ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 7 Next
 1. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปี 2560         view : 47
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูล claim_fo งวดที่ 1-8         view : 287
      ณ วันที่ : 10 สค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัดและเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอนเดือนเมษายน-สิงหาคม2560         view : 148
      ณ วันที่ : 03 พย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม 2560 รอบที่2         view : 41
      ณ วันที่ : 10 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม 2560 รอบที่ 1         view : 105
      ณ วันที่ : 25 ตค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 30-11-2561 )         view : 69
      ณ วันที่ : 02 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. แจ้งแผนการจัดหน่วยบริการงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวฯ         view : 66
      ณ วันที่ : 31 ตค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560         view : 136
      ณ วันที่ : 25 ตค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 ตค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ตัวอย่างหนังสือส่งตัวร่วมปฏิบัติงานตรวจสุขภาพ ศูนย์ตรวจสัญชาติฯ สำหรับรพ.เชียงดาว ดอยหล่อ พร้าว ดอยสะเก้ด         view : 76
      ณ วันที่ : 19 ตค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว ปีงบ 60 ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2560         view : 224
      ณ วันที่ : 29 กย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 ตค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-10-2561 )          view : 124
      ณ วันที่ : 02 ตค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ส่งข้อมูลการ Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน 2560 รอบที่ 2         view : 93
      ณ วันที่ : 29 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. Slide การประชุม แนวทางการขึ้นทะเบียน และ ส่งเงินค่าตรวจสุขภาพ และ ประกันสุขภาพ (OSS)         view : 110
      ณ วันที่ : 27 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. แจ้งการโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ         view : 165
      ณ วันที่ : 21 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ตัวอย่างหนังสือส่งตัวร่วมปฏิบัติงานตรวจสุขภาพ ศูนย์ตรวจสัญชาติฯ         view : 113
      ณ วันที่ : 15 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. คำสั่ง สสจ.เชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ ศูนย์ตรวจสัญชาติ         view : 117
      ณ วันที่ : 15 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. แจ้งให้โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งที่จะออก OSS ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงานตามแบบฟอร์มที่แนบ         view : 105
      ณ วันที่ : 14 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน 2560 รอบที่ 1         view : 92
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO)         view : 123
      ณ วันที่ : 01 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. แจ้งการโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ         view : 146
      ณ วันที่ : 01 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. การดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ (ONE Stop Service)         view : 130
      ณ วันที่ : 31 สค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ขอเชิญประชุม E-Conference         view : 102
      ณ วันที่ : 30 สค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคมงวดที่2         view : 114
      ณ วันที่ : 25 สค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม 2560 รอบที่ 1         view : 151
      ณ วันที่ : 07 สค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 สค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. แจ้งการโอนเงินต่างด้าวปี 2560         view : 303
      ณ วันที่ : 31 กค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม 2560 รอบที่ 2         view : 141
      ณ วันที่ : 24 กค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม 2560 รอบที่ 1         view : 144
      ณ วันที่ : 18 กค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. โอนเงินอุดหนุนสิทธิครั้งที่ 15/2560(ข้อมูลมีนาคม-เมษายน 2560)         view : 251
      ณ วันที่ : 28 มิย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน 2560 รอบที่ 2         view : 169
      ณ วันที่ : 27 มิย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. แจ้งการโอนเงินโครงการจัดการงานส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวฯ         view : 209
      ณ วันที่ : 21 มิย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740