ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 1. ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562         view : 84
      ณ วันที่ : 16 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวปีงบประมาณ 61 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561         view : 20
      ณ วันที่ : 15 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณี opd_er,opd_refer ประจำเดือน กรกฎาคม 2561         view : 24
      ณ วันที่ : 15 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนกรกฎาคม 2561         view : 48
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. แจ้ง รพ.สำรวจจำนวนเงินและหนี้ค้างชำระ ผู้ป่วยกองทุนแรงงานต่างด้าวปี 60         view : 46
      ณ วันที่ : 03 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวปีงบประมาณ 61 ประจำเดือน มิถุนายน 2561         view : 123
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-08-2562,CM_FO 31-08-2563 )         view : 43
      ณ วันที่ : 01 สค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน มิถุนายน 2561         view : 65
      ณ วันที่ : 31 กค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2561         view : 120
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ส่งข้อมูลUpdate การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561         view : 79
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ข้อมูลการจ่ายเงินค่าบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า Anti Rabries Human immunoglobulin ให้แก่ รพ.นครพิงค์         view : 72
      ณ วันที่ : 06 กค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมิถุนายน 2561         view : 89
      ณ วันที่ : 04 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 กค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวปีงบประมาณ 61 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561         view : 95
      ณ วันที่ : 03 กค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-07-2562,CM_FO 31-07-2563 )         view : 71
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน พฤษภาคม 2561         view : 157
      ณ วันที่ : 21 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. โปรแกรมของงานยุทธศาสตร์ ที่ใช้ลงคะแนน MRA ผู้ป่วยนอก เกณฑ์สปสช         view : 102
      ณ วันที่ : 26 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังFAI ไตรมาส 3/2561         view : 67
      ณ วันที่ : 26 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน พค.61         view : 146
      ณ วันที่ : 13 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. โปรแกรมลงคะแนน MRA ผู้ป่วยนอก ปีงบ 2561 ฉบับแก้ไข         view : 128
      ณ วันที่ : 14 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561         view : 126
      ณ วันที่ : 12 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนพฤษภาคม 2561         view : 103
      ณ วันที่ : 06 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. แนวทางตรวจประเมินหน่วยบริการปี 62         view : 87
      ณ วันที่ : 11 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว รายบุคคล ระหว่างเดือน ตค60 - เมย61         view : 130
      ณ วันที่ : 08 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. แบบรายงานผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA)         view : 107
      ณ วันที่ : 05 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน เมษายน 2561         view : 213
      ณ วันที่ : 25 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน เมษายน 2561         view : 224
      ณ วันที่ : 12 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-05-2562,CM_FO 31-05-2563,CM_FO 30-06-2562,30-06-2563 )         view : 142
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน เมษ.61         view : 150
      ณ วันที่ : 13 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนเมษายน 2561         view : 122
      ณ วันที่ : 09 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. แบบคำร้องขอลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการ         view : 117
      ณ วันที่ : 26 เมย. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740