รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35
 
      รายงานสถานการณ์โรคโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 35
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานสถานการณ์โรคไช้เลือดออกสัปดาห์ที่ 35  [818 Kb]
        รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35  [1,650 Kb]
 
ณ วันที่ : 29 สค. 65 เวลา 14:33 น.  โดย :  นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th