ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
      ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สพนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14.00 -16.30 น.
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   [1,148 Kb]
        รายงานการประชุม  [699 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [76 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 02 กพ. 66 เวลา 10:23 น.  โดย :  นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th