ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 Next
 1. เอกสารประกอบการประชุมฯ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผ่านระบบ Web Conference วันที่ 12 มค 61         view : 36
      ณ วันที่ : 12 มค. 61   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2.  เตรียมตัวเกษีณอายุ         view : 72
      ณ วันที่ : 22 ธค. 60   โดย : นางสาวกุลรัศมิ์ นามแก้ว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด         view : 174
      ณ วันที่ : 10 ตค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. ฟอร์มรายงานบริการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561         view : 230
      ณ วันที่ : 06 ตค. 60   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. ประชุม LTC 4 กันยายน 2560         view : 388
      ณ วันที่ : 07 กย. 60   โดย : นางคณิตา กาวงศ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. เอกการประกอบการประชุมฯ PC และ COC วันที่ 25 สิงหาคม 2560         view : 353
      ณ วันที่ : 31 สค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ         view : 239
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. ไฟล์ประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพ 21สค60         view : 259
      ณ วันที่ : 23 สค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. ไฟล์เยี่ยมเสริมพลังงานวัยรุ่นปี2560         view : 231
      ณ วันที่ : 23 สค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. แบบรายงานแผนปฏิบัติการและผลการตรวจคัดกรองฯ CCA และ CA Colon         view : 254
      ณ วันที่ : 18 สค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. ไฟล์บรรยายการอบรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ OSCC เชียงใหม่ พมจ.ชม.จัด7กค60 ณ ฮอลิเดย์การ์เด้น         view : 279
      ณ วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. เอกสารการประชุมทำคลอดฉุกเฉิน 19 มิ.ย.60         view : 284
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. เอกสารประกอบการประชุมฯ การตรวจ Ultrasound มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งเต้านม         view : 239
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14. แบบฟอร์ม Breast 2 (การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยงเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงใหม่)          view : 368
      ณ วันที่ : 21 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 15. แบบสำรวจข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน          view : 218
      ณ วันที่ : 16 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. ((ประชาสัมพันธ์)) การสอบประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ         view : 185
      ณ วันที่ : 08 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. เอกสารนำเสนอประชุม LTC ตาม Zone วันที่ 1, 2, 5 และ 7 มิย 60         view : 277
      ณ วันที่ : 04 มิย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 มิย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. เอกสารแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งรังไข่         view : 191
      ณ วันที่ : 25 พค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. ไฟล์บรรยายประชุมศูนย์พึ่งได้ วันที่่ 19พค60ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เต้น         view : 200
      ณ วันที่ : 24 พค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฯ         view : 251
      ณ วันที่ : 18 พค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. ไฟล์บรรยายการประชุมพัฒนาการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง9พค60 ณ โรงแรมธารินเชียงใหม่         view : 235
      ณ วันที่ : 09 พค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. ลิงค์ส่งข้อมูลรายงานDPAC         view : 232
      ณ วันที่ : 09 พค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. ไฟล์บรรยายจากประชุมพัฒนาระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าวและเหยื่อค้ามนุษย์ที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 3พค60         view : 126
      ณ วันที่ : 08 พค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. ไฟล์บรรยายประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าวและเหยื่อค้ามนุษย์ 30มีค60ณห้องประชุมสสจ.เชียงใหม่         view : 106
      ณ วันที่ : 08 พค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560         view : 189
      ณ วันที่ : 04 พค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. กำหนดการประชุม         view : 200
      ณ วันที่ : 03 พค. 60   โดย : นางอารีรัศมิ์ แสนจิตต์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. กำหนดการประชุม         view : 145
      ณ วันที่ : 03 พค. 60   โดย : นางอารีรัศมิ์ แสนจิตต์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 26 เมษายน 2560         view : 173
      ณ วันที่ : 28 เมย. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. ไฟล์บรรยายประชุมวัยรุ่นวันที่ 27 มีค2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่         view : 210
      ณ วันที่ : 04 เมย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 เมย. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. แบบรายงานที่ใช้ในการทำงานศูนย์พึ่งได้         view : 146
      ณ วันที่ : 04 เมย. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740