ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .13 Next
 1. ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิพโลภิกขุ         view : 13
      ณ วันที่ : 10 เมย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. งานวันข้าราชการพลเรื่อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑         view : 75
      ณ วันที่ : 30 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล         view : 49
      ณ วันที่ : 30 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑         view : 112
      ณ วันที่ : 29 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. การรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง)         view : 54
      ณ วันที่ : 29 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(บุคลากรภาครัฐ)"         view : 117
      ณ วันที่ : 29 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ชอเรียนเชิญเข้าชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจีน         view : 77
      ณ วันที่ : 22 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ประชาสัมพันธ์ "ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ สืบหน่อยต่อแขนงคลังหลวง         view : 69
      ณ วันที่ : 22 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. กำหนดให้คลีนิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวกรรม         view : 85
      ณ วันที่ : 22 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล         view : 104
      ณ วันที่ : 15 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรนีพิเศษ         view : 187
      ณ วันที่ : 15 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ         view : 78
      ณ วันที่ : 13 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิกการเขียนรายงาน         view : 141
      ณ วันที่ : 05 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก"         view : 162
      ณ วันที่ : 05 มีค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกรรมการทางศาสนา         view : 119
      ณ วันที่ : 28 กพ. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. คอนเสิร์ตการกุศล         view : 160
      ณ วันที่ : 28 กพ. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ประชาสัมพันธ์โครงการ "ออฟฟิสนี้ไม่ธรรมดา @พังงา"         view : 130
      ณ วันที่ : 27 กพ. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์         view : 114
      ณ วันที่ : 19 กพ. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอเชิญชวนสั่งจองบูชาพระพิฆเนศวร         view : 180
      ณ วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอเชิญชวนสั่งจองบูชาพระพิฆเนศวร         view : 127
      ณ วันที่ : 05 กพ. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา         view : 137
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓)         view : 141
      ณ วันที่ : 02 กพ. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ         view : 187
      ณ วันที่ : 26 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์         view : 251
      ณ วันที่ : 20 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแแก๊งคอลเซ็นเตอร์         view : 217
      ณ วันที่ : 20 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาปทุมสังฆวิสูทธิ์         view : 175
      ณ วันที่ : 15 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงขาติตามพระราชบัญญัติธง ๒๕๒๒         view : 190
      ณ วันที่ : 15 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๑         view : 210
      ณ วันที่ : 15 ธค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตอง "ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โอเพ่น ครั้งที่ ๑๒"         view : 174
      ณ วันที่ : 29 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ         view : 173
      ณ วันที่ : 27 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740