ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 1
 
      ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 1
เอกสารดาวน์โหลด
        ประเด็นมุ่งเน้น โรควัณโรค (TB)  [971 Kb]
        ประเด็นมุ่งเน้น เด็กเตี้ย  [1,645 Kb]
        ประเด็นมุ่งเน้น ฆ่าตัวตาย  [1,423 Kb]
        ประเด็นมุ่งเน้น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)  [1,594 Kb]
        ประเด็นมุ่งเน้น STEMI  [829 Kb]
        ประเด็นที่ 9 ICT และ การใช้ AI อ่านฟิล์ม CXR ในผู้ป่วยวัณโรค  [4,090 Kb]
        ประเด็นที่ 8 โรควัณโรค (TB) และกลุ่มวัยทำงาน  [800 Kb]
        ประเด็นที่ 6 Good Governance 6.1 ระบบธรรมาภิบาล  [1,155 Kb]
        ประเด็นที่ 6 Good Governance 6.2 ตรวจสอบภายใน  [1,498 Kb]
        ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย   [15,216 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.3 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ  [4,935 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.2 สุขภาพเด็กและสุขภาพดีวิถีใหม่  [3,403 Kb]
        ประเด็นที่ 4 4.1 สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต  [1,295 Kb]
        ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  [1,019 Kb]
        ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์  [2,419 Kb]
        ประเด็นที่ 1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  [571 Kb]
 
ณ วันที่ : 28 สค. 65 เวลา 16:41 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th