ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง-ค่าครุภัณฑ์)
 
      ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง-ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศแผนการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร  [29 Kb]
        ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  [29 Kb]
 
ณ วันที่ : 01 มีค. 66 เวลา 09:41 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th