อัตรากำลัง

 1. เดือน มิถุนายน 2560         view : 285
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 2. เดือน พฤษภาคม 2560         view : 377
      ณ วันที่ : 02 มิย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 3. เดือน เมษายน 2560         view : 306
      ณ วันที่ : 11 พค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 4. เดือน มีนาคม 2560         view : 351
      ณ วันที่ : 05 เมย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 5. เดือน กุมภาพันธ์ 2560         view : 344
      ณ วันที่ : 07 มีค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 6. เดือน มกราคม 2560         view : 95
      ณ วันที่ : 07 มีค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 7. ตรวจสำรวจอัตรากำลัง2         view : 947
      ณ วันที่ : 04 มค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 8. เดือน พฤศจิกายน 2559         view : 460
      ณ วันที่ : 06 ธค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 9. ตำแหน่งว่าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข          view : 1,137
      ณ วันที่ : 29 กค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 10. เดือน ตุลาคม 2559         view : 343
      ณ วันที่ : 10 พย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 11. เดือน กันยายน 2559         view : 540
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 12. เดือน สิงหาคม 2559         view : 298
      ณ วันที่ : 19 กย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 13. เดือน กรกฏาคม 2559         view : 552
      ณ วันที่ : 02 สค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 14. เดือน มิถุนายน 2559         view : 388
      ณ วันที่ : 11 กค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 15. เดือน พฤษภาคม 2559         view : 280
      ณ วันที่ : 02 มิย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มิย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 16. อัตรากำลังภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 548
      ณ วันที่ : 04 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 17. เดือน เมษายน 2559         view : 159
      ณ วันที่ : 11 พค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 18. เดือน มีนาคม 2559         view : 143
      ณ วันที่ : 04 เมย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 19. เดือน กุมภาพันธ์ 2559         view : 149
      ณ วันที่ : 04 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 20. เดือน มกราคม 2559         view : 274
      ณ วันที่ : 25 กพ. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 21. กรอบอัตรากำลังเดือน ธันวาคม 2558         view : 207
      ณ วันที่ : 13 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 22. กรอบอัตรากำลังเดือน พฤศจิกายน 2558         view : 137
      ณ วันที่ : 11 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 23. กรอบอัตรากำลังเดือนตุลาคม 2558         view : 147
      ณ วันที่ : 03 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 24. กรอบอัตรากำลังเดือนกันยายน 2558         view : 162
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 25. กรอบอัตรากำลังเดือนสิงหาคม 2558         view : 138
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 26. กรอบอัตรากำลังเดือนกรกฎาคม 58         view : 150
      ณ วันที่ : 04 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 27. กรอบอัตรากำลัง เดือนมิถุนายน 58         view : 147
      ณ วันที่ : 01 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 28. กรอบอัตรากำลังเดือนพฤษภาคม 58         view : 170
      ณ วันที่ : 25 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740