ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2566
 
      เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        สำเนาคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับเสด็จ  [4,975 Kb]
        สำเนาคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับเสด็จ  [3,105 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [81 Kb]
        ร่างกำหนดการรับเสด็จฯ  [62 Kb]
        รายงานการประชุมครั้งที่ 1  [638 Kb]
        ประชุมเตรียมรับเสด็จครั้งที่ 2  [7,233 Kb]
        นำเสนอความก้าวหน้าของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  [667 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 18 มค. 66 เวลา 19:24 น.  โดย :  นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th