(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม (ฟันปลอมชนิดถอดได้ และฟันปลอมชนิดติดแน่น)
 
      (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม (ฟันปลอมชนิดถอดได้ และฟันปลอมชนิดติดแน่น)
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาแลปทันตกรรม  [5,176 Kb]
        ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม  [4,676 Kb]
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม  [691 Kb]
 
ณ วันที่ : 21 กย. 65 เวลา 12:48 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th