(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
 
      (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
"เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ" ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบแปลนอาคารสำนักงาน สสจ.ชม  [573 Kb]
        ราคากลาง บก 06  [92 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ  [1,318 Kb]
        (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ  [1,245 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 มีค. 66 เวลา 13:43 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th