ 6 มิย .60         view : 32
      ณ วันที่ : 06 มิย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเดือน เมย.60 ณ 23 พค.60         view : 41
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนเมษายน 60         view : 34
      ณ วันที่ : 22 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือนมีนาคม 60         view : 35
      ณ วันที่ : 17 พค. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. ข้อมูลรายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7         view : 47
      ณ วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. รายงานประจำสัปดาห์         view : 151
      ณ วันที่ : 14 ธค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. รายงานประจำสัปดาห์         view : 82
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์         view : 73
      ณ วันที่ : 30 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. รายงานประจำสัปดาห์         view : 75
      ณ วันที่ : 23 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. รายงานเงินคงเหลือประจำสัปดาห์         view : 70
      ณ วันที่ : 22 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. รายงานประจำสัปดาห์          view : 75
      ณ วันที่ : 17 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 15. การตรวจสอบงบการเงินเดือน กย 59         view : 157
      ณ วันที่ : 16 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 16. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กย 59 ครั้งที่ 2         view : 99
      ณ วันที่ : 15 พย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 17. รายงานประจำสัปดาห์         view : 75
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 18. รายงานประจำสัปดาห์         view : 67
      ณ วันที่ : 08 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 19. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน กย 59         view : 75
      ณ วันที่ : 08 พย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 20. รายงานประจำสัปดาห์          view : 106
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 21. รายงานประจำสัปดาห์         view : 105
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 22. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน ส.ค 59         view : 97
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 23. รายงานประจำสัปดาห์         view : 76
      ณ วันที่ : 28 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 24. รายงานประจำสัปดาห์ กย 59         view : 85
      ณ วันที่ : 15 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 25. รายงานประจำสัปดาห์ กย 59         view : 91
      ณ วันที่ : 07 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 26. รายงานสถานการณ์การเงินเดือน ก.ค 59         view : 89
      ณ วันที่ : 01 กย. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 27. รายงานประจำสัปดาห์         view : 82
      ณ วันที่ : 31 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 28. รายงานประจำสัปดาห์         view : 92
      ณ วันที่ : 25 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 29. รายงานประจำสัปดาห์ สค 59         view : 106
      ณ วันที่ : 18 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 30. รายงานประจำสัปดาห์         view : 95
      ณ วันที่ : 10 สค. 59   โดย : นางสาวโสภา ตุ้ยดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740