ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานยาเสพติด]

 1. เอกสารประกอบการประชุม Web conference ยาเสพติด         view : 357
      ณ วันที่ : 11 พย. 59   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 2. แบบคัดกรอง V2         view : 4,529
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 3. การอบรม "การคัดกรองและการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy)"         view : 712
      ณ วันที่ : 18 พค. 59   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 4. รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด         view : 473
      ณ วันที่ : 18 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 5. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด         view : 544
      ณ วันที่ : 19 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 6. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด         view : 490
      ณ วันที่ : 19 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 7. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด         view : 501
      ณ วันที่ : 19 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 8. ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE         view : 456
      ณ วันที่ : 10 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 9. เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเรียงความเข้าประกวด "สิ่งดีๆTO BE NUMBER ONE         view : 523
      ณ วันที่ : 10 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 10. ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเรียงความเข้าประกวด"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "         view : 474
      ณ วันที่ : 10 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 11. เอกสารประกอบการอบรมศูนย์เพื่อนใจในโรงเรียน         view : 260
      ณ วันที่ : 04 กย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 12. การจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน         view : 286
      ณ วันที่ : 01 สค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 13. ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ที่เกี่ยวข้องประชุม         view : 176
      ณ วันที่ : 16 พค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740