ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 1. ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐         view : 11
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC         view : 16
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. การเผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"         view : 15
      ณ วันที่ : 18 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์         view : 10
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร         view : 13
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ         view : 51
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร         view : 43
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. การกำหนดเลขหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         view : 62
      ณ วันที่ : 27 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ         view : 60
      ณ วันที่ : 26 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอความอนุเคราะห์ในการซื้อบัตรเดิน-วิ่ง - " ฟันดี สุขภาพดี " มินืมาราธอน ครั้งที่ ๔          view : 106
      ณ วันที่ : 14 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือ เพื่อเผยแพร่สู่วงกว้าง         view : 53
      ณ วันที่ : 14 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง         view : 65
      ณ วันที่ : 13 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ         view : 67
      ณ วันที่ : 13 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอความสนับสนุนสร้างกำแพงวัด         view : 80
      ณ วันที่ : 07 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรอง         view : 89
      ณ วันที่ : 02 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านถูกเพลิงไหม้และเกิกอุบัติเหตุ         view : 68
      ณ วันที่ : 02 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอความอนุเคราะห์และร่วมสนับสนุนการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๙         view : 64
      ณ วันที่ : 02 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอความอนุอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ         view : 64
      ณ วันที่ : 01 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัทท์         view : 88
      ณ วันที่ : 01 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอประชาสัมพันธ์งานเชียงใหม ปุ๊คแพร์ ครั้งที่ ๒         view : 92
      ณ วันที่ : 26 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์         view : 75
      ณ วันที่ : 26 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่         view : 112
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระพุทธรูปศิลปะสมัยทราวดี         view : 73
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ขอการสนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลของแพทยสมาคม         view : 72
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ         view : 74
      ณ วันที่ : 17 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิกการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"         view : 111
      ณ วันที่ : 08 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง         view : 77
      ณ วันที่ : 04 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. การจัดกิจกรรม"ตามรอยครูบาฯ จิตอาสาพัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐         view : 68
      ณ วันที่ : 04 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. การดำเนินโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา         view : 70
      ณ วันที่ : 02 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ประชาสัมพันธ์วารสารทางวิชาการกรมขนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         view : 76
      ณ วันที่ : 02 พค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740