การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
 
      ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 
ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน  [7,735 Kb]
        โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด   [3,258 Kb]
        ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  [2,998 Kb]
        โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ  [8,031 Kb]
        รายงานการประชุมการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขายาเสพติด ครั้งที่ 2  [1,525 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุมฯ  [118 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 19 มิย. 66 เวลา 14:30 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]