ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
สถานที่ทำงาน
งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
คณุสมบัติ
เป็นผู้ที่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ติดต่อฐานข้อมูลได้
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ระยะเวลา
สัญญาจ้าง 1 ปี
อัตราเงินเดือน
15,000 บาท/เดือน
ระยะเวลารับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565
โดยให้ส่งหลักฐานการสมัครงานดังนี้
1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง)
2. Resume
3. วุฒิการศึกษา
4. ผลงาน/เอกสารประกอบการทำงาน (ถ้ามี)
ส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่
ส่งไฟล์เอกสารมาที่ E-mail : cmpho.it@gmail.com เป็นไฟล์ PDF โดยเรียงเอกสารตามลำดับหัวข้อ 1.-4.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
หน้าเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ใบสมัครงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์  [35 Kb]
 
ณ วันที่ : 21 พย. 65 เวลา 09:26 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th