การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2
 
      การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่ประชุมครั้งที่ ๒  วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
เอกสารดาวน์โหลด
        ร่างกำหนดการรับเสด็จ  [54 Kb]
        สรุปการประชุม ครั้งที่ 1  [611 Kb]
        ประชุมเตรียมรับเสด็จ  [4,274 Kb]
        คำสั่งมอบหมายงาน  [3,105 Kb]
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่  [4,975 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [120 Kb]
 
ณ วันที่ : 06 กพ. 66 เวลา 11:07 น.  โดย :  นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th