อัตรากำลัง

1 2 Next
 1. เดือนตุลาคม 2560         view : 228
      ณ วันที่ : 03 พย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 2. เดือนกันยายน 2560         view : 339
      ณ วันที่ : 03 ตค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 3. เดือน สิงหาคม 2560         view : 418
      ณ วันที่ : 01 กย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 4. เดือน กรกฎาคม 2560         view : 516
      ณ วันที่ : 01 สค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 5. เดือน มิถุนายน 2560         view : 551
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 6. เดือน พฤษภาคม 2560         view : 410
      ณ วันที่ : 02 มิย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 7. เดือน เมษายน 2560         view : 326
      ณ วันที่ : 11 พค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 8. เดือน มีนาคม 2560         view : 374
      ณ วันที่ : 05 เมย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 9. เดือน กุมภาพันธ์ 2560         view : 364
      ณ วันที่ : 07 มีค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 10. เดือน มกราคม 2560         view : 124
      ณ วันที่ : 07 มีค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 11. ตรวจสำรวจอัตรากำลัง2         view : 1,000
      ณ วันที่ : 04 มค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 12. เดือน พฤศจิกายน 2559         view : 480
      ณ วันที่ : 06 ธค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 13. ตำแหน่งว่าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข          view : 1,194
      ณ วันที่ : 29 กค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 14. เดือน ตุลาคม 2559         view : 369
      ณ วันที่ : 10 พย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 15. เดือน กันยายน 2559         view : 567
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 16. เดือน สิงหาคม 2559         view : 318
      ณ วันที่ : 19 กย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 17. เดือน กรกฏาคม 2559         view : 577
      ณ วันที่ : 02 สค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 18. เดือน มิถุนายน 2559         view : 405
      ณ วันที่ : 11 กค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 19. เดือน พฤษภาคม 2559         view : 313
      ณ วันที่ : 02 มิย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มิย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 20. อัตรากำลังภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 611
      ณ วันที่ : 04 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 21. เดือน เมษายน 2559         view : 177
      ณ วันที่ : 11 พค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 22. เดือน มีนาคม 2559         view : 163
      ณ วันที่ : 04 เมย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 23. เดือน กุมภาพันธ์ 2559         view : 170
      ณ วันที่ : 04 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 24. เดือน มกราคม 2559         view : 326
      ณ วันที่ : 25 กพ. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 25. กรอบอัตรากำลังเดือน ธันวาคม 2558         view : 232
      ณ วันที่ : 13 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 26. กรอบอัตรากำลังเดือน พฤศจิกายน 2558         view : 159
      ณ วันที่ : 11 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 27. กรอบอัตรากำลังเดือนตุลาคม 2558         view : 170
      ณ วันที่ : 03 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 28. กรอบอัตรากำลังเดือนกันยายน 2558         view : 179
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 29. กรอบอัตรากำลังเดือนสิงหาคม 2558         view : 156
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 30. กรอบอัตรากำลังเดือนกรกฎาคม 58         view : 166
      ณ วันที่ : 04 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740