สมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ สสจ.เชียงใหม่  [คลิกดูวิธีการสมัครสมาชิก]
Username : 
Password : 
Confirm Password : 
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ : 
นามสกุล : 
ตำแหน่ง : 
หน่วยงาน : 
กลุ่มงาน :   * เฉพาะเจ้าหน้าที่ สสจ.เชียงใหม่เท่านั้น
งาน :   * เฉพาะเจ้าหน้าที่ สสจ.เชียงใหม่เท่านั้น
เบอร์โทรศัพท์ : 
เบอร์โทรสาร : 
E-mail : 
 คลิกเลือกภาพใหม่
กรุณาใส่ข้อความตามที่คุณเห็นในภาพ : 
  

Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740