ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .14 Next
 1. Power Point นำเสนอเพื่อสรุปตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2/2561         view : 14
      ณ วันที่ : 16 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะผลตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (ตก.3) 2/2561         view : 23
      ณ วันที่ : 11 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. รายงานผลการตรวจราชการ ระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) (คณะผู้นิเทศฯ)         view : 46
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. แบบประเมินโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         view : 103
      ณ วันที่ : 08 สค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561         view : 66
      ณ วันที่ : 02 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 สค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานฯ Service Plan         view : 48
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 4/2561         view : 31
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2561         view : 73
      ณ วันที่ : 01 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. มติที่ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2561          view : 28
      ณ วันที่ : 03 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. ผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการและผลงานเด่นที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         view : 63
      ณ วันที่ : 02 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. แบบรายงานข้อมูล (แบบ ตก.3) ตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ         view : 47
      ณ วันที่ : 01 สค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561         view : 61
      ณ วันที่ : 26 กค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561         view : 100
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561          view : 57
      ณ วันที่ : 23 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2561         view : 63
      ณ วันที่ : 19 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. Power Point สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ(ผู้นิเทศ) รอบที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 13 ก.ค. 2561          view : 86
      ณ วันที่ : 16 กค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.หางดง         view : 42
      ณ วันที่ : 16 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.สันป่าตอง         view : 46
      ณ วันที่ : 13 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.สันกำแพง         view : 42
      ณ วันที่ : 12 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.จอมทอง         view : 41
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.ดอยหล่อ         view : 38
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.เมืองเชียงใหม่         view : 33
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561คพสอ.พร้าว         view : 33
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.ดอยเต่า         view : 33
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.สารภี         view : 27
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.เชียงดาว         view : 31
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 4/2561         view : 32
      ณ วันที่ : 09 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. เอกสารนำเสนอนิเทศงาน รอบที่ 3 ประจำปี 2561 (เวียงแหง เชียงดาว พร้าว)         view : 32
      ณ วันที่ : 08 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. เอกสารนิเทศงาน (RF) นำเสนอโซน 4 (ฮอด, อมก๋อย และดอยเต่า)         view : 26
      ณ วันที่ : 08 กค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561         view : 125
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740