ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชียงใหม่
 
      รายชื่อผู้ผ่านการอมรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครู ข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รุ่น 
รุ่นที่ 1 วันที่ 12-14 กันยายน 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 กันยายน 2565
รุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 กันยายน 2565
และในระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 
เอกสารดาวน์โหลด
        ทำเนียบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม  [267 Kb]
 
ณ วันที่ : 16 มค. 66 เวลา 13:31 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th