อัตรากำลัง

 1. เดือน สิงหาคม 2560         view : 246
      ณ วันที่ : 01 กย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 2. เดือน กรกฎาคม 2560         view : 490
      ณ วันที่ : 01 สค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 3. เดือน มิถุนายน 2560         view : 538
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 4. เดือน พฤษภาคม 2560         view : 402
      ณ วันที่ : 02 มิย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 5. เดือน เมษายน 2560         view : 318
      ณ วันที่ : 11 พค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 6. เดือน มีนาคม 2560         view : 368
      ณ วันที่ : 05 เมย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 7. เดือน กุมภาพันธ์ 2560         view : 357
      ณ วันที่ : 07 มีค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 8. เดือน มกราคม 2560         view : 113
      ณ วันที่ : 07 มีค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 9. ตรวจสำรวจอัตรากำลัง2         view : 984
      ณ วันที่ : 04 มค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 10. เดือน พฤศจิกายน 2559         view : 473
      ณ วันที่ : 06 ธค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 11. ตำแหน่งว่าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข          view : 1,173
      ณ วันที่ : 29 กค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 12. เดือน ตุลาคม 2559         view : 356
      ณ วันที่ : 10 พย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 13. เดือน กันยายน 2559         view : 554
      ณ วันที่ : 05 ตค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 14. เดือน สิงหาคม 2559         view : 313
      ณ วันที่ : 19 กย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 15. เดือน กรกฏาคม 2559         view : 568
      ณ วันที่ : 02 สค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 16. เดือน มิถุนายน 2559         view : 399
      ณ วันที่ : 11 กค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 17. เดือน พฤษภาคม 2559         view : 301
      ณ วันที่ : 02 มิย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มิย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 18. อัตรากำลังภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 588
      ณ วันที่ : 04 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 19. เดือน เมษายน 2559         view : 171
      ณ วันที่ : 11 พค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 20. เดือน มีนาคม 2559         view : 156
      ณ วันที่ : 04 เมย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 21. เดือน กุมภาพันธ์ 2559         view : 164
      ณ วันที่ : 04 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 22. เดือน มกราคม 2559         view : 308
      ณ วันที่ : 25 กพ. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 23. กรอบอัตรากำลังเดือน ธันวาคม 2558         view : 225
      ณ วันที่ : 13 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 24. กรอบอัตรากำลังเดือน พฤศจิกายน 2558         view : 152
      ณ วันที่ : 11 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 25. กรอบอัตรากำลังเดือนตุลาคม 2558         view : 161
      ณ วันที่ : 03 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 26. กรอบอัตรากำลังเดือนกันยายน 2558         view : 172
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 27. กรอบอัตรากำลังเดือนสิงหาคม 2558         view : 150
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 28. กรอบอัตรากำลังเดือนกรกฎาคม 58         view : 160
      ณ วันที่ : 04 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 29. กรอบอัตรากำลัง เดือนมิถุนายน 58         view : 157
      ณ วันที่ : 01 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 30. กรอบอัตรากำลังเดือนพฤษภาคม 58         view : 184
      ณ วันที่ : 25 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740