ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .11 Next
 1. สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่         view : 42
      ณ วันที่ : 16 มีค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. Down Load เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 99
      ณ วันที่ : 10 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 มีค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561         view : 459
      ณ วันที่ : 08 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มีค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. เอกสารการประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานฯ โดยผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 211
      ณ วันที่ : 08 มีค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561         view : 91
      ณ วันที่ : 06 มีค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561         view : 183
      ณ วันที่ : 26 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กพ. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561         view : 106
      ณ วันที่ : 23 กพ. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 133
      ณ วันที่ : 20 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. เอกสารการนิเทศฯ ครั้งที่1/2561 คพสอ.จอมทอง วันที่ 15 มกราคม 2561         view : 181
      ณ วันที่ : 18 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กพ. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.แม่แจ่ม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561         view : 107
      ณ วันที่ : 16 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กพ. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.สันป่าตอง ครั้งที่ 1/2561         view : 160
      ณ วันที่ : 07 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กพ. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (ค.ต.ป)         view : 124
      ณ วันที่ : 16 กพ. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.อมก๋อย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561         view : 81
      ณ วันที่ : 16 กพ. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561         view : 70
      ณ วันที่ : 16 กพ. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. เอกสารการนิเทศงานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คพสอ.)         view : 338
      ณ วันที่ : 17 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 กพ. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 597/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่         view : 73
      ณ วันที่ : 15 กพ. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. เอกสารการนิเทศฯ ครั้งที่1/2561 คพสอ.แม่วาง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561         view : 55
      ณ วันที่ : 14 กพ. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561         view : 82
      ณ วันที่ : 12 กพ. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. เอกสารการนิเทศฯ ครั้งที่1/2561 คพสอ.พร้าว วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561         view : 70
      ณ วันที่ : 12 กพ. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. นิเทศงาน คพสอ.เชียงดาว ครั้งที่ 1/2561         view : 85
      ณ วันที่ : 08 กพ. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. นิเทศงาน คพสอ.กัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 1/2561         view : 61
      ณ วันที่ : 08 กพ. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.แม่แตง ครั้งที่ 1/2561         view : 115
      ณ วันที่ : 07 กพ. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.เวียงแหง ครั้งที่ 1/2561         view : 79
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         view : 63
      ณ วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. เอกสารการนิเทศฯ ครั้งที่1/2561 คพสอ.ฮอด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561         view : 80
      ณ วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. เอกสารการนิเทศฯ ครั้งที่1/2561 คพสอ.ดอยเต่า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561         view : 62
      ณ วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. เอกสารการนิเทศฯ ครั้งที่1/2561 คพสอ.ดอยหล่อ วันที่ 16 มกราคม 2561         view : 132
      ณ วันที่ : 18 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.สันทราย ครั้งที่ 1/2561         view : 75
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.สะเมิง ครั้งที่ 1/2561         view : 63
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. เอกสารประกอบการประชุม คพสจ. ครั้งที่ 1/2561          view : 117
      ณ วันที่ : 31 มค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740