ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานแพทย์แผนไทย]

1 2 Next
 1. การประชุมวิชาการเรื่อง"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตันเองและครอบครัว"ครั้งที่ 11         view : 29
      ณ วันที่ : 11 มค. 61   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 2. การสัมมนาวิชาการ การใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลหะหนักออกจากร่างกาย ปีงบประมาณ 2561         view : 33
      ณ วันที่ : 11 มค. 61   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนานักวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2561         view : 30
      ณ วันที่ : 11 มค. 61   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 4. รหัสยาแผนไทย 24 หลัก         view : 66
      ณ วันที่ : 04 มค. 61   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 5. บัญชีรหัสกลุ่มโรคอาการและหัตถการการแพทย์แผนจีน         view : 66
      ณ วันที่ : 16 ธค. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 6. รับสมัครบุคคลเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง)         view : 85
      ณ วันที่ : 14 ธค. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 7. แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน         view : 435
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ธค. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 8. การอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2561         view : 98
      ณ วันที่ : 04 ธค. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 9. ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกเเละการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย         view : 151
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 พย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 10. ประชาสัมพันธ์: การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการนวดไทยสำหรับแม่ก่อนคลอดและหลังคลอด         view : 157
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 11. แบบรายงานข้อมูลศักยภาพบริการแพทย์แผนไทย         view : 228
      ณ วันที่ : 01 พย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 12. การจัดสรรงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2560         view : 523
      ณ วันที่ : 13 มิย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 13. การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว         view : 526
      ณ วันที่ : 03 กพ. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 14. แนวทางการทำงานแพทย์แผนไทย ปี 2560         view : 802
      ณ วันที่ : 18 มค. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 15. รายงานข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทย         view : 695
      ณ วันที่ : 14 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 16. การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17         view : 843
      ณ วันที่ : 13 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 17. โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม(3เดือน) รุ่นที่ 32         view : 1,678
      ณ วันที่ : 13 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 18. ประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6         view : 433
      ณ วันที่ : 13 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 19. งบ สปสช.ที่โอนลงCUPตามศักยภาพ/ตามผลงานบริการ          view : 583
      ณ วันที่ : 06 ตค. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 20. แบบสำรวจความต้องการใช้และผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ         view : 517
      ณ วันที่ : 13 กย. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 21. เชิญประชุมวิชาการ         view : 481
      ณ วันที่ : 22 มิย. 59   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 22. ข้อมูลบริการแยกตามหัตถการ ของงวด 3-4/2557 และ งวด 1-2/2558         view : 440
      ณ วันที่ : 02 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 23. ข้อมูลงบ สปสช.รายหน่วยบริการไตรมาส 3-4/2557 โอน 25กย2558         view : 328
      ณ วันที่ : 29 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 24. รายชื่อผู้เข้าอบรมงานวิจัย 14-15 กย.2558         view : 294
      ณ วันที่ : 09 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 25. แบบฟอร์มส่งร่างงานวิจัย/ R2R         view : 284
      ณ วันที่ : 12 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 26. เชิญครูนวดประชุม 15 มิ.ย.2558         view : 252
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 27. รับสมัครอบรมฟื้นฟูหมอนวด         view : 285
      ณ วันที่ : 08 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 28. แบบประเมินตนเอง รพ.สส.พท.สำหรับหน่วยบริการ         view : 339
      ณ วันที่ : 02 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 29. หนังสือแจ้งกำหนดการออกประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.         view : 261
      ณ วันที่ : 22 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย
 30. การออกประเมิน รพ.สส.พท.         view : 225
      ณ วันที่ : 19 พค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740