ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
 
      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565  
ระหว่างวันที่ 7 - 16 กันยายน 2565  
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
ณ วันที่ : 07 กย. 65 เวลา 11:08 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th