รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566
 
      รายงานการประชุมและข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด (กวป.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมกวป. 2-2566 (17 ก.พ. 66)  [639 Kb]
        ข้อสั่งการ กวป. ครั้งที่ 2-2566 (17 ก.พ. 66)  [99 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 27 กพ. 66 เวลา 11:53 น.  โดย :  MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th