ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .14 Next
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ "แว่นตาเอื้ออาทร"         view : 53
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 19
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสร็จสภานิติบัญญติแห่งชาติ         view : 29
      ณ วันที่ : 30 สค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอเรียนเชิญประชุม World Sepsis Day Thailand ๒๕๖๑ วันพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด         view : 45
      ณ วันที่ : 29 สค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. เอกสารแนบหนังสือขอรับการสนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจการประชุมฯ R2R         view : 84
      ณ วันที่ : 27 สค. 61   โดย : นางมาลินี จอมแปง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามศรัทธาในพิธีถวายผ้าพระกฐิน         view : 40
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์"         view : 36
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ         view : 68
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสร็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 50
      ณ วันที่ : 02 สค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. สำนักงานอัยการภาค ๕ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง ในวันวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑          view : 69
      ณ วันที่ : 26 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล         view : 57
      ณ วันที่ : 26 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก         view : 47
      ณ วันที่ : 26 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาจำนวน ๘ ห้อง         view : 56
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดุดร         view : 47
      ณ วันที่ : 23 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามมัคคีมหากุศล         view : 38
      ณ วันที่ : 23 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. แนวทางปฎิบัติกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมฑูลสำ         view : 63
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอความอนุเคราะห์ช่วประชาสัมพันธ์ุน้ำดื่มโอท๊อบ         view : 51
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขาจำนวน 8 หัอง เพื่อถวายพระ         view : 84
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ         view : 76
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. การร่วมทำบุญทอดผ่าป่าสามัคคี         view : 36
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย         view : 34
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุน " วันรวมใจประชาเมตรา."         view : 38
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. การจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพชีวิตไทย         view : 32
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฏิสงฆ์         view : 33
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนที่ราบสูง         view : 33
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. การใช้รูปตราสัญษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         view : 29
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ง "มหกรรมไตรมาส 3 ปี 2561         view : 32
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทลทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์         view : 48
      ณ วันที่ : 20 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. เชิญเชิญร่วมแข็งขันกล์การกุศล          view : 67
      ณ วันที่ : 14 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. แจ้งเปลี่ยนชือ "โรงงานยาสูบ"         view : 68
      ณ วันที่ : 14 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740