รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33
 
      รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33  [1,634 Kb]
        รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 33  [873 Kb]
 
ณ วันที่ : 22 สค. 65 เวลา 15:43 น.  โดย :  นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th