ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .12 Next
 1. การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ         view : 73
      ณ วันที่ : 26 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์         view : 113
      ณ วันที่ : 20 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแแก๊งคอลเซ็นเตอร์         view : 90
      ณ วันที่ : 20 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาปทุมสังฆวิสูทธิ์         view : 65
      ณ วันที่ : 15 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงขาติตามพระราชบัญญัติธง ๒๕๒๒         view : 72
      ณ วันที่ : 15 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๑         view : 98
      ณ วันที่ : 15 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่น ครั้งที่ ๑๒"         view : 102
      ณ วันที่ : 29 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ         view : 106
      ณ วันที่ : 27 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 87
      ณ วันที่ : 27 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 101
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอัคคีภัย         view : 79
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. เชิญร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 76
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 72
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข         view : 91
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 70
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. รูปธงชาติตามพระราชบัญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒         view : 77
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอเชิญร่วมเป็นเกรียรติและรับบริจาค         view : 72
      ณ วันที่ : 09 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภาระกิจ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐         view : 101
      ณ วันที่ : 08 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่         view : 101
      ณ วันที่ : 06 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. การเสนอคำสั่งที่ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม         view : 71
      ณ วันที่ : 06 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. การจัดตั้งหน่วยงานในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ         view : 86
      ณ วันที่ : 02 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. แจ้งเปลี่ยนที่ทำการใหม่         view : 96
      ณ วันที่ : 02 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. แจ้งเปลี่ยนขื่อโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ "โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ         view : 138
      ณ วันที่ : 01 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ"         view : 143
      ณ วันที่ : 12 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อย่อของกองบริหารการสาธารณสุขใหม่ เป็น กบรส          view : 106
      ณ วันที่ : 11 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ         view : 116
      ณ วันที่ : 06 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์การกุศล เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถานา         view : 103
      ณ วันที่ : 06 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคิ         view : 91
      ณ วันที่ : 05 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๐         view : 96
      ณ วันที่ : 04 ตค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. โครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร." รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐         view : 138
      ณ วันที่ : 20 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740