ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 1. แรงงานต่างด้าวขอย้ายหน่วยบริการ         view : 25
      ณ วันที่ : 18 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0961และ Claim_ER0961         view : 31
      ณ วันที่ : 17 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. หนังสือรับรองการส่งตัวของ รพ.นครพิงค์62         view : 129
      ณ วันที่ : 02 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ขอความร่วมมือประชสัมพันธ์รูปแบบในอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์         view : 12
      ณ วันที่ : 16 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. การโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว กรณีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS)รพ.ฮอด         view : 14
      ณ วันที่ : 16 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนกันยายน 2561         view : 40
      ณ วันที่ : 11 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนกันยายน 2561         view : 36
      ณ วันที่ : 10 ตค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. แบบคำร้องขอลงทะเบียนบัตรทอง         view : 23
      ณ วันที่ : 10 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. การโอนเงินต่างด้าว (OSS) โอนเมื่อวันที่ 14/กพ./2561         view : 43
      ณ วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว         view : 72
      ณ วันที่ : 04 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ส่งข้อมูลUpdate การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 รอบที่ 1,2         view : 52
      ณ วันที่ : 02 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปี 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561         view : 73
      ณ วันที่ : 02 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 38
      ณ วันที่ : 01 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ส่งข้อมูล update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 รอบ1,2         view : 40
      ณ วันที่ : 01 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0861         view : 77
      ณ วันที่ : 01 ตค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายการดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพรองรับ          view : 56
      ณ วันที่ : 20 กย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17.  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวปีงบประมาณ 61 ประจำเดือน สิงหาคม 2561         view : 150
      ณ วันที่ : 14 กย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2561         view : 111
      ณ วันที่ : 12 กย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนสิงหาคม 2561         view : 81
      ณ วันที่ : 05 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. Update!!! ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562         view : 177
      ณ วันที่ : 04 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 30-09-2562,CM_FO 30-09-2563 )         view : 72
      ณ วันที่ : 04 กย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ส่งข้อมูล update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561 รอบ1,2         view : 72
      ณ วันที่ : 31 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวปีงบประมาณ 61 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561         view : 188
      ณ วันที่ : 15 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 31 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เงินอุดหนุน         view : 169
      ณ วันที่ : 29 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ด่วน!!! เรียนเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินเดือน          view : 204
      ณ วันที่ : 21 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562         view : 234
      ณ วันที่ : 16 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณี opd_er,opd_refer ประจำเดือน กรกฎาคม 2561         view : 157
      ณ วันที่ : 15 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนกรกฎาคม 2561         view : 94
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. แจ้ง รพ.สำรวจจำนวนเงินและหนี้ค้างชำระ ผู้ป่วยกองทุนแรงงานต่างด้าวปี 60         view : 88
      ณ วันที่ : 03 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวปีงบประมาณ 61 ประจำเดือน มิถุนายน 2561         view : 216
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740