ขอแนะนำบุญสร้างกำแพงแก้วอุโบสถ
 
      สำนักงานปลัดกระทรวงกองกลางส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ดแจ้งที่อยู่ไปษณีษย์อิเล็กโทรนิกส์  [118 Kb]
        สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่แจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรนิกส์  [58 Kb]
        [ขอแนะนำบุญสร้างกำแพงแก้วอุโบสถ]  [416 Kb]
 
ณ วันที่ : 23 มค. 66 เวลา 10:38 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th