หน้าที่ความรับผิดชอบ สสจ.เชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740