ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกรกฎาคม 2565 (เฉพาะเวียงแหง)
 
      ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกรกฎาคม 2565 (เฉพาะเวียงแหง)
เอกสารดาวน์โหลด
        State_0765 (เฉพาะเวียงแหง)  [189 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 กย. 65 เวลา 15:25 น.  โดย :  งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th