ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 

เบอร์โทรสำหรับติดต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 
เบอร์โทรสำหรับติดต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
  เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงานรับผิดชอบ COVID-19 อำเภอเมืองเชียงใหม่
  เบอร์โทรสำหรับติดต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  


Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740