ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .11 Next
 1. เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 15
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอัคคีภัย         view : 10
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. เชิญร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 15
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 14
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข         view : 24
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 13
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. รูปธงชาติตามพระราชบัญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒         view : 18
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอเชิญร่วมเป็นเกรียรติและรับบริจาค         view : 30
      ณ วันที่ : 09 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภาระกิจ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐         view : 56
      ณ วันที่ : 08 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่         view : 51
      ณ วันที่ : 06 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. การเสนอคำสั่งที่ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม         view : 41
      ณ วันที่ : 06 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. การจัดตั้งหน่วยงานในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ         view : 56
      ณ วันที่ : 02 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. แจ้งเปลี่ยนที่ทำการใหม่         view : 69
      ณ วันที่ : 02 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. แจ้งเปลี่ยนขื่อโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ "โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ         view : 53
      ณ วันที่ : 01 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ"         view : 112
      ณ วันที่ : 12 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อย่อของกองบริหารการสาธารณสุขใหม่ เป็น กบรส          view : 79
      ณ วันที่ : 11 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ         view : 90
      ณ วันที่ : 06 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์การกุศล เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถานา         view : 71
      ณ วันที่ : 06 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคิ         view : 68
      ณ วันที่ : 05 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๐         view : 66
      ณ วันที่ : 04 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. โครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร." รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐         view : 98
      ณ วันที่ : 20 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 82
      ณ วันที่ : 14 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอเชิญร่วมโครงการวิ่ง NURSE CMU RUN 2017         view : 136
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 68
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขี่ยนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู         view : 59
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงบรมศพฯ         view : 101
      ณ วันที่ : 07 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในของหน่วยงานใหม่         view : 145
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐         view : 93
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐         view : 81
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐         view : 96
      ณ วันที่ : 17 สค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740