การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อ ไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคีเครือข่าย
 
      การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อ
ไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคีเครือข่าย ในวันที่ 16 มกราคม 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        การรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ  [749 Kb]
        กำหนดการประชุมหารือ  [114 Kb]
        ตัวอย่างแบบรายงานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ   [357 Kb]
        แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคีเครือข่าย  [12,016 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 18 มค. 66 เวลา 09:45 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th