หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่นที่ 1
 
       รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        คำขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  [76 Kb]
        คำขอรับใบแทนใบขึ้นทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  [73 Kb]
        ใบทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  [88 Kb]
        ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  [90 Kb]
        แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  [2,134 Kb]
        การขึ้นทะเบียน และการจัดบริการของศูนย์คัดกรองตามอนุบัญญัติและ service plan  [7,422 Kb]
        ระบบส่งต่อและเทคนนิคการบันทึกการส่งต่อ  [2,686 Kb]
        ภาพรวมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564  [5,188 Kb]
        ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564  [3,001 Kb]
        อนุบัญญัติ ฉบับที่ 6  [797 Kb]
        อนุบัญญัติ ฉบับที่ 5  [779 Kb]
        อนุบัญญัติ ฉบับที่ 4  [420 Kb]
        อนุบัญญัติ ฉบับที่ 3  [2,317 Kb]
        อนุบัญญัติ ฉบับที่ 1  [420 Kb]
        12.ศูนย์คัดกรอง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [923 Kb]
        11.SBIRT คัดกรอง บำบัดแบบสั้น ส่งต่อรักษา  [3,319 Kb]
        10.การลดการตีตรา การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ดูแลบาดแผลทางใจ  [1,907 Kb]
        9.Stage of Chang & MI  [1,409 Kb]
        8.ภาวะเสพติด โรคสมองติดยาและการกลับไปเสพซ้ำ (Relapse)  [2,029 Kb]
        7.พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และพ.ศ.2562   [2,466 Kb]
        6.จริยธรรมการปฏิบัติงาน(อ.สังวรณ์)  [285 Kb]
        5.ขั้นตอนปฏิบัติส่งจำเลยเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  [121 Kb]
        4.การประยุกต์ใช้กฎหมายเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยยาเสพติด  [611 Kb]
        3.การบำบัดแบบสมัครใจ บำบัดโดยคำสั่งศาลบำบัดแบบชุมชนมีส่วนร่วม  [1,154 Kb]
        2.แนวทางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  [1,563 Kb]
        1.ภาพรวมประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  [4,777 Kb]
        กำหนดการ  [585 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 23 กย. 65 เวลา 17:10 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th