ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .13 Next
 1.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่ 7/2566          view : 115
      ณ วันที่ : 27 กย. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2566         view : 450
      ณ วันที่ : 06 กย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กย. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2          view : 233
      ณ วันที่ : 11 กย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กย. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. รายงาน Report การตรวจราชการรายเขตสุขภาพที่ 1 (รอบที่ 2 ปี 2566)         view : 183
      ณ วันที่ : 08 กย. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ (แบบรายงาน ตก.3) รอบที่ 2 /2566 (จังหวัดเชียงใหม่)          view : 216
      ณ วันที่ : 01 กย. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 24 กรกฎาคม 2565          view : 285
      ณ วันที่ : 29 สค. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2566         view : 422
      ณ วันที่ : 10 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 สค. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2566 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 331
      ณ วันที่ : 13 สค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2566         view : 585
      ณ วันที่ : 06 กค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566         view : 790
      ณ วันที่ : 29 มิย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กค. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. การรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ฯ ครั้งที่ 6         view : 358
      ณ วันที่ : 12 กค. 66   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1          view : 524
      ณ วันที่ : 28 มิย. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566         view : 811
      ณ วันที่ : 01 มิย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มิย. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 1,014
      ณ วันที่ : 18 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มิย. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. รายงานและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่4/2566         view : 551
      ณ วันที่ : 07 มิย. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4-2566         view : 916
      ณ วันที่ : 03 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 มิย. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่3/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566         view : 558
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 /2566 เขตสุขภาที่ 1          view : 686
      ณ วันที่ : 20 เมย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ (แบบรายงาน ตก.3) รอบที่ 1 /2566 (จังหวัดเชียงใหม่)          view : 669
      ณ วันที่ : 23 มีค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. ผัง แบบฟอร์ม การจัดทำแผนงานฯ โครงการ 2566         view : 1,102
      ณ วันที่ : 27 เมย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พค. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566          view : 556
      ณ วันที่ : 10 เมย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 เมย. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3-2566         view : 622
      ณ วันที่ : 31 มีค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเชียงใหม่) และแบบรายงานผลของผู้นิเทศ (แยกรายประเด็น)         view : 2,428
      ณ วันที่ : 05 มีค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 มีค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)          view : 1,643
      ณ วันที่ : 16 มีค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,556
      ณ วันที่ : 15 มีค. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. ไฟล์คณะตรวจราชการและนิเทศงาน นำเสนอในที่ประชุมการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2566 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 1,457
      ณ วันที่ : 20 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 มีค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566         view : 1,518
      ณ วันที่ : 23 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กพ. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566         view : 1,412
      ณ วันที่ : 03 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565          view : 1,264
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 47/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)         view : 1,281
      ณ วันที่ : 06 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กพ. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]