ไฟล์คณะตรวจราชการและนิเทศงาน นำเสนอในที่ประชุมการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2566 (จังหวัดเชียงใหม่)
 
      ไฟล์คณะตรวจราชการและนิเทศงานนำเสนอ
ในที่ประชุมการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2566 (จังหวัดเชียงใหม่)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะฯ  [108 Kb]
        6. ประเด็นองค์กรสมรรถนะสูง (CFO)  [927 Kb]
        5.3 ประเด็นการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ วัคซีน  [3,850 Kb]
        5.2 ประเด็น NCD การสร้างความมั่นคงและ ประเด็น 7 TB  [903 Kb]
        5.1 ประเด็น ลดป่วย ลดตาย  [755 Kb]
        4. ประเด็น Digital Health  [621 Kb]
        3.2 ประเด็น สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ฆ่าตัวตาย  [1,246 Kb]
        3.1 ประเด็น สุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก สูงอายุ  [1,408 Kb]
        2. ประเด็น ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  [2,698 Kb]
        1. ประเด็น Health For Wealth  [1,992 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 01 มีค. 66 เวลา 12:15 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th