กองบริหารการคลัง ขอแจ้งช่องทางอิเล้กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ
 
      กองบริการการคลังส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว แจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล้กทรอนิกส์  [54 Kb]
        สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  [61 Kb]
        สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์   [63 Kb]
        กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป. แจ้งช่องทางอิเล็กทอรนิกส์  [99 Kb]
        สำนักงานที่ดินจัหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์  [47 Kb]
        กองบริหารการคลัง ขอแจ้งช่องทางอิเล้กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ  [58 Kb]
 
ณ วันที่ : 19 มค. 66 เวลา 13:58 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th