คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 47/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)
 
      คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 47/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ลงวันที่ 4 มกราคม 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        สำเนาคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่_ที่_47-2566_เรื่อง_แต่งตั้ง_คปสอ  [1,673 Kb]
 
ณ วันที่ : 06 มค. 66 เวลา 13:52 น.  โดย :  MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th