ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานแพทย์แผนไทย]

1 2 Next
 1. ประชาสัมพันธ์: การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการนวดไทยสำหรับแม่ก่อนคลอดและหลังคลอด         view : 29
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย         view : 41
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 3. แบบรายงานข้อมูลศักยภาพบริการแพทย์แผนไทย         view : 134
      ณ วันที่ : 01 พย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 4. แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน         view : 329
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 5. การจัดสรรงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2560         view : 431
      ณ วันที่ : 13 มิย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 6. การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว         view : 441
      ณ วันที่ : 03 กพ. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 7. แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560         view : 699
      ณ วันที่ : 18 มค. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 8. รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย         view : 633
      ณ วันที่ : 14 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 9. การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17         view : 742
      ณ วันที่ : 13 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 10. โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3เดือน) รุ่นที่ 32         view : 1,508
      ณ วันที่ : 13 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 11. ประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6         view : 415
      ณ วันที่ : 13 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 12. งบ สปสช.ที่โอนลงCUPตามศักยภาพ/ตามผลงานบริการ          view : 555
      ณ วันที่ : 06 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 13. แบบสำรวจความต้องการใช้และผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ         view : 496
      ณ วันที่ : 13 กย. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 14. เชิญประชุมวิชาการ         view : 465
      ณ วันที่ : 22 มิย. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 15. ข้อมูลบริการแยกตามหัตถการ ของงวด 3-4/2557 และ งวด 1-2/2558         view : 425
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 16. ข้อมูลงบ สปสช.รายหน่วยบริการไตรมาส 3-4/2557 โอน 25กย2558         view : 314
      ณ วันที่ : 29 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 17. รายชื่อผู้เข้าอบรมงานวิจัย 14-15 กย.2558         view : 282
      ณ วันที่ : 09 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 18. แบบฟอร์มส่งร่างงานวิจัย/ R2R         view : 261
      ณ วันที่ : 12 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 19. เชิญครูนวดประชุม 15 มิ.ย.2558         view : 243
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 20. รับสมัครอบรมฟื้นฟูหมอนวด         view : 272
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 21. แบบประเมินตนเอง รพ.สส.พท.สำหรับหน่วยบริการ         view : 305
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 22. หนังสือแจ้งกำหนดการออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.         view : 252
      ณ วันที่ : 22 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 23. การออกประเมิน รพ.สส.พท.         view : 219
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 24. ด่วน! แจ้งเลื่อนการอบรมการวิจัย R2R ด้านการแพทย์แผนไทยฯ         view : 184
      ณ วันที่ : 07 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 25. เชิญเข้าร่วมโครงการ(กึ่งๆวิจัยเชิงทดลอง)จัดบริการแผนไทยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง         view : 190
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 26. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก         view : 147
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 27. แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลใน Health Script         view : 139
      ณ วันที่ : 24 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 28. เกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทย ปี 2558         view : 243
      ณ วันที่ : 23 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 29. แบบสำรวจศักยภาพหน่วยบริการ ที่ให้บริการแพทย์แผนไทยฯ         view : 139
      ณ วันที่ : 10 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 30. แบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนยาแผนไทย         view : 136
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740