หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่นที่ 2
 
      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 (รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่)  [5,188 Kb]
        การจัดตั้งศูนย์คัดกรอง ระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.เชียงใหม่)  [6,418 Kb]
        แนวทางการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม)  [544 Kb]
        การขึ้นทะเบียน และการจัดบริการของศูนย์คัดกรองตามอนุบัญญัติและ service plan  [7,422 Kb]
        ระบบส่งต่อและเทคนนิคการบันทึกการส่งต่อ  [2,686 Kb]
        ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (อบจ.เชียงใหม่)  [2,376 Kb]
        การให้คำปรึกษา BA & BI  [4,882 Kb]
        SBIRT คัดกรอง บำบัดแบบสั้น ส่งต่อรักษา  [3,319 Kb]
        แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ผู้ใช้สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในพื้นที่ (รพ.สวนปรุง)  [1,266 Kb]
        พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562(รพ.สวนปรุง)  [2,430 Kb]
        โรคสมองติดยา ภาวะเสพติด Stage of Chang & Relapse MI (รพ.นครพิงค์)  [3,137 Kb]
        คำขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  [76 Kb]
        คำขอขึ้นทะเบียน + Flow ศูนย์คัดกรอง   [255 Kb]
        แบบคัดกรองโรคจิต  [99 Kb]
        แบบคัดกรองการใช้สารเสพติด   [242 Kb]
        แบบคัดกรอง ASSIST v.2  [293 Kb]
        อนุบัญญัติ ฉบับที่ 6  [797 Kb]
        อนุบัญญัติ ฉบับที่ 5  [779 Kb]
        อนุบัญญัติ ฉบับที่ 4  [420 Kb]
        อนุบัญญัติ ฉบับที่ 3  [2,317 Kb]
        อนุบัญญัติ ฉบับที่ 1  [420 Kb]
        ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564  [3,001 Kb]
        กำหนดการ  [168 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 24 กย. 65 เวลา 10:32 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th