ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 5 Next
 1. ขอแจ้งการดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใช้เครื่อง CTG เคลื่อนที่ขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่         view : 7
      ณ วันที่ : 13 กค. 61   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2. เอกสารการประชุม Hep B วันที่ 18 พฤษภาคม 61         view : 40
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. เอกสารการประชุม PPA วันที่ 25 มิ.ย.61 (มหัศจรรย์ 1,000 วัน + พื้นที่สูง)         view : 326
      ณ วันที่ : 26 มิย. 61   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. แบบรายงานกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561          view : 233
      ณ วันที่ : 23 พค. 61   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. แบบรายงานต้นแบบประเมินแม่และเด็ก         view : 193
      ณ วันที่ : 11 พค. 61   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. ไฟล์ประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพและงานวัยรุ่นปี2561 ระหว่างวันที่ 30เมย-2พค61         view : 90
      ณ วันที่ : 10 พค. 61   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7. เอกสารการประชุมมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต         view : 396
      ณ วันที่ : 27 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พค. 61   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. เอกสารการประชุมสุขภาพจิต 22 มีนาคม 2561         view : 127
      ณ วันที่ : 10 เมย. 61   โดย : นายวิษณุกร ยาสมุทร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. งานนำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลงานคนพิการ         view : 187
      ณ วันที่ : 28 มีค. 61   โดย : นางสาวพรรณี แซ่จัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. เอกสารการประชุมอนามัยแม่และเด็กพื้นที่สูง 9 อำเภอ จ.เชียงใหม่ ปี 2561         view : 286
      ณ วันที่ : 07 มีค. 61   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. เอกสารประกอบการประชุมฯ งานมะเร็ง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)         view : 458
      ณ วันที่ : 15 กพ. 61   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมป้องกันโรค ตามนโยบายการพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2561”         view : 336
      ณ วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : นางฐิติรัตน์ อินตายวง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. เอกสารประกอบการประชุมฯ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผ่านระบบ Web Conference วันที่ 12 มค 61         view : 323
      ณ วันที่ : 12 มค. 61   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14.  เตรียมตัวเกษีณอายุ         view : 308
      ณ วันที่ : 22 ธค. 60   โดย : นางสาวกุลรัศมิ์ นามแก้ว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 15. ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด         view : 365
      ณ วันที่ : 10 ตค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. ฟอร์มรายงานบริการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561         view : 490
      ณ วันที่ : 06 ตค. 60   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. ประชุม LTC 4 กันยายน 2560         view : 659
      ณ วันที่ : 07 กย. 60   โดย : นางคณิตา กาวงศ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. เอกการประกอบการประชุมฯ PC และ COC วันที่ 25 สิงหาคม 2560         view : 625
      ณ วันที่ : 31 สค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ         view : 447
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. ไฟล์ประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพ 21สค60         view : 395
      ณ วันที่ : 23 สค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. ไฟล์เยี่ยมเสริมพลังงานวัยรุ่นปี2560         view : 446
      ณ วันที่ : 23 สค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. แบบรายงานแผนปฏิบัติการและผลการตรวจคัดกรองฯ CCA และ CA Colon         view : 380
      ณ วันที่ : 18 สค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. ไฟล์บรรยายการอบรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ OSCC เชียงใหม่ พมจ.ชม.จัด7กค60 ณ ฮอลิเดย์การ์เด้น         view : 368
      ณ วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. เอกสารการประชุมทำคลอดฉุกเฉิน 19 มิ.ย.60         view : 401
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. เอกสารประกอบการประชุมฯ การตรวจ Ultrasound มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งเต้านม         view : 328
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. แบบฟอร์ม Breast 2 (การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยงเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงใหม่)          view : 642
      ณ วันที่ : 21 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. แบบสำรวจข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน          view : 302
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. ((ประชาสัมพันธ์)) การสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ         view : 264
      ณ วันที่ : 08 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. เอกสารนำเสนอประชุม LTC ตาม Zone วันที่ 1, 2, 5 และ 7 มิย 60         view : 381
      ณ วันที่ : 04 มิย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. เอกสารแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งรังไข่         view : 255
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740