ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 1. แจ้งตารางเวลาการชำระหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ฯ         view : 26
      ณ วันที่ : 19 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561         view : 35
      ณ วันที่ : 18 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอกเดือน พย-ธค 2560         view : 90
      ณ วันที่ : 13 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. template ไฟล์ Excel claim_er(OPER)         view : 59
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5.  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน ตค-พย-ธค         view : 39
      ณ วันที่ : 17 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน ธค 2560 รอบ1,2         view : 49
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนธันวาคม 2560         view : 41
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. แจ้งการใช้หลักฐานแสดงการเข้าสู่ระบบประกันสังคมประกอบการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวประเภท 3 เดือน         view : 24
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน พย-ธค         view : 55
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณี CT MRI (เดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน 2560)         view : 110
      ณ วันที่ : 28 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว         view : 23
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560         view : 92
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2560         view : 86
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. (มี7วาระ)(ชุด2)เอกสารวาระการประชุมการบริหารจัดการหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการภายในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 27/12/2560 เวลา 13.30-16.30 น.         view : 48
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. (มี7วาระ)(ชุดที่ 1)เอกสารวาระการประชุมการบริหารจัดการหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการภายในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 27/12/2560 เวลา 13.30-16.30 น.         view : 65
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-01-2562 )         view : 57
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอกเดือนตุลาคม 2560         view : 159
      ณ วันที่ : 22 ธค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัดและเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน(op_refer,CT-MRI,claim_er) เดือนกันยายน2560         view : 231
      ณ วันที่ : 19 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 ธค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 2         view : 92
      ณ วันที่ : 14 ธค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560         view : 232
      ณ วันที่ : 30 พย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 ธค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-12-2561 )         view : 106
      ณ วันที่ : 01 ธค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 1         view : 96
      ณ วันที่ : 30 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. แจ้งตรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ         view : 117
      ณ วันที่ : 29 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ข้อมูล claim_fo งวดที่ 1-8         view : 444
      ณ วันที่ : 10 สค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปี 2560         view : 245
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัดและเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอนเดือนเมษายน-สิงหาคม2560         view : 348
      ณ วันที่ : 03 พย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม 2560 รอบที่2         view : 118
      ณ วันที่ : 10 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม 2560 รอบที่ 1         view : 179
      ณ วันที่ : 25 ตค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 30-11-2561 )         view : 122
      ณ วันที่ : 02 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. แจ้งแผนการจัดหน่วยบริการงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวฯ         view : 107
      ณ วันที่ : 31 ตค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740