ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]

1 2 3 4 Next
 1. การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน         view : 140
      ณ วันที่ : 15 กย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 2. แบบฟอร์มลาออกข้าราชการ สสจ.เชียงใหม่ อัพเดท 150966         view : 170
      ณ วันที่ : 15 กย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 3. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล         view : 762
      ณ วันที่ : 06 กย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 4. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล         view : 932
      ณ วันที่ : 22 สค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 5. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน         view : 293
      ณ วันที่ : 21 สค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 6. แนวทางการส่งประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 1 (เพิ่มเติม)         view : 563
      ณ วันที่ : 04 สค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (42 ราย)         view : 958
      ณ วันที่ : 26 กค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 สค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 8. แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เขตที่ 1         view : 452
      ณ วันที่ : 14 กค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 9. แบบฟอร์ม การประเมินบุคคล และผลงาน ระดับควบ         view : 2,329
      ณ วันที่ : 20 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 กค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 10. หน้งสือแจ้งแนวทางการแต่งตั้งในระหว่างลา         view : 402
      ณ วันที่ : 13 กค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (2ราย)         view : 666
      ณ วันที่ : 11 กค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 12. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติย้ายนสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบการย้าย 1 สิงหาคม 2566 (เพิ่มเติม)         view : 1,243
      ณ วันที่ : 19 มิย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 13. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบการย้าย 1 สิงหาคม 2566 (ภายในจังหวัด)         view : 1,393
      ณ วันที่ : 16 มิย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 14. แจ้งแนวทางการส่งผลงานประเมินทันตแพทย์ ระดับชำนาญพิเศษ         view : 426
      ณ วันที่ : 07 มิย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 15. หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566         view : 1,838
      ณ วันที่ : 14 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 พค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 16. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกรับย้ายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ         view : 2,215
      ณ วันที่ : 16 มีค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 17. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ         view : 1,732
      ณ วันที่ : 15 มีค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 18. แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์         view : 1,953
      ณ วันที่ : 13 มีค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 19. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับจังหวัด         view : 1,949
      ณ วันที่ : 24 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มีค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 20. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ลว.24 กุมภาพันธ์ 2566         view : 2,114
      ณ วันที่ : 01 มีค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 21. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ลว.7 กุมภาพันธ์ 2566         view : 1,986
      ณ วันที่ : 09 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 กพ. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 22. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ( 32 ราย)         view : 1,917
      ณ วันที่ : 24 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 23. ประกาศรายชื่อข้าราชการ(สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร)ที่ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบการย้าย 1 มิถุนายน 2566         view : 2,318
      ณ วันที่ : 24 มค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 24. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบการย้าย 1 กุมภาพันธ์ 2566         view : 1,801
      ณ วันที่ : 24 มค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 25. แนวทางการทำผลงาน สายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์         view : 1,334
      ณ วันที่ : 05 มค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 26. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล         view : 1,385
      ณ วันที่ : 27 ธค. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 27. เอกสารประกอบการลาศึกษา         view : 1,596
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 พย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 28. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          view : 1,235
      ณ วันที่ : 24 พย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 29. คำสั่งสสจ.เชียงใหม่ ที่ 241/2565 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          view : 1,236
      ณ วันที่ : 24 พย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 30. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การประเมินผลงานเมื่อเลื่อนขึ้นระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (ทันตแพทย์)         view : 1,462
      ณ วันที่ : 14 พย. 65   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]