ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .15 Next
 1. ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 9
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 5
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. วิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แจ้งเปลี่ยนโทรศัพท์/โทรสาร         view : 6
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ "ปั่นน้ำใจ ได้กุศซล"         view : 5
      ณ วันที่ : 14 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินพระราชทาน จ.อ่างทอง         view : 5
      ณ วันที่ : 14 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ         view : 10
      ณ วันที่ : 14 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง         view : 7
      ณ วันที่ : 14 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. โรงพยาบาลระนอง ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 9
      ณ วันที่ : 13 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 10
      ณ วันที่ : 13 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. "พรรคการเมืองกับท้องถิ่นไทยในอนาคต"         view : 10
      ณ วันที่ : 13 พย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 45
      ณ วันที่ : 17 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา"         view : 74
      ณ วันที่ : 16 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. แจ้งเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย         view : 36
      ณ วันที่ : 16 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. เชิญชวนสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒         view : 86
      ณ วันที่ : 16 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด         view : 51
      ณ วันที่ : 12 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ข้อเสนอแนะด้วยแรงบุคลากรว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ         view : 53
      ณ วันที่ : 11 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอเชิญร่วมงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 41
      ณ วันที่ : 11 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร         view : 49
      ณ วันที่ : 10 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ         view : 35
      ณ วันที่ : 11 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร         view : 52
      ณ วันที่ : 10 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด         view : 63
      ณ วันที่ : 10 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น         view : 40
      ณ วันที่ : 10 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ส่งประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561         view : 98
      ณ วันที่ : 09 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วงาน         view : 70
      ณ วันที่ : 09 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. เวียนทำบุญทอดกฐินสามัคคี         view : 21
      ณ วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อ"ดอกแก้วกัลยา"         view : 29
      ณ วันที่ : 05 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี         view : 27
      ณ วันที่ : 05 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสิงห์ปกครอง ครั้งที่ ๕         view : 23
      ณ วันที่ : 05 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอความอนุเคราะห์ประชาส้มพันธ์โครงการ "แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด"         view : 26
      ณ วันที่ : 05 ตค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ประชาสัมพันธ์โครงการ "แว่นตาเอื้ออาทร"         view : 126
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740