ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .11 Next
 1. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว เดือนธันวาคม 2561         view : 6
      ณ วันที่ : 18 มค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน ธันวาคม 2561 รอบที่1,2         view : 20
      ณ วันที่ : 16 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI_MRA รพ.มหาราชนครเชียงใหม่         view : 9
      ณ วันที่ : 17 มค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนธันวาคม 2561         view : 30
      ณ วันที่ : 11 มค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนธันวาคม 2561         view : 35
      ณ วันที่ : 10 มค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 46
      ณ วันที่ : 09 มค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนธันวาคม 2561         view : 30
      ณ วันที่ : 09 มค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2561 (งวดเก็บตก)         view : 75
      ณ วันที่ : 28 ธค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 มค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว เดือนพฤศจิกายน 2561         view : 83
      ณ วันที่ : 20 ธค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก (opd_refer,claim_er) เดือนพฤศจิกายน2561         view : 137
      ณ วันที่ : 26 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 68
      ณ วันที่ : 17 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ส่งข้อมูล update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 รอบ1,2         view : 58
      ณ วันที่ : 17 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. คู่่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA) ปี 2557         view : 85
      ณ วันที่ : 14 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนพฤศจิกายน 2561         view : 70
      ณ วันที่ : 14 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ข้อมูลการรับและใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป(เงินอุดหนุนบริการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ) ปีงบประมาณ 2560-2561         view : 66
      ณ วันที่ : 13 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนพฤศจิกายน 2561         view : 71
      ณ วันที่ : 12 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปี 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561         view : 108
      ณ วันที่ : 11 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนพฤศจิกายน 2561         view : 66
      ณ วันที่ : 07 ธค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าวเดือนกันยายน2561         view : 135
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว เดือนตุลาคม 2561         view : 94
      ณ วันที่ : 23 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีOPD_Refer / OPD_AE เดือนตุลาคม 2561         view : 165
      ณ วันที่ : 29 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปี 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561         view : 123
      ณ วันที่ : 20 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 74
      ณ วันที่ : 16 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ส่งข้อมูล update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 รอบ1,2         view : 78
      ณ วันที่ : 16 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนตุลาคม 2561         view : 89
      ณ วันที่ : 15 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0861         view : 194
      ณ วันที่ : 01 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER1061         view : 133
      ณ วันที่ : 12 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ขอข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561         view : 106
      ณ วันที่ : 12 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนตุลาคม 2561         view : 59
      ณ วันที่ : 12 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนตุลาคม 2561         view : 87
      ณ วันที่ : 06 พย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740