สรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ /ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข และคณะผู้นิเทศจากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 /2565 (จังหวัดเชียงใหม่)
 
      สรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ /ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ
คณะผู้นิเทศจากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 /2565 (จังหวัดเชียงใหม่)
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบรายงานข้อเสนอแนะของคณะผู้นิเทศงานฯ  [208 Kb]
        แบบรายงาน ตก.3   [180 Kb]
 
ณ วันที่ : 10 กย. 65 เวลา 14:53 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th