รายงาน::ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 20 จาก 25 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงใหม่81485330.04
จอมทอง3466900.00
แม่แจ่ม1540400.00
เชียงดาว2579120.01
ดอยสะเก็ด1438700.00
แม่แตง2365610.00
แม่ริม7626800.00
สะเมิง514600.00
ฝาง3532710.00
แม่อาย3040900.00
พร้าว2909510.00
สันป่าตอง56021350.06
สันกำแพง959800.00
สันทราย2304200.00
หางดง4212800.00
ฮอด1856000.00
ดอยเต่า1049110.01
อมก๋อย750900.00
สารภี2221930.01
เวียงแหง336300.00