ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานแพทย์แผนไทย]

1 2 Next
 1. แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน         view : 232
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 2. การจัดสรรงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2560         view : 336
      ณ วันที่ : 13 มิย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 3. การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว         view : 370
      ณ วันที่ : 03 กพ. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 4. แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560         view : 609
      ณ วันที่ : 18 มค. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 5. รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย         view : 559
      ณ วันที่ : 14 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 6. การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17         view : 590
      ณ วันที่ : 13 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 7. โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3เดือน) รุ่นที่ 32         view : 1,101
      ณ วันที่ : 13 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 8. ประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6         view : 353
      ณ วันที่ : 13 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 9. งบ สปสช.ที่โอนลงCUPตามศักยภาพ/ตามผลงานบริการ          view : 494
      ณ วันที่ : 06 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 10. แบบสำรวจความต้องการใช้และผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ         view : 445
      ณ วันที่ : 13 กย. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 11. เชิญประชุมวิชาการ         view : 447
      ณ วันที่ : 22 มิย. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 12. ข้อมูลบริการแยกตามหัตถการ ของงวด 3-4/2557 และ งวด 1-2/2558         view : 415
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 13. ข้อมูลงบ สปสช.รายหน่วยบริการไตรมาส 3-4/2557 โอน 25กย2558         view : 300
      ณ วันที่ : 29 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 14. รายชื่อผู้เข้าอบรมงานวิจัย 14-15 กย.2558         view : 274
      ณ วันที่ : 09 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 15. แบบฟอร์มส่งร่างงานวิจัย/ R2R         view : 241
      ณ วันที่ : 12 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 16. เชิญครูนวดประชุม 15 มิ.ย.2558         view : 233
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 17. รับสมัครอบรมฟื้นฟูหมอนวด         view : 258
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 18. แบบประเมินตนเอง รพ.สส.พท.สำหรับหน่วยบริการ         view : 285
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 19. หนังสือแจ้งกำหนดการออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.         view : 240
      ณ วันที่ : 22 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 20. การออกประเมิน รพ.สส.พท.         view : 210
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 21. ด่วน! แจ้งเลื่อนการอบรมการวิจัย R2R ด้านการแพทย์แผนไทยฯ         view : 173
      ณ วันที่ : 07 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 22. เชิญเข้าร่วมโครงการ(กึ่งๆวิจัยเชิงทดลอง)จัดบริการแผนไทยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง         view : 153
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 23. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก         view : 137
      ณ วันที่ : 29 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 24. แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลใน Health Script         view : 130
      ณ วันที่ : 24 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 25. เกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทย ปี 2558         view : 227
      ณ วันที่ : 23 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 26. แบบสำรวจศักยภาพหน่วยบริการ ที่ให้บริการแพทย์แผนไทยฯ         view : 132
      ณ วันที่ : 10 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 27. แบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนยาแผนไทย         view : 129
      ณ วันที่ : 09 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 28. ประชุมวิชาการ "ผ่าทางตันวิจัยการแพทย์แผนไทย...ก้าวไกลสู่สากล"         view : 117
      ณ วันที่ : 04 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 29. ประชุมวิชาการ "หมอไทย ยาไทย ก้าวไกลสู่สากล" วสส.พิษณูโลก         view : 124
      ณ วันที่ : 03 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 30. ร่างคำสั่งจัดตั้งทีมงานนิเทศงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 146
      ณ วันที่ : 27 มค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740