การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่่ 1
 
      การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่เป้าหมายปี 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  [608 Kb]
 
ณ วันที่ : 22 สค. 65 เวลา 13:39 น.  โดย :  กลุ่มกฎหมาย  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th