ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .14 Next
 1. แนวทางปฎิบัติกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมฑูลสำ         view : 19
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอความอนุเคราะห์ช่วประชาสัมพันธ์ุน้ำดื่มโอท๊อบ         view : 14
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขาจำนวน 8 หัอง เพื่อถวายพระ         view : 35
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ         view : 20
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. การร่วมทำบุญทอดผ่าป่าสามัคคี         view : 19
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย         view : 13
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุน " วันรวมใจประชาเมตรา."         view : 20
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. การจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพชีวิตไทย         view : 15
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฏิสงฆ์         view : 17
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนที่ราบสูง         view : 15
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. การใช้รูปตราสัญษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         view : 16
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ง "มหกรรมไตรมาส 3 ปี 2561         view : 17
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทลทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์         view : 31
      ณ วันที่ : 20 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. เชิญเชิญร่วมแข็งขันกล์การกุศล          view : 52
      ณ วันที่ : 14 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. แจ้งเปลี่ยนชือ "โรงงานยาสูบ"         view : 53
      ณ วันที่ : 14 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ชอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี         view : 44
      ณ วันที่ : 11 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอความสนับสนุนสร้างหลังคาทรงไทยทางขึ้นกุฏิสงฆ์         view : 46
      ณ วันที่ : 08 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. การขอรับทุนเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข         view : 93
      ณ วันที่ : 08 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 81
      ณ วันที่ : 07 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า         view : 42
      ณ วันที่ : 05 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพมอบชุดรายอแก่เด็กกำพร้ายากจน         view : 61
      ณ วันที่ : 05 มิย. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า         view : 66
      ณ วันที่ : 24 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. เอช"         view : 73
      ณ วันที่ : 24 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         view : 51
      ณ วันที่ : 21 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทบาทภาระกิจของกองทุนพัฒนา         view : 50
      ณ วันที่ : 10 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตตภัณฑ์ของธนาคาร         view : 66
      ณ วันที่ : 10 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข         view : 60
      ณ วันที่ : 07 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอเรียนเชิมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล         view : 54
      ณ วันที่ : 07 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษกลุ่มลูกค้าข้าราชการ สายการบินนกแอร์         view : 148
      ณ วันที่ : 07 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล         view : 54
      ณ วันที่ : 07 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740