ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .11 Next
 1. โครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร." รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐         view : 7
      ณ วันที่ : 20 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 20
      ณ วันที่ : 14 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอเชิญร่วมโครงการวิ่ง NURSE CMU RUN 2017         view : 49
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 16
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขี่ยนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู         view : 21
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงบรมศพฯ         view : 40
      ณ วันที่ : 07 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในของหน่วยงานใหม่         view : 106
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐         view : 48
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐         view : 47
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐         view : 60
      ณ วันที่ : 17 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินน         view : 64
      ณ วันที่ : 17 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การซัก หรือการแสดงธงชาติ และธงชาติของต่างประเทศ         view : 64
      ณ วันที่ : 17 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. แจ้งเปลี่ยนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์         view : 98
      ณ วันที่ : 08 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. การให้กู้ "โครงการบ้าน ธอส - กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ ๑๓"          view : 216
      ณ วันที่ : 08 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         view : 132
      ณ วันที่ : 25 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐         view : 86
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC         view : 126
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. การเผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"         view : 133
      ณ วันที่ : 18 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์         view : 73
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร         view : 78
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ         view : 98
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร         view : 90
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. การกำหนดเลขหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         view : 95
      ณ วันที่ : 27 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ         view : 104
      ณ วันที่ : 26 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอความอนุเคราะห์ในการซื้อบัตรเดิน-วิ่ง - " ฟันดี สุขภาพดี " มินืมาราธอน ครั้งที่ ๔          view : 135
      ณ วันที่ : 14 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือ เพื่อเผยแพร่สู่วงกว้าง         view : 81
      ณ วันที่ : 14 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง         view : 93
      ณ วันที่ : 13 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ         view : 90
      ณ วันที่ : 13 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอความสนับสนุนสร้างกำแพงวัด         view : 104
      ณ วันที่ : 07 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรอง         view : 111
      ณ วันที่ : 02 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740