ขอความอนุเคราะห์สรุปการจัดกิจกรรมส่งให้กรมป่าไม้เพื่อเป็นขข้อมูลต่อไป
 
      สำนักงานปลัดกองกลางส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        ขอความอนุเคราะห์สรุปการจัดกิจกรรมส่งให้กรมป่าไม้เพื่อเป็นขข้อมูลต่อไป]  [121 Kb]
 
ณ วันที่ : 20 กย. 65 เวลา 15:04 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th