ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 1. อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,416
      ณ วันที่ : 19 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มิย. 66   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 2. จำนวนประชากรกลางปี 2546-2565 จังหวัดเชียงใหม่         view : 2,448
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 3. จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2552-2565         view : 1,361
      ณ วันที่ : 12 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กพ. 66   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 4. ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับโรค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2564         view : 1,333
      ณ วันที่ : 20 เมย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 พย. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 5. จำนวนหมู่บ้าน รายตำบล รายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,253
      ณ วันที่ : 23 พย. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 6. จำนวนตำบล หมู่บ้าน แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,228
      ณ วันที่ : 22 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 พย. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 7. ข้อมูล สสจ. และ สสอ. จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,275
      ณ วันที่ : 16 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 8. ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.) แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,266
      ณ วันที่ : 09 กย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 9. ข้อมูล สถานีอนามัย แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,282
      ณ วันที่ : 13 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 10. ข้อมูลโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดฯ และสังกัดกระทรวงอื่น จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,293
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 11. จำนวนประชากรกลางปี 2560-2564 เขตบริการสุขภาพที่ 1 แยกรายจังหวัด          view : 1,231
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 12. ข้อมูล รพ.สต. แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,585
      ณ วันที่ : 13 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 13. จำนวน รพ.สต. และสถานีอนามัย แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,259
      ณ วันที่ : 22 มค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 14. ข้อมูลโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,409
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 ตค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 15. ข้อมูล รพช./รพท./รพศ.จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,558
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 ตค. 65   โดย : นางสาวณัชชา อินปัญโญ [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 16. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641028         view : 1,228
      ณ วันที่ : 29 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 17. แผนการให้วัคซีนเพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว_641028         view : 1,208
      ณ วันที่ : 29 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 18. แผนการให้วัคซีนเพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว_641027         view : 1,210
      ณ วันที่ : 28 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 19. แผนการให้วัคซีนเพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว_641026         view : 1,201
      ณ วันที่ : 27 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 20. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641026         view : 1,204
      ณ วันที่ : 27 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 21. แผนการให้วัคซีนเพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว_641025         view : 1,205
      ณ วันที่ : 26 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 22. แผนการให้วัคซีนเพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว_641024         view : 1,206
      ณ วันที่ : 25 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 23. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641024         view : 1,207
      ณ วันที่ : 25 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 24. กำหนดเป้าระดับอำเภอ 608-641022         view : 1,215
      ณ วันที่ : 22 ตค. 64   โดย : ผู้ดูแลระบบ

  Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]