ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานยาเสพติด]

 1. เอกสารนำเสนอประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด         view : 37
      ณ วันที่ : 09 พย. 60   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 2. เอกสารประกอบการประชุม Web conference ยาเสพติด         view : 428
      ณ วันที่ : 11 พย. 59   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 3. แบบคัดกรอง V2         view : 5,218
      ณ วันที่ : 09 พย. 59   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 4. การอบรม "การคัดกรองและการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy)"         view : 808
      ณ วันที่ : 18 พค. 59   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 5. รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด         view : 529
      ณ วันที่ : 18 มีค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 6. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด         view : 613
      ณ วันที่ : 19 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 7. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำการบำบัดยาเสพติด         view : 547
      ณ วันที่ : 19 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 8. แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการให้คำแนะนำแบบคัดย่อ(Brief Advice)การบำบัดยาเสพติด         view : 559
      ณ วันที่ : 19 กพ. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 9. ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE         view : 517
      ณ วันที่ : 10 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 10. เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และเรียงความเข้าประกวด "สิ่งดีๆTO BE NUMBER ONE         view : 587
      ณ วันที่ : 10 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 11. ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเรียงความเข้าประกวด"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "         view : 527
      ณ วันที่ : 10 มีค. 57   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 12. เอกสารประกอบการอบรมศูนย์เพื่อนใจในโรงเรียน         view : 269
      ณ วันที่ : 04 กย. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 13. การจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน         view : 299
      ณ วันที่ : 01 สค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด
 14. ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ที่เกี่ยวข้องประชุม         view : 186
      ณ วันที่ : 16 พค. 56   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานยาเสพติด

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740