การรายงานข้อมูล การตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 15
 
      ขอให้ทุกจังหวัดจัดทำรายงานจังหวัด 
ตามแบบฟอร์มที่แนบมาตาม Link
1.โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวฯ 
2.โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป 
3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
4.โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
5.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 
6.โครงการ Rabies 
7.เมืองสมุนไพร รายงานเฉพาะจังหวัดเชียงราย

เอกสารแนบดาวน์โหลดตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1VHYWZFm4zfcnWy237XhPhIvZMN9DR_ur

(จังหวัดเชียงใหม่ เขตตรวจราชการที่ 15)
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน (เชียงใหม่)  [140 Kb]
        รายงานโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป (เชียงใหม่)  [156 Kb]
        รายงานโครงการ Rabies (กรณีพิเศษ เร่งด่วน) (เชียงใหม่)  [164 Kb]
        รายงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (เชียงใหม่)  [223 Kb]
        รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (เชียงใหม่)  [123 Kb]
        รายงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวฯ (เชียงใหม่)  [131 Kb]
        8) รายงานมาตรา 34 ของ ผต.นร. ปี ๒๕๖๕  [958 Kb]
        8) ข้อมูลการตรวจพิษสุนัขบ้าฯ  [947 Kb]
        7) ข้อมูลการตรวจลดอุบัติเหตุทางถนน  [458 Kb]
        6) ข้อมูลการตรวจมลพิษทางอากาศ  [349 Kb]
        5) ข้อมูลการตรวจเศรษฐกิจฐานราก  [798 Kb]
        4) ข้อมูลการตรวจเกษตรแปรรูป  [419 Kb]
        3) ข้อมูลการตรวจกลุ่มเปราะบาง  [724 Kb]
        2) ข้อมูลการตรวจสิ่งแวดล้อม-ฺBCG  [432 Kb]
        1) ข้อมูลการตรวจฯ Covid-19 ปีงบฯ 65  [609 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 14 กย. 65 เวลา 13:45 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th