ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 5 Next
 1. เอกสารการประชุมสุขภาพจิต 22 มีนาคม 2561         view : 20
      ณ วันที่ : 10 เมย. 61   โดย : นายวิษณุกร ยาสมุทร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2. งานนำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลงานคนพิการ         view : 90
      ณ วันที่ : 28 มีค. 61   โดย : นางสาวพรรณี แซ่จัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. เอกสารการประชุมอนามัยแม่และเด็กพื้นที่สูง 9 อำเภอ จ.เชียงใหม่ ปี 2561         view : 170
      ณ วันที่ : 07 มีค. 61   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. เอกสารประกอบการประชุมฯ งานมะเร็ง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)         view : 226
      ณ วันที่ : 15 กพ. 61   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมป้องกันโรค ตามนโยบายการพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2561”         view : 235
      ณ วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : นางฐิติรัตน์ อินตายวง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. เอกสารประกอบการประชุมฯ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผ่านระบบ Web Conference วันที่ 12 มค 61         view : 240
      ณ วันที่ : 12 มค. 61   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7.  เตรียมตัวเกษีณอายุ         view : 255
      ณ วันที่ : 22 ธค. 60   โดย : นางสาวกุลรัศมิ์ นามแก้ว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด         view : 331
      ณ วันที่ : 10 ตค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. ฟอร์มรายงานบริการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561         view : 417
      ณ วันที่ : 06 ตค. 60   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. ประชุม LTC 4 กันยายน 2560         view : 592
      ณ วันที่ : 07 กย. 60   โดย : นางคณิตา กาวงศ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. เอกการประกอบการประชุมฯ PC และ COC วันที่ 25 สิงหาคม 2560         view : 555
      ณ วันที่ : 31 สค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ         view : 397
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. ไฟล์ประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพ 21สค60         view : 360
      ณ วันที่ : 23 สค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14. ไฟล์เยี่ยมเสริมพลังงานวัยรุ่นปี2560         view : 331
      ณ วันที่ : 23 สค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 15. แบบรายงานแผนปฏิบัติการและผลการตรวจคัดกรองฯ CCA และ CA Colon         view : 338
      ณ วันที่ : 18 สค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. ไฟล์บรรยายการอบรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ OSCC เชียงใหม่ พมจ.ชม.จัด7กค60 ณ ฮอลิเดย์การ์เด้น         view : 337
      ณ วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. เอกสารการประชุมทำคลอดฉุกเฉิน 19 มิ.ย.60         view : 359
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. เอกสารประกอบการประชุมฯ การตรวจ Ultrasound มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งเต้านม         view : 296
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. แบบฟอร์ม Breast 2 (การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยงเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงใหม่)          view : 469
      ณ วันที่ : 21 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. แบบสำรวจข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน          view : 271
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. ((ประชาสัมพันธ์)) การสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ         view : 240
      ณ วันที่ : 08 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. เอกสารนำเสนอประชุม LTC ตาม Zone วันที่ 1, 2, 5 และ 7 มิย 60         view : 338
      ณ วันที่ : 04 มิย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. เอกสารแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งรังไข่         view : 232
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. ไฟล์บรรยายประชุมศูนย์พึ่งได้ วันที่่ 19พค60ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เต้น         view : 252
      ณ วันที่ : 24 พค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฯ         view : 302
      ณ วันที่ : 18 พค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. ไฟล์บรรยายการประชุมพัฒนาการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง9พค60 ณ โรงแรมธารินเชียงใหม่         view : 280
      ณ วันที่ : 09 พค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. ลิงค์ส่งข้อมูลรายงานDPAC         view : 309
      ณ วันที่ : 09 พค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. ไฟล์บรรยายจากประชุมพัฒนาระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าวและเหยื่อค้ามนุษย์ที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 3พค60         view : 169
      ณ วันที่ : 08 พค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. ไฟล์บรรยายประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าวและเหยื่อค้ามนุษย์ 30มีค60ณห้องประชุมสสจ.เชียงใหม่         view : 156
      ณ วันที่ : 08 พค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560         view : 243
      ณ วันที่ : 04 พค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740