ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 1. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัดและ opd_refer ประจำเดือน มีนาคม 2561         view : 30
      ณ วันที่ : 18 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนมีนาคม 2561         view : 55
      ณ วันที่ : 05 เมย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน มีค.61         view : 21
      ณ วันที่ : 14 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 30-04-2562 )         view : 50
      ณ วันที่ : 05 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูล การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์เดือน กพ.2561 (opd_refer,opd_er)         view : 171
      ณ วันที่ : 19 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน กพ.61         view : 144
      ณ วันที่ : 13 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รอบที่ 1,2         view : 131
      ณ วันที่ : 14 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนกุมภาพันธ์ 2561         view : 144
      ณ วันที่ : 08 มีค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน มกราคม 2561         view : 306
      ณ วันที่ : 10 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-03-2562 )         view : 125
      ณ วันที่ : 07 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวปีงบประมาณ2561 เดือน มกราคม 2561         view : 167
      ณ วันที่ : 06 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. แจ้งการโอนเงินงบประมาณต่างด้าวและเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ         view : 182
      ณ วันที่ : 02 มีค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอกเดือน พย-ธค 2560         view : 419
      ณ วันที่ : 13 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนมกราคม 2561         view : 210
      ณ วันที่ : 09 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15.  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน ตค-พย-ธค         view : 339
      ณ วันที่ : 17 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-03-2563 )         view : 125
      ณ วันที่ : 20 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอกเดือน มค 2561         view : 241
      ณ วันที่ : 14 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ส่งข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม 2560         view : 210
      ณ วันที่ : 09 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน มกราคม61         view : 138
      ณ วันที่ : 10 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มกราคม 2561 รอบที่ 1         view : 122
      ณ วันที่ : 09 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560         view : 114
      ณ วันที่ : 09 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 28-02-2562 )         view : 122
      ณ วันที่ : 01 กพ. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. แจ้งตารางเวลาการชำระหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ฯ         view : 172
      ณ วันที่ : 19 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561         view : 171
      ณ วันที่ : 18 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. template ไฟล์ Excel claim_er(OPER)         view : 219
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน ธค 2560 รอบ1,2         view : 149
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนธันวาคม 2560         view : 154
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. แจ้งการใช้หลักฐานแสดงการเข้าสู่ระบบประกันสังคมประกอบการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวประเภท 3 เดือน         view : 113
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน พย-ธค         view : 201
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณี CT MRI (เดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน 2560)         view : 202
      ณ วันที่ : 28 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740