รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
      รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 1 /2566  [1,026 Kb]
        ข้อสั่งการจากการประชุม กกบ.สสจ.ชม. ครั้งที่1 /2566  [88 Kb]
 
ณ วันที่ : 15 มีค. 66 เวลา 11:07 น.  โดย :  นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th