ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 1. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน พฤษภาคม 2561         view : 39
      ณ วันที่ : 21 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน พค.61         view : 86
      ณ วันที่ : 13 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. โปรแกรมลงคะแนน MRA ผู้ป่วยนอก ปีงบ 2561 ฉบับแก้ไข         view : 76
      ณ วันที่ : 14 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561         view : 69
      ณ วันที่ : 12 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนพฤษภาคม 2561         view : 68
      ณ วันที่ : 06 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. แนวทางตรวจประเมินหน่วยบริการปี 62         view : 51
      ณ วันที่ : 11 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว รายบุคคล ระหว่างเดือน ตค60 - เมย61         view : 75
      ณ วันที่ : 08 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. แบบรายงานผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA)         view : 64
      ณ วันที่ : 05 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน เมษายน 2561         view : 152
      ณ วันที่ : 25 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน เมษายน 2561         view : 171
      ณ วันที่ : 12 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-05-2562,CM_FO 31-05-2563,CM_FO 30-06-2562,30-06-2563 )         view : 120
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน เมษ.61         view : 116
      ณ วันที่ : 13 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนเมษายน 2561         view : 90
      ณ วันที่ : 09 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. แบบคำร้องขอลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการ         view : 104
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 รอบที่ 1,2         view : 123
      ณ วันที่ : 25 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัดและ opd_refer ประจำเดือน มีนาคม 2561         view : 209
      ณ วันที่ : 18 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนมีนาคม 2561         view : 146
      ณ วันที่ : 05 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน มีค.61         view : 168
      ณ วันที่ : 14 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 30-04-2562 )         view : 121
      ณ วันที่ : 05 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูล การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์เดือน กพ.2561 (opd_refer,opd_er)         view : 266
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน กพ.61         view : 215
      ณ วันที่ : 13 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รอบที่ 1,2         view : 167
      ณ วันที่ : 14 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนกุมภาพันธ์ 2561         view : 179
      ณ วันที่ : 08 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน มกราคม 2561         view : 370
      ณ วันที่ : 10 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-03-2562 )         view : 147
      ณ วันที่ : 07 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวปีงบประมาณ2561 เดือน มกราคม 2561         view : 216
      ณ วันที่ : 06 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. แจ้งการโอนเงินงบประมาณต่างด้าวและเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ         view : 242
      ณ วันที่ : 02 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอกเดือน พย-ธค 2560         view : 476
      ณ วันที่ : 13 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนมกราคม 2561         view : 231
      ณ วันที่ : 09 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30.  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน ตค-พย-ธค         view : 391
      ณ วันที่ : 17 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740