รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565
 
      รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม กกบ. ครั้งที่ 11 /2565  [1,221 Kb]
        ข้อสั่งการจากการประชุม กกบ.ครั้งที่11 /2565  [83 Kb]
 
ณ วันที่ : 25 มค. 66 เวลา 15:23 น.  โดย :  นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th